1. Kỹ năng tổ chức sản xuấttải về 21.96 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu21.09.2022
Kích21.96 Kb.
#184207
1   2   3
Thái câu 5,6
Đặc điểm

Sản xuất

Dịch vụ

Đầu ra

Hữu hình, có thể dự trữ

Vô hình, không thể dự trữ

Đàu vào

Ổn định, tiêu chuẩn hóa

Không đồng đều, không ổn định

Thời điểm tiêu dùng

Tách biệt

Đồng thời

Tiêu chí đánh giá về chất lượng

Dễ dàng

Khó xác định

Đánh giá trả công

Trực tiếp, dễ dàng

Gián tiếp, khó

Quan hệ với khách hàng

Gián tiếp

Trực tiếp

Đo lường năng suất

Dễ

Khó

Có thể cấp bằng sáng chế

Thông thường

Không có

tải về 21.96 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương