[]


II. KHUNG CẢNH THÁNH KINHtải về 312.5 Kb.
trang2/3
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích312.5 Kb.
#3246
1   2   3

II. KHUNG CẢNH THÁNH KINH

Thánh Thể được Biểu Hiện trong Thế Giới của Môisen. Từ tổ phục Isaac và con cháu cho đến khi dân Do Thái về đến Ðất Hứa.III. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu chuyên cần học tập và thảo kính cha mẹ.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP

A. Thánh Kinh

1. Chuyện hai anh em sinh đôi con của Isaac; Esau và Jacob / The Twins’ story; Esau and Jacob (Gn 25: 19- 34)

2. Isaac chúc lành Jacob / Isaac blessed Jacob (Gn 27: 1- 29)

3. Giấc mộng của Jacob / The dream of Jacob (Gn 28: 10-22)

4. Chuyện Ông Giuse / The Story of Joseph (Gn 37: 2-36)

5. Ông Giuse bên Ai Cập / Joseph in Egypt (Gn 39) - (Gn 42)

6. Con cháu ông Giacob bên Ai Cập / Descendants of Jacob in Egypt (Ex 1: 1-22)

7. Ông Môisen ra đời / The Birth of Moses (Ex 2: 1-10)

8. Chúa gọi Môisen / The Calling of Moses (Ex 3: 1-15)

9. Những tai họa tại Ai Cập / 10 plaques of Egypt (Ex 7: 14) - (Ex 12; 32)

10. Bữa Chiên Vượt Qua / The Passover (Ex 12: 1-14)

11. Phép Lạ: Vượt Biển Đỏ / Miracle: Crossing the Red Sea (Ex 14: 5-31)

12. Bánh Mana / Manna (Ex 16: 1-35)

13. Chúa ban 10 Giới Luật cho dân Do Thái / The 10 Commandments (Ex 20: 1-21)

14. Hòm Bia Thiên Chúa / The Lord’s Ark (Ex 24: 10-22)

15. Chúa Lập Lại Giao Ước / God re-established the Covenant (Ex 34: 10-28)

B. Thánh Thể

1. Lý Thuyết

a. Bí Tích Thánh Thể là gì? / What is The Sacrament of Eucharist?


IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

B. Thánh Thể cont…

1. Lý Thuyết cont…

b. Những tên gọi của Bí Tích Thánh Thể / All different calling names of the Sacrament of Eucharist.

c. Bí Tích Thánh Thể được lập ra bởi ai, khi nào và có ai tham dự? / Who was created the Sacrament of Eucharist? When? Who else were there?

d. Sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu là thế nào?

e. Ngày rước lễ lần đầu là gì?

f. Rước Mình và Máu Thánh Chúa để làm gì?

g. Phép lạ Thánh Thể là gì?

h. Phép lạ Thánh Thể 1

2. Thực Hành

a. Rước lễ mỗi ngày / Receiving Communion Daily

b. Sống ngày Thánh Thể 2 / Living Eucharist Day 2

c. Viếng Chúa / Chầu Thánh Thể 2 / Eucharist Adoration 2

C. Giáo Lý

1. Các Bí Tích / The Sacraments

a. Bí Tích Rửa Tội, Thêm Sức và Xức Dầu / The Sacrament of Baptism, Confirmation and Anointing of The Sick

b. Bí Tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối / The Sacrament of Holy Orders & the Sacrament of Matrimony

c. Bí Tích Hoà Giải / The Sacrament of Reconciliation

d. Bí Tích Thánh Thể / The Holy Eucharist

e. Xét tội mình / Recognizing My Sins

f. Ăn Năn tội / Sorrowful for My Sins

g. Dốc lòng không phạm tội nữa / Commit to Not Sin Again

h. Xưng tội với Cha / Confess My Sins to the Priest

i. Đền tội / Penance

j. Hiệp Lễ / The Holy Communion

k. Những việc làm trước và sau khi rước Mình Thánh Chúa / Things to Do Before and After the Holy Communion

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập

1. Phong Trào

a. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm

b. Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

c. Kinh Dâng Ngày

d. Kinh Dâng Ðêm

e. Ðồng Phục, Băng Hiệu và Huy Hiệu

2. Chuyên Môn

a. Ôn các mẫu tự Semaphore A - Z

b. Học và nhận nguyên chữ (Word)

IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập cont…

2. Chuyên Môn cont…

c. Nhận bản tin ngắn (5-10 Words)

d. Nhận bản tin dài (10 Words & More)

3. Nghiêm Tập

a. Ôn các thế căn bản

b. Thủ lệnh tập họp

c. Tập họp hình tròn

d. Tập họp hình ngang

E. Ca Hát

1. Đôi Bàn Tay

2. Cánh Của Em

3. Manna Cho Em


ẤU NHI CẤP III

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

A. Từ 8 đến 9 tuổi

B. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

C. Hiểu biết và kiến thức cần có:

1. Biết cầu nguyện một mình

2. Thuộc kinh Rước Lễ Thiêng Liêng

3. Biết đọc kinh dâng ngày và dâng đêm

4. Hiểu và nhớ 10 điều tâm niệm thiếu nhi

5. Thuộc bài hát Tân Hành Ca

II. KHUNG CẢNH THÁNH KINH

Thánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Vua David. Từ sau khi dân Do Thái về đến Ðất Hứa cho đến Gioan Tẩy Giả. Thời kỳ cuối của Cựu Ước, thời kỳ xuất hiện 5 nhóm: Pharisees, Sadducees, Essense, Zealots, và người nghèo. Lúc này tầng lớp nghèo trong dân Do Thái cầu mong xuất hiện đấng cứu tinh: Đấng MessiahIII. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu tháo vát, giúp đỡ cha mẹ từ những việc nhỏ trong gia đình.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP

A. Thánh Kinh

1. Chúa gọi Samuel / The Calling of Samuel (1 Sm 3: 1-19)

2. Samuel xức dầu và phong vương cho Ðavid / Samel Sent to Anoint David (1 Sm 16: 1-13)

3. David và Goliath / David and Goliath (1 Sm 17: 12-51)

4. Ðavid tha chết cho Sa-un / David Spares Saul (1 Sm 24: 1-23)

5. Sự đau khổ của Ðavid vì làm mất lòng Chúa và sự ra đời của Salomôn /David’s Grief and the Birth of Solomon (2 Sm 12: 13-25b)

6. Sự khôn ngoan của Vua Salomon / Solomon’s Wisdoms (1 Vua 3: 1-28)

7. Nữ Hoàng Sheba thăm Vua Salômon / The Queen of Sheba Visits Salomon (1 Vua 10: 1-13)

IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont…

A. Thánh Kinh cont…

8. Tiên Tri Eliah và các Ngôn Sứ Thần Ba-an / Elijah and the Prophets of Baal (1 Vua 18: 20-40)

9. Tiên Tri Eliah được cất lên trời / Eliah and the Chariots of Fire (2 Vua 2: 7-18)

10. Vua Giô-Si-a lập lại Giao Ước / Giosia renews the Covenant (2 Vua 23: 1-3)

11. Daniel trong chuồng sư tử / Daniel in the Lions’ Den (Dn 6: 1-25)

12. Giona 3 ngày trong bụng cá / Jonah’s three days in the whale’s Belly (Jon 2: 1-10)

13. Job được Chúa đền bù / Job’s Restorations (Jb 42: 7-17)

14. Loan tin sự ra đời của Gioan Tẩy Giả / Annunication of the Birth of John Baptist (Lk 1: 5-25)

15. Gioan Tẩy Giả chào đời / The Birth of John the Baptist (Lk 1: 57-66)

B. Thánh Thể

1. Lý Thuyết

a. Yêu mến và tôn kính Thánh Thể

b. Chầu Thánh Thể là gì?

c. Chầu Thánh Thể bắt nguồn từ đâu?

d. Những hình thức khác nhau của Chầu Thánh Thể

e. Các em làm gì trong khi Chầu Thánh Thể

f. Các em làm gì khi viếng Chúa tại nhà tạm

g. Phép Lành Thánh Thể là gì?

h. Phép lạ Thánh Thể 2

2. Thực Hành

a. Rước Lễ mỗi ngày / Receiving Communion Daily

b. Sống Ngày Thánh Thể 3 / Living Eucharist Day 3

c. Viếng Chúa / Chầu Thánh Thể 3 / Eucharist Adoration 3

C. Giáo Lý

1. Các Bí Tích / The Sacraments

a. Tội ta phạm / Our Own Sins

b. Bẩy Mối Tội Đầu / The 7 Capital Sin

c. Đời sống mới trong Thánh Thần / The New Life in the Spirit

d. 10 Điều Răn / The 10 Commandments

e. 7 Luật Hội Thánh / The 7 Precepts of the Church

f. 8 Mối Phúc Thật / The 8 Beatitudes

g. 14 Mối Thương Người / The 14 Works of Mercy

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập

1. Phong Trào

a. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm và 3 kinh: Rước Lễ Thiêng Liêng, Dâng Ngày va Dâng Đêm

b. Bó Hoa Thiêng

c. Mầu Khăn Phong Trào

d. Cấp Hiệu Ðoàn Sinh

e. Cờ Ðoàn và Cờ Ðội

2. Chuyên Môn

a. Nhận Bản Tin Tốc Ðộ 2 (Words/Min)IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập cont…

2. Chuyên Môn cont…

b. Thực tập đánh Semaphore A - Z

c. Thực tập đánh nguyên chữ (Word)

d. Thực tập đánh một bản tin

3. Nghiêm Tập

a. Ôn các thế căn bản và các đội hình b. Biết di chuyển từ hình nầy qua hình khác

c. Tập họp hình Bán Nguyệt

d. Tập họp Chữ U

E. Ca Hát

1. Về Ðất Hứa

2. Hái Bông Hoa Hồng

3. Mây Hồng

4. Kum Ba Yah (Come By Here)

5. Love, LoveCHƯƠNG 3: CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH THIẾU NHI
THIẾU NHI CẤP I

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

A. Từ 9 đến 10 tuổi

B. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

C. Hiểu biết và kiến thức cần có:

1. Biết các thế nghiêm tập căn bản: chào, đứng nghiêm, nghỉ, ngồi

2. Nhận biết các thủ lệnh tập họp

3. Nhận và đánh các mẫu tự Semaphore

4. Thuộc Kinh Tin KínhII. KHUNG CẢNH THÁNH KINH

Thánh Thể Ðược Biểu Hiện trong Thế Giới của Gioan Tẩy Giả. Bắt đầu từ biến cố truyền tin cho đến khi Đức Mẹ viếng bà thánh Elizabeth.III. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu thanh sạch, luôn giữ mình và đứng vững trước mọi cám dỗ vật chất.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP

A. Thánh Kinh

1. Kiến Thức Thánh Kinh / Dẫn Nhập Kinh Thánh / Introduction to The Bible

a. Sơ Lược về Kinh Thánh

i. 3 giai đoạn hình thành / Three stages

a. Sự việc xảy ra / Life stage

b. Ðược kể lại / Oral stage

c. Ðược viết lại / Written stage

ii. Kinh Thánh là Lời của Chúa / The Scriptures are the written Words of God

iii. Phân loại các sách trong Cựu Ước và Tân Ước theo 3 loại sau đây:

a. Lịch Sử / History

b. Giáo Huấn / Teaching

c. Tiên Tri / Prophecy

iv. Giới thiệu về Phúc Âm / Introduction to the Gospels

v. Sự ra đời của các Thánh Sử / The Birth of Gospels’ Authors

vi. Những đặc điểm của 4 Phúc Âm / The Four Gospel’s Characteristics

vii. Phúc Âm Nhất Lãm

2. Áp dụng và sóng lời Chúa / Học tập các nhân đức của Chúa Giêsu / Studying Jesus’ Goodness

a. Sự vâng lời / Obedience

i. Chúa Giêsu trong Ðền Thời lúc 12 tuổi / Jesus in the temple age 12 (Lk 2: 41-51)

Chúa Giêsu tuy mới 12 tuổi, trong khi đang làm bổn phận đối với Chúa Cha trong đền thánh, nhưng đã vâng lời Thánh Giuse và Ðức Mẹ để trở về Nazareth. Vâng lời cha mẹ là điều phải làm và làm trong sự vui vẻ và yêu thương.

b. Sự khiêm nhường / Modesty

i. Chúa Giêsu nhận phép rửa / Jesus is baptized (Mt 3: 13) - (Mt 4: 11)
IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

A. Thánh Kinh cont…

2. Áp dụng và sóng lời Chúa / Học tập các nhân đức của Chúa Giêsu cont…

b. Sự khiêm nhường / Modesty cont…

i. Chúa Giêsu nhận phép rửa cont…

Là Thiên Chúa, ngài không có tội, nhưng Chúa Giêsu vẫn khiêm nhường nhận phép rửa tội từ thánh Gioan Tẩy Giả giống như mọi người khác.

c. Sự chiến thắng cám dỗ / Winning over Temptation

i. Chúa Giêsu bị cám dỗ / Jesus is tempted (Mt 4: 1-11)

Chúa cho phép ma qũy cám dỗ ta để giúp củng cố và tăng thêm đức tin cho chúng ta. Vậy em phải làm gì để có thể thắng được các cám dổ?

d. Sự tốt lành / Goodness

i. Chúa Giêsu xua đuổi quân buôn bán trong đền thờ / Jesus’ cleansing of the temple (Jn 2: 19-22)

Thân xác Em là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Vậy em hãy bắt chước Chúa xua đuổi những tính hư, tật xấu trong em để em được nên tôt lành xứng đáng là nơi Chúa ngự trị.

e. Sự chọn lựa (chọn bạn tốt) / Choices

i. Chúa chọn 12 người bạn / Jesus chooses The Twelve Apostles (Lk 6: 12-16)

f. Sự tha thứ / Forgiveness

i. Chúa tha thứ cho người đàn bà ngoại tình sắp bị ném đá / Jesus forgives a woman who commited adultery and was going to be stoned (Jn 8: 1-11)

Ngoại tình là tội chết theo luật Do Thái, nhưng Chúa Giêsu đã thương yêu và tha thứ cho chị để chị tự hối cải. Em cũng hãy học nơi lòng nhân từ của Chúa để biết tha thứ cho những ai có lỗi với em, cho dù lỗi đó có nặng đến đâu đi nữa.

g. Sự cầu nguyện / Prayer

i. Chúa dạy em cầu nguyện - Jesus teaches us about prayer

a. Chúa Giêsu cầu nguyện một mình (Lk 5: 15)

b. Chúa Giêsu cầu nguyện trước những quyết định quan trọng (Lk 6: 12)

c. Chúa Giêsu cầu nguyện trong những khi tâm hồn xao xuyến và lo lắng (Lk 22: 41-42)

d. Chúa Giêsu cầu nguyện trên Thánh Giá (Lk 23: 46)

3. Thánh Kinh và Luân Lý / Giai đoạn nhận thức và hiểu biết / Recognizing and Understanding Stage

a. Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. / I am the Lord your God, you shall have no other Gods to rival me. (Ex 20: 2-3)

b. Ngươi không được dùng danh Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi một cách bất xứng. / You shall not take the Name of the Lord, your God, in vain. (Ex 20: 7)

c. Ngươi hãy nhớ ngày Sabat, mà coi đó là ngày thánh. / Remember to keep holy the Sabbath day (Ex 20: 8)

d. Hãy thờ cha kính mẹ. / Honor your father and your mother. (Ex 20: 12)

e. Ngươi không được giết người. / You shall not kill. (Ex 20: 13)

IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

A. Thánh Kinh cont…

3. Thánh Kinh và Luân Lý / Giai đoạn nhận thức và hiểu biết cont…

f. Ngươi không được ngoại tình. / You shall not commit adultery. (Ex 20: 14)

g. Ngươi không được trộm cắp. / You shall not steal. (Ex 20: 15)

h. Ngươi không được làm chứng gian hại người. / You shall not give false evidence against your neighbor. (Ex 20: 16)

i. Ngươi không được ham muốn nhà người ta, vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò, con lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. / You shall not set your heart on your neighbor’s wife and possessions. (Ex 20: 17)

B. Thánh Thể

1. Lý Thuyết

a. Phần Nhập Lễ

i. Ca Nhập Lễ

ii. Dấu Thánh Giá

iii. Lời Chào Mừng

iv. Kinh Thú Nhận Tội v. Kinh Vinh Danh

vi. Lời Nguyện Ðầu Lễ

b. Phụng Vụ Lời Chúa

i. Các Bài Ðọc 1 và 2

ii. Ðáp Ca

iii. Alleluia; Tung Hô Lời Chúa

iv. Phúc Âm / Lời Chúa

v. Bài Giảng

vi. Tuyên Xưng Ðức Tin

vii. Lời Nguyện Giáo Dân

c. Phụng Vụ Thánh Thể

i. Quyên Góp cho Giáo Hội

ii. Chuẩn Bị Lễ Vật

iii. Lời Nguyện trên Bánh, Rượu, và Nước

iv. Rửa Tay của Chủ Tế

v. Mời gọi Cầu Nguyện và Cầu Nguyện trên Lễ Vật

vi. Kinh Nguyện Thánh Thể

vii. Thánh Hoá Lễ Vật / Truyền Phép

viii. Tuyên Xưng Ðức Tin

ix. Cầu Nguyện và Tưởng Nhớ các linh hồn

x. Kinh Ca Ngợi Chúa Giêsu

xi. Kinh Lạy Cha

xii. Chúc Bình An

xiii. Bẻ nhỏ Bánh Thánh bỏ vào trong Rượu Thánh

xiv. Kinh Chiên Thiên ChúaIV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

B. Thánh Thể cont…

1. Lý Thuyết cont…

c. Phụng Vụ Thánh Thể cont…

xv. Rước Lễ

d. Kết Lễ

i. Lời Nguyện sau Rước Lễ

ii. Chúc Lành cuối Lễ và Ra về

2. Thực Hành

a. Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ mỗi ngày / Attending Mass and Receiving Communion Daily

b. Sống Ngày Thánh Thể 4 / Living Eucharist Day 4

c. Chầu Thánh Thể 4 / Eucharist Adoration 4

C. Giáo Lý

1. Dấu Thánh Giá / The Sign of the Cross

2. Kinh Thánh / The Bible

3. Thiên Chúa và những bản tính toàn thiện của Người / God and His perfections

4. Duy Nhất và Ba Ngôi Thiên Chúa / The Unity and Trinity of God

5. Sự tạo dựng và các Thiên Thần / The Creation and The Angels

6. Sự tạo dựng và sa bgã của loài người / The Creation and the Fall of Man

7. Mầu Nhiệm Nhập Thể / The Incarnation

8. Mầu Nhiệm Cứu Chuộc / The Redemption

9. Chúa Thánh Thần / The Holy Spirit

10. Giáo Hội Công Giáo / The Catholic Church

11. Những đặc trưng và đặc điểm của Giáo Hội Công Giáo / The Marks and Attributes of the Church

12. Sự Hiệp Thông của Các Thánh / The Communion of Saints

13. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh / Mary the Mother of the Church

14. Sự chết, sự phán xét, Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục / Death, Judgment, Heaven, Purgatory and Hell

15. Sự tha tội / The Forgiveness of Sins

16. Sự Phục Sinh va Đời Sống Đời Đời / The Resurrection & Life Everlasting

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập

1. Phong Trào

a. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm và 3 kinh: Rước Lễ Thiêng Liêng, Dâng Ngày va Dâng Đêm

b. Châm Ngôn và màu khăn Ngành Thiếu

c. Mục Đích của PT/TNTT

d. Nền tảng và lý tưởng

e. Tổ chức đội

2. Chuyên Môn

a. Giới thiệu Morse và công dụng

b. Nhận biết các mẫu tự Morse A - Z và các số 0 - 9

IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập cont…

3. Nghiêm Tập

a. Ôn các thế căn bản và các đội hình

b. Trình diện cá nhân

c. Trình diện đội

E. Ca Hát

1. Thiếu Nhi Ca

2. Khẩu Hiệu Thiếu Nhi

3. Anh Em Ta Về

4. Walking With Jesus

5. Shout to The Lord


THIẾU NHI CẤP II

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

A. Từ 10 đến 11 tuổi

B. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

C. Hiểu biết và kiến thức cần có:

1. Nhận và đánh các mẫu tự Morse

2. Biết các đội hình tập họp

3. Biết cách mở Kinh Thánh theo sách, đoạn và câu

4. Hiểu biết cách lần chuỗi Mân Côi

5. Thuộc Kinh Lạy Nữ Vương và Câu Than Fatima

II. KHUNG CẢNH THÁNH KINH

Thánh Thể được Biểu Hiện trong Thế Giới của Mẹ Maria. Từ khi Chúa Giêsu sinh ra cho đến khi ngài chịu phép rửa tại sông Jordan.III. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu khiêm nhường, sống ẩn dật và thảo kính cha mẹ.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP

A. Thánh Kinh

1. Kiến Thức Thánh Kinh / Thời Kỳ Chuẩn Bị Hình Thành Thánh Thể / Eucharist Preparation Time

a. Biến cố Truyền Tin cho Ðức Mẹ / The Annunciation (Lk 1: 26-38)

b. Gioan Baotixita chào đời / The Birth of John baptist (Lk 1: 57-67)

c. Chúa Giêsu Giáng Sinh / The Savior is born (Lk 2: 1-20)

d. Các Nhà Ðạo Sĩ đến thờ lạy Chúa / Wise Men visit Baby Jesus (Matthew 2: 1-12)

e. Dâng Chúa Giêsu trong Ðền Thánh / Jesus is presented in the Temple (Lk 2: 22-38)

f. Chúa Giêsu trong Ðền Thánh / Young Jesus in the Temple (Lk 2: 41-52)

g. Chúa Giêsu chịu phép rửa / The Baptism of Jesus (Mt 3: 13) - (Mt 4: 11)

2. Áp dụng và sóng lời Chúa / Xin ơn Chúa giúp / Asking for God’s Help

a. Xin được sáng suốt

i. Chúa chữa hai người mù / Jesus heals two blinds (Mt 9: 27)

Xin cho em được sáng suốt biết việc phải làm và làm theo thánh ý Chúa.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

A. Thánh Kinh cont…

2. Áp dụng và sóng lời Chúa / Xin ơn Chúa giúp / Asking for God’s Help cont…

b. Xin được biết chu toàn bổn phận

i. Ðồng tiền trong miệng cá và Chúa Giêsu và Ông Phêrô nộp thuế / Coin in the mouth of a fish and Jesus and Peter pay the temple tax (Mt 17:24 – 27)

Xin cho em biết chu toàn bổn phận làm con trong gia đình.

c. Xin được biết lắng nghe

i. Chúa chữa người bị điếc và ngọng / Jesus heals a deaf and dumb man (Mk 7: 31-36)

Ephata - Hãy Mở Ra. Lạy Chúa xin mở tai con ra để con biết lắng nghe Lời của Chúa qua những dạy bảo và chỉ dẫn từ cha mẹ con.

d. Xin được sạch

i. Chúa chữa người bị phong hủi / Jesus heals a man with leprosy (Lk 5: 12-14), (Mt 8: 1-4), (Mk 1: 40-45)

Xin cho con luôn biết giữ mình sạch mọi tội lỗi, biết tránh xa những sự xấu làm mất lòng Chúa.

e. Xin được biết tạ ơn

i. Chúa chữa 10 người phong hủi / Jesus heals ten men with leprosy (Lk 17: 11-19)

Xin cho con luôn biết tạ ơn những ân huệ Chúa ban và biết biết ơn đến những ai đã giúp đỡ con.

f. Xin được biết đứng dậy từ những vấp ngã

i. Chúa chữa người bị tê liệt / Jesus heals a paralyzed man (Lk 5: 17-26), (Mt 9: 1-8), (Mk 2: 1-12)

g. Xin được vững lòng tin vào Chúa

i. Chúa Giêsu đi trên mặt biển / Jesus walks on the sea (Mt 15: 22-33), (Mk 6: 45-52), (Jn 6: 16-21)

3. Thánh Kinh và Luân Lý / Giai đoạn phân biệt Tốt và Xấu, Ðúng và Sai / Distinguishing Stage

a. Tốt và xấu / Good and Evil

i. Dụ ngôn lúa và cỏ lùng / The good seed and the weeds (Mt 13: 24-30)

b. Sự tốt bụng và sự gian ác / Graciousness and Cruelness

i. Dụ ngôn người Samaritanô nhân hậu / The Parable of the Good Samaritan (Lk 10: 29-37)

c. Sự tốt bụng và sự bất lương / Graciousness and Crulty

i. Dụ ngôn người quản gia bất lương / The Parable of the Dishonest Steward (Lk 16: 1-13)

d. Sự thành thật và sự giả hình / Honesty and Fakeness

i. Chúa Giêsu khiển trách các người Pharisiêu và thông luật / Denunciation of the Pharisees and Scribes (Mt 23: 25-33)

e. Sự trung tín và sự bất trung / Loyalty and Disloyalty

i. Dụ ngôn 10 nén bạc / The Parable of the Ten Minas (Lk 19: 11-28)

f. Sự rộng lượng và sự hẹp hòi / Forgiving and Unforgiving

i. Dụ ngôn người mắc nợ không biết tha thứ / The Unforgiving Servant (Mt 18: 21-35)IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

A. Thánh Kinh cont…

3. Thánh Kinh và Luân Lý / Giai đoạn phân biệt Tốt và Xấu, Ðúng và Sai cont…

g. Sự khen ngợi và sự xét đoán / Praising and Judging Others

i. Xét đoán người khác / Judging Others (Lk 6: 39-42)

B. Thánh Thể

1. Lý Thuyết

a. Các Mùa Phụng Vụ

b. Các Bài Đọc

c. Lễ Buộc, Lễ Trọng, Lễ Kính và Lễ Nhớ

d. Mỗi ngày mừng kính một vị Thánh

e. Phẩm Phục và Màu Sắc

f. Bàn Thánh

g. Các vật liệu và dụng cụ trong Thánh Lễ

h. Lễ vật dâng hiến trong Thánh Lễ

2. Thực Hành

a. Tham dự Thánh Lễ và Rước Lễ mỗi ngày b. Sống Ngày Thánh Thể 5

c. Chầu Thánh Thể 5

C. Giáo Lý

1. Các Bí Tích / The Sacraments

a. Bí Tích Rửa Tội / The Sacrament of Baptism

b. Bí Tích Thêm Sức / The Sacrament of Confirmation

c. Bí Tích Sức Dầu Thánh / The Sacrament of Extreme Unction

d. Bí tích Truyền Chức Thánh / The Sacrament of Holy Orders

e. Bí tích Hôn Phối / The Sacrament of Matrimony

f. Bí Tích Hoà Giải / The Sacrament of Reconciliation

g. Bí Tích Thánh Thể / The Holy Eucharist

2. Ân Sủng / Grace

3. Nhân Đức / The Virtues

4. Ơn Chúa Thánh Thần / The Gift of the Holy Ghost

5. Ăn Năn Tội / Contrition

6. Làm Thế Nào Để Xưng Tội Nên / How to Make a Good Confession

7. Hình Phạt Tạm and Ân Xá / Temporal Punishment and Indulgences

8. Thánh Lễ Hy Sinh / The Sacrifice of the Mass

9. Hiệp Lễ / The Holy Communion

10. Á Bí Tích / The Sacramentals

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập

1. Phong Trào

a. Ôn 10 Ðiều Tâm Niệm và 3 kinh: Rước Lễ Thiêng Liêng, Dâng Ngày va Dâng Đêm

b. Kinh Trước & Sau Bữa Ăn

c. Tôn Chỉ

IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập cont…

1. Phong Trào cont…

d. Sống Ngày Thánh Thể

e. Hệ thống tổ chức Chi Ðoàn và Ngành

2. Chuyên Môn

a. Ôn Morse A-Z và các số 0-9

b. Học và nhận morse nguyên chữ (Word)

c. Nhận bản tin Morse ngắn (5-10 Words)

d. Nhận bản tin Morse dài (10+ Words)

3. Nghiêm Tập

a. Ôn các thế căn bản và các đội hình

b. Tua khen thưởng

c. Lãnh thưởng cá nhân

d. Lãnh thưởng đội

E. Ca Hát

1. Lời Hứa thiếu Nhi

2. Ði Theo Cột Mây

3. Về Giữa Ca Mừng

4. The Lord is My Shepherd

5. The B-I-B-L-E
THIẾU NHI CẤP III

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

A. Từ 11 đến 12 tuổi

B. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

C. Hiểu biết và kiến thức cần có:

1. Nhận 1 bản tin Morse ngắn nguyên chữ (word) - tốc độ 1

2. Hiểu biết hệ thống tổ chức đoàn và ngành

3. Biết lần chuỗi Mân Côi - 5 Sự Sáng

4. Thuộc Kinh Cám Ơn và Kinh Trông CậyII. KHUNG CẢNH THÁNH KINH

Thánh Thể được Hình Thành trong Thế Giới của Chúa Giêsu. Từ sau khi ngài chịu phép rửa cho đến khi ngài chịu chết trên thập giá.III. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu yêu thương mọi người và sẵn sàng hy sinh chết vì người mình thương.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP

A. Thánh Kinh

1. Kiến Thức Thánh Kinh / Thánh Thể được Thiết Lập / Eucharist Establishment

a. Chúa Giêsu bị cám dỗ / Jesus is tempted (Mt 4: 1-11)

b. Tiệc cưới Cana / The Wedding Feast of Cana (Jn 2: 1-12)

c. Bánh ban Sự Sống / Bread of Life (Gn 6: 47-58)Каталог: documents
documents -> Phụ lục 1: Chính sách An toàn
documents -> Ủy ban nhân dân tình quảng ngãi ban qlda đẦu tư XÂy dựng các công trình nông nghiệP & phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãI o0oo
documents -> Dự Án phát triển cáC ĐÔ thị loại vừa tiểu dự Án thành phố phủ LÝ, TỈnh hà nam
documents -> Logo môi trường
documents -> Ủy ban nhân dân thành phố CÀ mau
documents -> Report no. E1787 vol. 3 TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG
documents -> Du thao dtm du an mdr-g1 mo rong
documents -> Dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trình thủY ĐIỆn mưỜng khưƠng huyện Mường Khương-Tỉnh Lào Cai
documents -> Kế hoạch quản lý MÔi trưỜng và XÃ HỘi dự Án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số TỈnh miền trung tiểu dự Án tỉnh bình đỊNH
documents -> Dự ÁN: khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số TỈnh miền trung (endr) Tháng 7/2017CÁc từ viết tắT

tải về 312.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương