1/ Một trong các mục tiêu của khu vực mậu dịch tự do asean làtải về 301.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích301.5 Kb.
#3337
  1   2   3

THÀNH ĐOÀN TP.HỒ CHÍ MINH

BCH ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


CÂU HỎI THAM KHẢO TÌM HIỂU VỀ ASEAN

DÀNH CHO HỌC SINH – SINH VIÊNNỘI DUNG : 1

HIỆP HỘI ASEAN

I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (27 câu)

Câu 1. Tên tiếng Anh đầy đủ của ASEAN là gì? 1. Association of Southeast Asian Nations

 2. Association of South and East Asian Nations

 3. Assembly of Southeast Asian Nations

 4. Alliance of Southeast Asian Nations

Câu 2. Các nước muốn gia nhập vào ASEAN phải thỏa mãn tất cả các tiêu chí, trừ tiêu chí nào sau đây : 1. Có vị trí nằm trong khu vực Đông Nam Á

 2. Được tất cả các nước thành viên ASEAN công nhận

 3. Có thể chế phù hợp

 4. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương

Câu 3. ASEAN không nhằm đạt được mục tiêu nào sau đây: 1. Duy trì hòa bình, an ninh, ổn định khu vực

 2. Xây dựng một thị trường chung và cơ sở sản xuất duy nhất

 3. Hình thành một khối phòng thủ chung

 4. Nâng cao phúc lợi và đời sống của người dân ASEAN

Câu 4. Các quốc gia thành viên của ASEAN: 1. Có quyền và nghĩa vụ bình đẳng

 2. Có quyền bình đẳng và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước

 3. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào mức độ phát triển kinh tế của mỗi nước.

 4. Có quyền và nghĩa vụ khác nhau tùy thuộc vào thời điểm gia nhập ASEAN.

Câu 5. Trong biểu tượng của ASEAN, mười bó lúa tượng trưng cho: 1. 10 quốc gia thành viên ASEAN

 2. Ưu tiên của ASEAN về hợp tác nông nghiệp

 3. Trọng tâm hợp tác của ASEAN là về sản xuất lúa gạo

 4. 10 mục tiêu hợp tác chính của ASEAN

Câu 6. Nguyên tắc nào sau đây không phải là một nguyên tắc hoạt động của ASEAN: 1. Giải quyết các tranh chấp bằng phương pháp hòa bình; chỉ được phép sử dụng vũ lực khi được tất cả các nước thành viên nhất trí.

 2. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng và toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên

 3. Không can thiệp vào công việc nội bộ của các Quốc gia thành viên ASEAN

 4. Tôn trọng các quyền tự do cơ bản, thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền, và đẩy mạnh công bằng xã hội.

Câu 7. Khẩu hiệu của ASEAN là gì? 1. Một Tầm nhìn, một Bản sắc, một Cộng đồng

 2. Một Tầm nhìn, một Cộng đồng, một Khu vực

 3. Một Cộng đồng, một Tầm nhìn, một Tương lai

 4. Một Cộng đồng, một Bản sắc, một Tương lai

Câu 8. Phương thức ra quyết định chính của ASEAN là gì? 1. Tham vấn và biểu quyết

 2. Tham vấn và đồng thuận

 3. Biểu quyết và bỏ phiếu

 4. Bỏ phiếu và đồng thuận

Câu 9. Khu vực ASEAN có khoảng bao nhiêu triệu người? 1. 300

 2. 400

 3. 500

 4. 600

Câu 10. Năm 1967, 5 quốc gia nào đã tuyên bố thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á? 1. Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan

 2. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Thái Lan

 3. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar

 4. Indonesia, Malaysia, Brunei, Myanmar, Philippines

Câu 11. Tổng thư ký ASEAN nhiệm kỳ 2013-2017 là người quốc gia nào? 1. Việt Nam

 2. Indonesia

 3. Thái Lan

 4. Myanmar

Câu 12. ASEAN + 3 là cơ chế hợp tác giữa ASEAN và ba quốc gia nào? 1. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc

 2. Nhật Bản, Úc, Trung Quốc

 3. Nhật Bản, Anh, Trung Quốc

 4. Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc

Câu 13. Chủ tịch ASEAN không đóng vai trò nào sau đây? 1. Tích cực thúc đẩy và đề cao lợi ích cũng như quyền lợi của ASEAN

 2. Đảm bảo vai trò trung tâm của ASEAN

 3. Đảm bảo việc ứng phó một cách có hiệu quả và kịp thời các vấn đề cấp bách hoặc các tình huống khủng hoảng tác động đến ASEAN

 4. Đại diện cho ASEAN trong việc tang cường thúc đẩy các mỗi quan hệ chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài

Câu 14. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập vào ngày tháng năm nào? 1. 8/8/1967

 2. 8/8/1968

 3. 9/8/1967

 4. 8/9/1967

Câu 15. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ nhất được tổ chức tại đâu? 1. Kuala Lumpur, Malaysia

 2. Bali, Indonesia

 3. Singapore

 4. Bangkok, Thái Lan

Câu 16. Tổ chức ASEAN hiện nay có bao nhiêu thành viên? 1. 9

 2. 10

 3. 11

 4. 12

Câu 17. Ủy ban các Đại diện Thường trực bên cạnh ASEAN không thực hiện chức năng, nhiệm vụ nào sau đây: 1. Hỗ trợ công việc của Hội đồng Điều phối ASEAN và các cơ quan chuyên ngành Cấp Bộ trưởng ASEAN

 2. Phối hợp với Ban Thư ký ASEAN Quốc gia và các cơ quan Chuyên ngành cấp Bộ trưởng khác của ASEAN

 3. Bổ nhiệm Tổng Thư ký ASEAN

 4. Hỗ trợ hợp tác giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài

Câu 18 Quốc ca ASEAN có tên gọi tiếng Anh là gì? 1. ASEAN Dream

 2. ASEAN Song

 3. ASEAN Way

 4. Song of ASEAN

Câu 19. Nước Đông Nam Á nào sau đây không có biển? 1. Myanmar

 2. Lào

 3. Campuchia

 4. Malaysia

Câu 20. Người đứng đầu Đại diện Thường trực của các nước thành viên tại ASEAN mang hàm cấp: 1. Đại sứ

 2. Tham tán

 3. Vụ trưởng

 4. Thứ trưởng

Câu 21. Việt Nam gia nhập ASEAN vào ngày tháng năm nào và là thành viên gia nhập thứ mấy trong các quốc gia ASEAN? 1. 28/8/1995, thành viên gia nhập thứ 10

 2. 27/8/1996, thành viên gia nhập thứ 9

 3. 27/8/1995, thành viên gia nhập thứ 8

 4. 28/7/1995, thành viên gia nhập thứ 7

Câu 22. Các màu chính hiển thị trong biểu tượng của ASEAN: 1. Xanh da trời, vàng, trắng, đen

 2. Xanh da trời, đỏ, đen, trắng

 3. Đỏ, đen, vàng, trắng

 4. Đỏ, vàng, xanh da trời, trắng

Câu 23. Quốc gia duy nhất nằm trong khu vực Đông Nam Á chưa gia nhập ASEAN là: 1. Campuchia

 2. Đông Timor

 3. Myanmar

 4. Lào.

Câu 24. Ngày ASEAN là ngày nào? 1. 8/8

 2. 15/12

 3. 20/11

 4. 1/8

Câu 25. Chủ tịch ASEAN sẽ được trao cho nước nào? 1. Luân phiên theo thứ tự tên chữ cái đầu tiếng Anh của các nước thành viên

 2. Luân phiên theo thỏa thuận của các nước thành viên

 3. Theo quyết định của mỗi kỳ Hội nghị Cấp cao ASEAN năm trước

 4. Theo quyết định của nước Chủ tịch ASEAN năm trước

Câu 26. Các nước Đông Nam Á có nhiều nét tương đồng trong sinh hoạt và sản xuất là do: 1. Có nhiều nét tương đồng về điều kiện tự nhiên, đặc biệt là về khí hậu.

 2. Các nước trong khu vực có nhiều nét tương đồng trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc.

 3. Vị trí địa lí thuận tiện cho việc giao lưu giữa các quốc gia.

 4. Tất cả đều đúng.

Câu 27. Quốc gia có diện tích lớn nhất khu vực Đông Nam Á là: 1. Indonesia

 2. Thái Lan

 3. Malaysia

 4. Philippines
NỘI DUNG : 2

HIẾN CHƯƠNG ASEAN


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (22 câu)

Câu 1. Hiến chương ASEAN được ký kết chính thức tạiA. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ nhất (tháng 2/1976)

B. Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 6 ( tháng 12/1998)

C. Hội nghị Cấp cao ASEAN thứ 13 (tháng 11/2007)

D. Hội nghị Cấp cao ASEAN thứ 14 (tháng 2/2009)
Câu 2. Mục tiêu của Hiến chương ASEAN về việc “Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất với sự ổn định, thịnh vượng, khả năng cạnh tranh và liên kết kinh tế cao, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư” bao gồm:

 1. Sự chu chuyển tự do hàng hóa, dịch vụ và dòng đầu tư.

B. Di chuyển thuận lợi của các doanh nhân, những người có chuyên môn cao, những người có tài năng và lực lượng lao động.

C. Sự chu chuyển tự do hơn các dòng vốn.

D. Cả A,B,C đều đúng.
Câu 3. Mục tiêu của Hiến chương ASEAN về “phát triển nguồn nhân lực” thông qua việc:

A. Yêu cầu các nước thành viên tăng ngân sách đầu tư cho giáo dục – đào tạo

B. Yêu cầu các nước thành viên thống nhất chung chương trình đào tạo

C. Yêu cầu các nước thành viên nâng cao năng lực tiếng Anh cho HS - SV

D. Hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo lâu dài, trong khoa học và công nghệ.


Câu 4. Nguyên tắc đầu tiên được Hiến chương ASEAN và các Quốc gia thành viên tái khẳng định và tuân thủ là:

A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, toàn vẹn lãnh thổ và bản sắc dân tộc của tất cả các Quốc gia thành viên;

B. Tuân thủ pháp quyền, quản trị tốt, các nguyên tắc của nền dân chủ và chính phủ hợp hiến;

C. Tôn trọng sự khác biệt về văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của người dân ASEAN, đồng thời nhấn mạnh những giá trị chung trên tinh thần thống nhất trong đa dạng;

D. Tuân thủ các nguyên tắc thương mại đa biên và các cơ chế dựa trên luật lệ của ASEAN nhằm triển khai có hiệu quả các cam kết kinh tế, và giảm dần, tiến tới loại bỏ hoàn toàn các rào cản đối với liên kết kinh tế khu vực, trong một nền kinh tế do thị trường thúc đẩy.


Câu 5.Theo Hiến chương ASEAN quy định, ASEAN là một dạng tổ chức:

A. Phi chính phủ, có tư cách pháp nhân

B. Liên chính phủ, có tư cách pháp nhân

C. Chính trị xã hội, không có tư cách pháp nhân

D. Tự quản, không có tư cách pháp nhân
Câu 6. Theo các tiêu chí kết nạp thành viên ASEAN được quy định trong Hiến chương ASEAN thì tiêu chí sau đây là KHÔNG chính xác

A. Có vị trí nằm trong khu vực địa lý Đông Nam Á.B. Được Quốc gia giữ chức chủ tịch ASEAN công nhận.

C. Chấp nhận sự ràng buộc và tuân thủ Hiến chương.

D. Có khả năng và sẵn sàng thực hiện các nghĩa vụ Thành viên.
Câu 7. Cơ quan hoạch định chính sách tối cao của ASEAN là:

A. Hội đồng Cộng đồng ASEAN

B. Hội đồng Điều phối ASEAN

C. Tổng Thư ký ban thư ký ASEAN

D. Cấp cao ASEAN.
Câu 8. Hội đồng điều phối ASEAN bao gồm:

A. Những Người đứng đầu Nhà nước hoặc Chính phủ của các Quốc gia thành viên.

B. Các  Bộ  trưởng Ngoại giao ASEAN

C. Tổng thư ký và các nhân viên khác

D. Các Đại diện thường trực có hàm Đại sứ (do các Quốc gia thành viên ASEAN sẽ bổ nhiệm) bên cạnh ASEAN đặt tại Gia-các-ta tạo thành Ủy ban các Đại diện Thường trực.
Câu 9. Theo Hiến chương ASEAN, Các Hội đồng Cộng đồng ASEAN không bao gồm hội đồng sau:

A. Hội đồng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN

B. Hội đồng Cộng đồng Kinh tế ASEAN

C. Hội đồng Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

D. Hội đồng Cộng đồng chung ASEAN.
Câu 10. Quỹ ASEAN được thành lập nhằm:

A. Giúp các quốc gia thành viên ASEAN xóa đói, giảm nghèo

B. Giúp các quốc gia thành viên ASEAN vượt qua khủng hoảng kinh tế

C. Cho các quốc gia thành viên ASEAN vay tiền khi gặp khó khăn

D. Hỗ trợ Tổng thư ký ASEAN và hợp tác với các cơ quan liên quan của ASEAN để phục vụ xây dựng cộng đồng ASEAN.
Câu 11. Hiến chương ASEAN có bao nhiêu chương?

A. 13

B. 25


C. 33

D. 55
Câu 12. Ngân sách hoạt động của Ban thư ký ASEAN lấy từ nguồn nào?

A. Từ đóng góp của các nước ASEAN và các bên Đối tác

B. Từ đóng góp của các nước thành viên ASEAN

C. Từ Quỹ phát triển ASEAN

D. Từ Quỹ hội nhập ASEAN.


Câu 13. Ngôn ngữ làm việc của ASEAN là tiếng gì?

A. Tiếng Anh

B. Tiếng Anh và Tây Ban Nha

C. Tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp

D. Tiếng Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Trung Quốc.

Đáp án: A

Câu 14. Khái niệm nào mô tả tính chất của ASEAN như một tổ chức gắn kết hài hòa các quốc gia có đặc điểm đa dạng khác nhau?

A. Thống nhất trong khác biệt

B. Thống nhất trong đa dạng

C. Đa dạng nhưng thống nhất

D. Hài hòa nhưng đa dạng.


Câu 15. Quốc ca ASEAN nhằm thể hiện thông điệp gì của ASEAN?

 1. Vai trò trung tâm

 2. Sự thịnh vượng

 3. Sự hài hoà

 4. Sự đoàn kết

Câu 16. Màu đỏ trong lá cờ của ASEAN thể hiện: 1. Dũng khí và sự hi sinh

 2. Niềm tự hào và sức mạnh

 3. Dũng khí và sự năng động

 4. Sự thông minh và sáng tạo

Câu 17. Màu xanh da trời trong lá cờ của ASEAN thể hiện: 1. Hòa bình và ổn định

 2. Hòa bình và thịnh vượng

 3. Ổn định và thịnh vượng

 4. Thịnh vượng và năng động

Câu 18. Lá cờ ASEAN có kích cỡ bao nhiêu? 1. 100 cm x 150 cm

 2. 200 cm x 250 cm

 3. 200 cm x 300 cm

 4. 250 cm x 300 cm

Câu 19. Những nội dung nào cần quan tâm khi triển khai quan hệ đối ngoại ASEAN 1. ASEAN sẽ phát triển quan hệ hữu nghị và đối thoại, hợp tác và đối tác cùng có lợi với các quốc gia trên tuân thủ các mục tiêu, nguyên tắc đề ra trong Hiến chương.

 2. ASEAN sẽ là động lực chính trong các thỏa thuận khu vực do ASEAN khởi xướng và duy trì vai trò trung tâm trong hợp tác khu vực và xây dựng cộng đồng; Các Quốc gia thành viên sẽ phối hợp và nỗ lực xây dựng lập trường chung trên cơ sở thống nhất và đoàn kết.

 3. Cấp cao ASEAN sẽ định hướng chính sách chiến lược cho quan hệ đối ngoại của ASEAN theo khuyến nghị của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN; Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ đảm bảo sự nhất quán và đồng bộ trong triển khai quan hệ đối ngoại của ASEAN; ASEAN có thể ký kết các hiệp định với các nước hoặc các tổ chức và thể chế tiểu khu vực, khu vực và quốc tế.

 4. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 20. Trong quan hệ với các đối tác bên ngoài, Nước Điều phối sẽ tiến hành các hoạt động, trong đó có: 1. Đại diện cho ASEAN và thúc đẩy quan hệ trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng, phù hợp với các nguyên tắc của ASEAN;

 2. Đồng chủ trì các cuộc họp liên quan giữa ASEAN và các đối tác bên ngoài; và

 3. Được các Ủy ban của ASEAN tại các Nước thứ ba và bên cạnh các Tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ.

 4. Cả 3 đáp án trên đều đúng.

Câu 21. Tổ chức nào sẽ quyết định về việc bổ nhiệm đại diện của các quốc gia ngoài ASEAN và bên cạnh ASEAN 1. Các Quốc gia ngoài ASEAN.

 2. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN.

 3. Các Quốc gia là thành viên ASEAN.

 4. Các tổ chức liên chính phủ liên quan.

Câu 22. Hiến chương ASEAN có thể được sửa đổi khi 1. Tổng thư ký ASEAN quyết định thay đổi.

 2. Chủ tịch ASEAN quyết định thay đổi.

 3. Đa số các thành viên ASEAN đồng ý thanh đổi.

 4. Hội đồng điều phối ASEAN đồng thuận trình lên cấp cao ASEAN quyết định.
NỘI DUNG : 3

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN


I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM: (29 câu)

Câu 1. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN Lần thứ 12 (tháng 1/2007) các nước ASEAN đã quyết định rút ngắn thời hạn hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN từ 2020 xuống năm nào? 1. 2015.

 2. 2013

 3. 2014

 4. 2016

Câu 2. Cộng đồng kinh tế ASEAN đi vào hoạt động chính thức vào ngày tháng năm nào? 1. 31/12/2015

 2. 01/01/2016

 3. 30/12/2015

 4. 31/12/2016

Câu 3. Tên viết tắt của Cộng đồng kinh tế ASEAN là: 1. AEC

 2. APEC

 3. APTA

 4. ACE

Câu 4. Yếu tố nào sau đây cấu thành Cộng đồng kinh tế ASEAN: 1. Một khu vực kinh tế cạnh tranh

 2. Phát triển kinh tế cân bằng

 3. Hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu

 4. Một thị trường đơn nhất và cơ sở sản xuất chung, một khu vực kinh tế cạnh tranh, phát triển kinh tế cân bằng, hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Câu 5. Cộng đồng kinh tế ASEAN(AEC) thực chất chưa thể được coi là một cộng đồng kinh tế gắn kết như Cộng đồng Kinh tế châu Âu vì sao? 1. AEC không có cơ cấu tổ chức chặt chẽ và những cam kết ràng buộc với lộ trình thực hiện cụ thể

 2. AEC được hình thành bởi một số ít nền kinh tế

 3. ACE là một tiến trình hội nhập kinh tế khu vực chứ không phải là một Thỏa thuận hay Hiệp định với các cam kết ràng buộc thực chất

 4. Vì được hình thành bởi các quốc gia Đông Nam Á

Câu 6. Các Hiệp định chính trong AEC là những Hiệp định gì? 1. Hiệp định Thương mại hàng hoá ASEAN (ATIGA)

 2. Hiệp định khung về dịch vụ ASEAN

 3. Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN

 4. Tất cả A, B, C.

Câu 7. Tính đến cuối tháng 10 năm 2015, Việt Nam đã ký kết những FTA nào? 1. 6 FTA ký kết với tư cách là thành viên ASEAN (gồm AFTA, 5 FTA giữa ASEAN và các đối tác: Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Úc và Niu Dilân)

 2. 4 FTA đàm phán với tư cách là một bên độc lập (gồm FTA với các đối tác: Chile, Nhật Bản, Hàn Quốc, Liên minh Kinh tế Á Âu)

 3. Vừa hoàn tất đàm phán 2 FTA (gồm FTA với Liên minh Châu Âu và Hiệp định Đối tác Chiến lược xuyên Thái Bình Dương - TPP).

 4. Cả A, B, C.

Câu 8. Ba trụ cột quan trọng của Cộng đồng Asean nhằm thực hiện các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn ASEAN 2020 là: 1. Cộng đồng An ninh ASEAN, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN

 2. Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN

 3. Cộng đồng Xã hội ASEAN, Cộng đồng Chính trị ASEAN và Cộng đồng kinh tế ASEAN

 4. Cộng đồng kinh tế ASEAN, Cộng đồng Chính trị ASEAN, Cộng đồng Văn hóa- Xã hội ASEAN.

Câu 9. Hài hòa hóa các tiêu chuẩn sản phẩm và quy chế, giải quyết nhanh hơn các thủ tục hải quan và thương mại và hoàn chỉnh các quy tắc về xuất xứ chính là các biện pháp mà ASEAN cần thực hiện để xây dựng vấn đề gì? 1. Ổn định an ninh khu vực

 2. Phát triển kinh tế khu vực

 3. Hợp tác khu vực bền vững

 4. Thị trường ASEAN thống nhất

Câu 10. AFTA là: 1. Hiệp định Khu vực Mậu dịch Tự do

 2. Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ

 3. Khu vực đầu tư ASEAN

 4. Hiệp định Khung về Hợp tác Công nghiệp ASEAN

Câu 11. AEC là mô hình liên kết kinh tế khu vực dựa trên và nâng cao những liên kết hiện có của ASEAN và theo đó bổ sung những nội dung mới nào sau đây? 1. Tự do di chuyển lao động và di chuyển vốn tự do hơn

 2. Tự do di chuyển con người và tiền tệ

 3. Tự do di chuyển ngoại tệ và lao động

 4. Di chuyển vốn và dầu tư tự do.

Câu 12. Để bước đầu hiện thực hóa AEC, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 9 (2003) đồng ý: ASEAN sẽthực hiện các khuyến nghị về liên kết kinh tế của Nhóm Đặc Trách Cao cấp (HLTF) về Liên kết Kinh tế của Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM). Cụ thể là: 1. Đẩy mạnh việc thực hiện những sáng kiến kinh tế hiện có, bao gồm Khu vựcMậu dịch Tự do ASEAN, Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ, và Khu vực Đầu tư ASEAN;

 2. Thúc đẩy hội nhậpkhu vực trong các ngành ưu tiên;

 3. Tạo thuận lợi cho việc đi lại của doanh nhân, lao động lành nghề và nhân tài, và tăng cường các thể chế của ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển.

 4. Tất cả các nội dung A,B, C

Câu 13. AEC là sự hội nhập của các quốc gia thành viên ASEAN thành một khối sản xuất, thương mại và đầu tư, tạo ra thị trường chung của khu vực có GDP đạt khoảng 2.000 tỷ USD và trở thành nền kinh tế đứng thứ mấy trên thế giới? 1. Số 7 thế giới.

 2. Số 1 thế giới

 3. Số 2 thế giới

 4. Số 5 thế giới

Câu 14. Hiện nay trong khối ASEAN thì những nền kinh tế nào là kém phát triển hơn so với các nền kinh tế còn lại trong khối? 1. Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar

 2. Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia

 3. Lào, Campuchia, Malaysia và Myanmar

 4. Việt Nam, Lào, Campuchia, Malaysia, Indonesia

Câu 15. Ý tưởng về một cộng đồng kinh tế ASEAN có từ khi nào? 1. Tháng 11/2002 tại Hội nghị cấp cao ASEAN 8 ở Phnôm Pênh, thủ tướng Singapore đãđưa ra đề nghị ASEAN xem xét thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN

 2. Tại Tuyên bố Tầm nhìn ASEAN 2020 thông qua tháng 12/1997 Kula Lumpur

 3. Hội nghị cấp cao ASEAN 9 tháng 10/2003 tại Bali

 4. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12 tháng 01/2007

Câu 16. Mục tiêu tổng thể của AEC là: 1. Tạo ra “một khu vực kinh tế Asean phát triển ổn định, thịnh vượng, đồng đều, có tính cạnh tranh cao và hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu”.

 2. Tạo ra” một khu vực kinh tế Asean phát triển ổn định, thịnh vượng”

 3. Tạo ra” một khu vực kinh tế Asean phát triển đồng đều”

 4. Tạo ra” một khu vực kinh tế Asean phát triển toàn diện”

Câu 17. Để tạo thành khu vực kinh tế cạnh tranh cao thì về chính sách cạnh tranh các nền kinh tế cần:
 1. tải về 301.5 Kb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương