1. h lên bảng viết lại các công thức về căn bậc hai mà em đã học từ đầu chương. H giải bài tập 62a sgk trang 33. H giải bài tập 63a sgk trang 33. Cả lớp: Giải bài tập 63b sgk trang 33tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2018
Kích445 b.1. HS1. Lên bảng viết lại các công thức về căn bậc hai mà em đã học từ đầu chương. 2. HS2. Giải bài tập 62a SGK trang 33. 3. HS3. Giải bài tập 63a SGK trang 33. 4. Cả lớp: Giải bài tập 63b SGK trang 33Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương