1/ Một trong các mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do asean làtải về 301.5 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích301.5 Kb.
#3337
1   2   3

Cả A, B, C đều đúng

Câu 8. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông viết tắt:

 1. DOO B. DOA C.DOC D.DOE

Câu 9. Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông viết tắt :

 1. COB B. COC C. COD D. COE

Câu 10. EAS là viết tắt của Hội nghị thượng đỉnh:

 1. Đông Á B. Tây Á C. Bắc Á D. Nam Á

Câu 11. Diễn đàn khu vực ASEAN viết tắt là :

 1. ARE B. BRF C. CRF D.DRF

Câu 12. Hội nghị Bộ Trưởng Ngoại giao ASEAN viết tắt là :

 1. AMB B. AMD C. AMM D. AMS

Câu 13. Diễn đàn khu vực ASEAN ra đời tháng 7/1994 và đến nay có 27 nước tham gia. Việt Nam đã tham gia diễn đàn này từ năm :

 1. 1994 B.1995 C.1996 D. 1997

Câu 14. Diễn đàn khu vực ASEAN là diễn đàn đối thoại và hợp tác giữa các nước tham gia về các vấn đề chính trị - an ninh khu vực nhằm mục tiêu :

 1. Xây dựng lòng tin (CBM)

 2. Ngoại giao phòng ngừa ( PD)

 3. Xem xét phức cách giải quyết xung đột, tiếp cận các vấn đề theo quan điểm an ninh toàn diện, kể cả chính trị

 4. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 15. Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN (ADMM) họp lần đầu tiên năm 2006 tại :

 1. Singapore B. Malaysia C. Indonesia D. Việt Nam

Câu 16. Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN tổ chức lần thứ tư tại Hà Nội năm :

 1. 2009 B.2010 C.2011 D.2012

Câu 17. Hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng viết tắt là ADMM +.Các đối tác tham gia ADMM + phải đạt tiêu chí cơ bản là :

A. Là đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN

B. Có quan hệ quốc phòng thực chất với các nước ASEAN

C. Có khả năng hợp tác với ADMM để tăng cường an ninh khu vựcD. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 18. Hội nghị quốc phòng ASEAN mở rộng ( ADMM+) họp :

 1. Mỗi năm 1 lần

 2. Hai năm 1 lần

 3. Ba năm 1 lần

 4. Bốn năm 1 lần

Câu 19. Hội nghị bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia lần thứ nhất (1stAMMTC) họp vào tháng 12/1997 tại :

 1. Thái Lan B. Việt Nam C. Philippine D. Malaysia

Câu 20. Hội nghị bộ trưởng ASEAN về tội phạm xuyên quốc gia ( AMMTC) họp :

 1. 1 năm một lần

 2. 2 năm một lần

 3. 3 năm một lần

 4. 4 năm một lần

Câu 21. ASEAN đã xác định các lĩnh vực ưu tiên trong đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia là :

 1. Khủng bố; buôn bán ma túy; buôn bán vũ khí

 2. Khủng bố; buôn bán ma túy; rửa tiền; cướp biển

 3. Buôn bán ma túy; rửa tiền; cướp biển; buôn bán người; tội phạm mạng.

 4. Khủng bố; buôn bán ma túy; buôn bán người; rửa tiền; buôn bán vũ khí; cướp biển; tội phạm kinh tế; tội phạm mạng.

Câu 22. Tổ chức cảnh sát các nước ASEAN viết tắt là :

 1. Iutapol B. SOMTC C. ASEANPOL D.ASOD

Câu 23. Hội nghị Bộ trưởng tư pháp ASEAN ( ALAWMM ) được thành lập vào năm :

A.1985 B.1986 C. 1987 D. 1988


Câu 24. Hội nghị Bộ trưởng tư pháp ASEAN họp với tần suất :

 1. 2 năm một lần

 2. 3 năm một lần

 3. 4 năm một lần

 4. 5 năm một lần

Câu 25. Cho tới nay số quốc gia thành viên đã phê chuẩn hiệp định tương trợ tư pháp giữa các quốc gia ASEAN ( viết tắt MLAT ) là:

 1. 7 B. 8 C. 9 D.10

Câu 26. Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền ( AICHR ) chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ:

 1. 7/2009 B. 10/2009 C. 11/2009 D. 01/2010

Câu 27. Ủy ban liên chính phủ ASEAN về nhân quyền ( AICHR ) sẽ gồm đại diện chính phủ các nước ASEAN (không phải cá nhân) được bổ nhiệm với thời hạn 3 năm ( vẫn ở tại nước mình ) chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN và họp định kỳ :

 1. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 3 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

 2. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 4 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

 3. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 5 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

 4. 2 lần/năm, mỗi lần không quá 6 ngày và có thể họp thêm khi cần theo chỉ thị hoặc khi có sự đồng thuận của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

Câu 28. Các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tuyên bố ASEAN về nhân quyền do AICHR soạn thảo tại :

 1. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 18 ( Jakarta Indonesia 5/2011)

 2. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 19 ( Bali Indonesia 11/2011)

 3. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 20 (Phnom Penh Campuchia 4/2012)

 4. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 21 (Phnom Penh Campuchia 11/2012)
NỘI DUNG : 6

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ASEAN
 1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (20 câu)

Câu 1: Tháng 12/1997, nhân kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua văn kiện quan trọng gì?

 1.  Tầm nhìn ASEAN 2020

 2. Chiến lược ASEAN 2020

 3. Tầm nhìn ASEAN 2015

 4. Chiến lược ASEAN 2015

Câu 2: Mỹ coi ASEAN là ? 1. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Thái Bình Dương và là trung tâm của chiến lược tái cân bằng mà Mỹ đang hướng tới.

 2. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Ấn Đô Dương và là trung tâm của chiến lược tái cân bằng mà Mỹ đang hướng tới.

 3. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Ấn Đô Dương và là trung tâm của chiến lược không cân bằng mà Mỹ đang hướng tới.

 4. Trung tâm của cấu trúc khu vực châu Á - Ấn Đô Dương và là trung tâm của chiến mà Mỹ đang hướng tới.

Câu 3: EU cam kết tiếp tục ủng hộ ASEAN xây dựng Cộng đồng và phát huy vai trò trung tâm ở khu vực, coi việc nâng cao quan hệ với ASEAN là? 1. Nguy cơ của khối, mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN – EU

 2. Đe dọa của khối, mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN - EU

 3. Ưu tiên của khối, mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN - EU

 4. Ưu tiên của khối, không mong muốn hướng tới xây dựng khu vực mậu dịch tự do (FTA) ASEAN – EU

Câu 4: Các nước và tổ chức bên ngoài tiếp tục quan tâm và mong muốn đặt quan hệ với ASEAN.Theo bạn đến nay đã có bao nhiêu nước cử Ðại sứ tại ASEAN? 1. 72 nước cử Ðại sứ tại ASEAN

 2. 73 nước cử Ðại sứ tại ASEAN

 3. 74 nước cử Ðại sứ tại ASEAN

 4. 75 nước cử Ðại sứ tại ASEAN

Câu 5: Kế hoạch hành động xây dựng Cộng đồng chính trị - an ninh (được thông qua tại Hội nghị cấp cao ASEAN-10, tháng 11/2004) đã khẳng định lại các mục tiêu và nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội và đề ra bao nhiêu lĩnh vực? 1. 2 lĩnh vực.

 2. 4 lĩnh vực.

 3. 6 lĩnh vực.

 4. 8 lĩnh vực.

Câu 6:Các nước và tổ chức bên ngoài tiếp tục quan tâm và mong muốn đặt quan hệ với ASEAN. Theo bạn có bao nhiêu quốc gia là ủy ban ASEAN tại nước thứ ba hoặc tổ chức quốc tế được thiết lập? 1. 34 Ủy ban ASEAN

 2. 35 Ủy ban ASEAN

 3. 36 Ủy ban ASEAN

 4. 37 Ủy ban ASEAN

Câu 7: Giai đoạn 2011 – 2015 ASEAN và Trung Quốc nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết nêu trong Tuyên bố nào? 1. Tuyến bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Ðông

 2. Tuyên bố của Hội nghị cấp cao ASEAN

 3. Tuyên bố mậu dịch ASEAN

 4. Tuyên bố an ninh ASEAN

Câu 8: ASEAN với Nhật Bản, bên cạnh việc thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận, cam kết đã ký, trong năm 2013, Nhật Bản và ASEAN đã tăng cường hợp tác về những nội dung gì? 1. Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và đô thị hóa.

 2. Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và quản lý đô thị hóa.

 3. Ứng dụng công nghệ trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng xanh chống biến đổi khí hậu và quản lý đô thị hóa.

 4. Ứng dụng công nghệ vệ tinh trong quản lý thiên tai, ngoại giao, y tế toàn cầu, tăng trưởng chống biến đổi khí hậu và quản lý đô thị hóa.

Câu 9: Theo bạn Chương trình hành động Viên chăn (VAP) và kế hoạch hành động về ASCC đã xác định các lĩnh vực hợp tác (thành tố) chính là? 1. Tạo dựng cộng đồng các xã hội đùm bọc; Giải quyết những tác động xã hội của hội nhập kinh tế;

 2. Phát triển môi trường bền vững;Nâng cao nhận thức và bản sắc ASEAN

 3. Cả A và B đều đúng.

 4. Không có đáp án đúng

Câu 10: Bạn cho biết Hiến chương ASEAN chính thức có hiệu lực vào ngày tháng năm nào?

 1. Ngày 05/12/2008

 2. Ngày 10/12/2008

 3. Ngày 25/12/2008

 4. Ngày 30/12/2008

Câu 11: Theo bạn Quan hệ đối ngoại của ASEAN bao gồm?

 1. Các khuôn khổ ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.

 2. Các khuôn khổ ASEAN+2, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.

 3. Các khuôn khổ ASEAN+1 và 2, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.

 4. Các khuôn khổ ASEAN+2 và 3, Cấp cao Đông Á (EAS) và Diễn đàn Khu vực ASEAN.

Câu 12: Theo bạn Úc và Niu Dilân đã tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) vào năm nào?

 1. 2003

 2. 2004

 3. 2005

 4. 2006

Câu 13:Theo bạn hiện nay, ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu bao trùm là hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Vậy hoạt động này dựa trên cơ sở pháp lý nào? 1. Hiến chương ASEAN

 2. Luật ASEAN

 3. Qui ước ASEAN

 4. Thỏa thuận ASEAN

Câu 14: Quan hệ đối thoại ASEAN - Canada được lập vào năm nào?

 1. Năm 1976

 2. Năm 1977

 3. Năm 1978

 4. Năm 1979

Câu 15: Các Nhà Lãnh đạo ASEAN và Mỹ đã họp Cấp cao đầu tiên vào ngày 15/11/2009 tại ?

 1. Anh

 2. Singapore

 3. Pháp

 4. Không có đáp án đúng

Câu 16: Quan hệ ASEAN-Nga chính thức được thiết lập vào tháng năm nào?

 1. tháng 4/1996

 2. tháng 5/1996

 3. tháng 6/1996

 4. tháng 7/1996

Câu 17: Tại Cấp cao ASEAN-Ấn Độ (tháng 11/2004), hai bên đã ký ?

 1. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Phát triển và Thịnh vượng" và thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 

 2. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Hoà bình, Phát triển và Thịnh vượng" và không thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 

 3. Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Hoà bình, Phát triển và Thịnh vượng" và thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 

 4. “Tuyên bố ASEAN-Ấn Độ về Đối tác vì Hoà bình và Thịnh vượng" và thông qua Kế hoạch Hành động kèm theo. 

Câu 18: Quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc được thiết lập năm nào? 1. Năm 1991

 2. Năm 1992

 3. Năm 1993

 4. Năm 1994

Câu 19: Quan hệ ASEAN-EU được chính thức hóa vào năm 1977; đến nay đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt nào sau đây: 1. Kinh tế.

 2. Chính trị.

 3. Hợp tác phát triển

 4. Tất cả A,B,C đều đúng.

Câu 20: ASEAN và Liên hiệp quốc đã tổ chức Hội nghị Cấp cao lần đầu tiên vào ngày 12/02/2000 tại ? 1. Băng-cốc

 2. Hà Nội

 3. Phnôm Pênh

 4. Viên Chăn
NỘI DUNG: 7

SỰ THAM GIA CỦA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM : (23 câu)

Câu 1. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu? 1. Kualalumpua, Malaysia

 2. Bali, Indonesia

 3. Singapore

 4. Bangkok, Thái Lan

Câu 2. Mục tiêu hoạt động của ASEAN từ khi thành lập là gì? 1. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và phát triển văn hóa trong khu vực thông qua các nỗ lực chung trên tinh thần bình đẳng và hợp tác nhằm tăng cường nền tảng cho một cộng đồng các nước Đông Nam Á hòa bình và thịnh vượng

 2. Thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực bằng việc cam kết tôn trọng công lý và pháp quyền trong quan hệ giữa các nước trong vùng và tuân thủ các nguyên tắc hiến chương LHQ

 3. Tuân thủ các nguyên tắc Hiến chương Liên hiệp quốc.

 4. Tất cả A,B,C đều đúng

Câu 3. Quốc gia nào trong ASEAN nhiều lần nhất được bầu làm Tổng thư ký, mấy lần? 1. Malaysia

 2. Thái Lan

 3. Việt nam

 4. Indonesia

Câu 4. Brunei gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 08/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 5. Campuchia gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 08/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 6. Indonexia gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 07/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 7. Lào gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 08/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 8. Malaysia gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 08/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 9. Myanmar gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 08/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 10. Philippines gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 08/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/04/1999

Câu 11. Singapore gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 07/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/01/1999

Câu 12. Thái Lan gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào 1. 08/08/1967

 2. 07/01/1984

 3. 23/07/1997

 4. 30/01/1999

Câu 13. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN ? 1. 28/8/1995, thành viên gia nhập thứ 10

 2. 27/8/1996, thành viên gia nhập thứ 9

 3. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8

 4. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7

Câu 14. Theo sự phân công của ASEAN, Việt Nam đã đảm nhận vai trò là nước điều phối viên trong quan hệ ngoại giao giữa ASEAN và các quốc gia nào trong thời gian qua? 1. Nhật Bản, Nga, Trung Quốc

 2. Anh, Pháp, Nga

 3. Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ

 4. Nhật Bản, Nga, Mỹ và Australia

Câu 15. Tổng thư ký của ASEAN hiện nay là người thuộc quốc gia nào 1. Thái Lan

 2. Singapore

 3. Maylaysia

 4. Việt Nam

Câu 16. Các quốc gia nào thuộc ASEAN tham gia TPP (Trans-Pacific Partnership) 1. Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Malaysia

 2. Singapore, Thái Lan, Indonexia, Brunei

 3. Thái Lan, Việt Nam, Philipines, Singapore

 4. Việt Nam, Singapore, Malaysia, Brunei

Câu 17. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á có mấy quốc gia 1. 09

 2. 10

 3. 11

 4. 12

Câu 18. Cuộc khủng hoảng tài chính – tiền tệ năm 1997-1998, được bắt đầu ở 1. Singapore

 2. Maylaisia

 3. Thái Lan

 4. Việt Nam

Câu 19. Các quốc gia trong khu vực thuộc nhóm “Tiểu vùng sông Mekong”, bao gồm 1. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan

 2. Lào, Campuchia, Việt Nam, Myanma

 3. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanma

 4. Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Malaysia

Câu 20. Dự án kênh đào Kra (kênh đào Panama Châu Á), thực hiên qua quốc gia nào 1. Singapore

 2. Malaysia

 3. Thái Lan

 4. Indonexia

Câu 21. Hai quốc gia là quan sát viên, ứng cử viên gia nhập ASEAN là 1. New Zealand, Australia

 2. Papua New Guinea, Đông Timor

 3. Trung Quốc, Hàn Quốc

 4. Ấn Độ, Nhật Bản

Câu 22. Việt Nam làm Chủ tịch luân phiên ASEAN vào năm nào 1. 1995

 2. 1997

 3. 2005

 4. 2010

Câu 23. Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2016 là 1. Myanma

 2. Lào

 3. Campuchia

 4. Singapore
tải về 301.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương