[]tải về 312.5 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích312.5 Kb.
#3246
  1   2   3

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT
I. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

Chương Trình Thăng Tiến Đoàn Sinh (CTTTDS) là chương trình học tập dài hạn dành cho các em đoàn sinh từ 6 cho đến 17 tuổi và được xem như là khuôn mẫu cho mọi công tác giáo dục và huấn luyện các em thiếu nhi trong Phong Trào. CTTTDS là kết tinh của các cuộc nghiên cứu và thực nghiệm các phương thức đào luyện thanh thiếu niên từ những hiểu biết về đạo, rèn luyện các đức tính tốt, tăng trưởng đời sống tâm linh đến những hiểu biết về chuyên môn thực dụng. Toàn bộ chương trình lấy Thánh Thể làm trọng tâm và Chúa Giêsu là gương mẫu học tập cho các em.II. MỤC ĐÍCH (PURPOSE)

Mục đích của cuốn sách này là hệ thống hoá và thống nhất toàn bộ chương trình học tập của các em thiếu nhi trên toàn quốc. Đây chính là khởi điểm cho các công việc nghiên cứu và soạn thảo các sách giáo khoa cho các ngành.III. NỘI DUNG (THEME)

Toàn bộ nội dung của CTTTDS được đặt trên nền tảng Thánh Kinh và những giáo huấn của giáo hội và được chia ra làm bốn khóa học: Thánh Kinh, Thánh Thể, Giáo Lý và Phong Trào / Chuyên Môn. Học hỏi về Thánh Kinh và Thánh Thể là học hỏi về mối tương quan liên hệ hàng dọc của ta đối với Thiên Chúa, và mối liên hệ hàng ngang với tha nhân qua các môn Giáo Lý và Phong Trào / Chuyên Môn.IV. CƠ CẤU (STRUCTURE)

CTTTDS được nghiên cứu và hình thành song song với sự phát triển về tâm sinh lý và thể lý của các em. Ở mỗi lứa tuổi, trí khôn, sự hiểu biết và khả năng hoạt động của các em hoàn toàn khác nhau. Do vậy, CTTTDS cũng phải được sắp xếp một cách khéo léo, trình tự từ dễ đến khó và từ thấp đến cao và phải mang tính cách liên tục cho mỗi bộ môn.A. Thánh Kinh

Toàn bộ chương trình Thánh Kinh dành cho ba ngành Ấu, Thiếu và Nghĩa xoay xung quanh chủ đề lớn là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta qua Mình và Máu Thánh của Chúa Giêsu.” Lịch sử ơn cứu độ chính là câu chuyện tình thương của Thiên Chúa đối với nhân loại. Vì yêu thương Ngài đã dựng nên ta, yêu thương ta, nuôi dưỡng ta và ở lại mãi trong ta qua phép Thánh Thể. Thánh Thể được xem là trọng tâm trong chương trình Thánh Kinh. Thánh Thể được biểu hiện trước trong Cựu Ước, được hình thành trong Tân Ước và được cử hành và tôn kính ngày nay và mãi mãi. Về phương thức học Kinh Thánh, chương trình đưa ra 3 phương pháp học khác nhau:Kiến Thức Thánh Kinh / Bible Knowledge Học hỏi nguồn gốc, xuất xứ, và ý nghĩa những giai thoại lịch sử trong Kinh Thánh được sắp xếp trình tự từ Cựu Ước đến Tân Ước.

▫ Áp Dụng và Sống Lời Chúa / Bible Application Trích đoạn kinh thánh và đưa ra những bài học áp dụng thực tế vào trong đời sống, giúp các em biết sống Tin Mừng hôm nay.

▫ Kinh Thánh và Luân Lý / Bible and Morality Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy ta những gì đứng trước những vấn đề luân lý trong xã hội ngày hôm nay. Đây là loạt bài giúp các em tập nhận thức, phân biệt đúng/sai và học hỏi cách chọn lựa khôn ngoan theo giáo huấn và tinh thần của Giáo Hội Công Giáo.

1. Ngành Ấu

a. Chương trình và các bài học Thánh Kinh của ngành Ấu Nhi được chia ra làm 3 phần cho mỗi bài:IV. CƠ CẤU cont…

A. Thánh Kinh cont…

1. Ngành Ấu cont…

a. Chương trình và các bài học Thánh Kinh của ngành Ấu Nhi cont…

i. Lời Chúa trong Sách Thánh (Kiến Thức Thánh Kinh / Bible Knowledge)

ii. Tìm hiểu ý Chúa qua đoan văn (Hiểu Biết Ý Chúa / Understanding the Word of God)

iii. Áp dụng lời Chúa trong cuộc sống mỗi ngày qua các bài thực hành (Thực Hành Lời Chúa / Bible Application)

b. Ngành Ấu chia ra làm ba (3) cấp:

i. Ấu Cấp I: Thánh Thể được biểu hiện trong Thế Giới của Tổ Phụ Abraham. Bắt đầu từ câu truyện Thiên Chúa tạo nên vũ trụ cho đến tổ phụ Isaac.

ii. Ấu Cấp II: Thánh Thể được biểu hiện trong Thế Giới của Môisen. Từ tổ phụ Isaac và con cháu cho đến khi dân Do Thái về đến Ðất Hứa.

iii. Ấu Cấp III: Thánh Thể được biểu hiện trong Thế Giới của Vua David. Từ sau khi về đến Ðất Hứa cho đến Gioan Tẩy Giả. Thời kỳ cuối của Cựu Ước, thời kỳ xuất hiện 5 nhóm: Pharisees, Sadducees, Essense, Zealots và người nghèo. Lúc này tầng lớp nghèo trong dân Do Thái cầu mong xuất hiện đấng cứu tinh: Đấng Messiah.

2. Ngành Thiếu

Chương trình học Thánh Kinh của các em ngành Thiếu Nhi được chia ra làm 3 phần khác nhau (kiến thức, áp dụng, và luân lý) bao gồm 7 bài cho mỗi phần, tổng cộng 21 bài cho cả năm.

a. Kiến Thức Thánh Kinh / Bible Knowledge

i. Cấp I: Dẫn nhập Kinh Thánh / Introduction to Bible. Những hiểu biết và kiến thức căn bản về sự hình thành, thứ tự, và bố cục của các sách trong Kinh Thánh.

ii. Cấp II: Giai đoạn chuẩn bị hình thành Thánh Thể / The Preparation of Eucharistic Sacrament. Từ khi Gioan Baotixita xuất hiện loan báo Chúa Giêsu nhập thế đến lúc Chúa chịu phép rửa.

iii. Cấp III: Thánh Thể được thiết lập / The Establishment of Eucharist. Thời kỳ Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng cho đến lúc Chúa chịu chết trên Thánh Giá.

b. Áp Dụng và Sống Lời Chúa / Bible Application

i. Cấp I: Học Tập các nhân đức của Chúa Giêsu / Studying Jesus’s Goodness. Dùng chính đời sống thời niên thiếu của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh để giúp các em học tập theo gương mẫu và các nhân đức của Người.

ii. Cấp II: Xin ơn Chúa giúp / Asking for God’s Help. Ở giai đoạn này, các phép lạ của Chúa Giêsu chính là những bài học thiết thực nhất giúp các em biết xin ơn từ Chúa như xưa những người bệnh tật, đui mù đến xin ơn chữa lành.

iii. Cấp III: Đáp trả ơn gọi làm Tông Ðồ / Response to The Call of being Disicples. Bước vào giai đoạn này, các bài học trong Thánh Kinh sẽ giúp các em nhận ra được ơn gọi làm tông đồ cho Chúa, chuẩn bị đời sống tông đồ, lãnh nhận sứ mạng và mạnh dạn ra đi làm tông đồ cho Chúa.

c. Thánh Kinh và Luân Lý / Bible and Morality
IV. CƠ CẤU cont…

A. Thánh Kinh cont…

2. Ngành Thiếu cont…

c. Thánh Kinh và Luân Lý / Bible and Morality cont…

i. Cấp I: Giai đoạn nhận thức và hiểu biết / Recognizing and Understanding Stage. Nhận thức và hiểu biết những giáo huấn của Chúa về luân lý qua 10 điều răn.

ii. Cấp II: Giai đoạn phân biệt tốt và xấu, đúng và sai / Distinguishing Stage. Dùng những bài giáo huấn của chính Chúa Giêsu và những dụ ngôn của Ngài để hướng dẫn các em biết nhận thức và phân biệt tốt và xấu, phải và trái và học biết sự lựa chọn nào là theo thánh ý Chúa.

iii. Cấp III: Giai đoạn học hỏi cách chọn lựa theo tinh thần Kitô Giáo / Learning Moral Decision Making for Catholics Stage. Từ những nhận thức, hiểu biết và phân biệt đúng và sai về các hành vi luân lý mà các em đã được học trong cấp I và II, giờ đây các bài học trong cấp III sẽ giúp các em từng bước, từng bước tập lựa chọn theo giáo huấn của Chúa và của Giáo Hội.

3. Ngành Nghĩa

Chương Trình học Thánh Kinh của các Nghĩa Sĩ được chia ra làm 3 phần khác nhau (kiến thức, áp dụng, và luân lý) bao gồm 7 bài cho mỗi phần, tổng cộng 21 bài cho cả năm.

a. Kiến Thức Thánh Kinh / Bible Knowledge

i. Cấp I: Giai đoạn cử hành Thánh Thể do chính Chúa Giêsu / The Eucharist Celebration by Jesus. Sau khi sống lại, Ngài nhiều lần hiện ra với các tông đồ và cử hành mầu nhiệm Thánh Thể trước mặt các ông cho đến khi ngài về trời.

ii. Cấp II: Giai đoạn Thánh Thể được cử hành và tôn kính bởi các Thánh Tông Đồ / The Eucharist Celebration and Adoration by Jesus’s Disciples. Bắt đầu từ lúc Chúa Thánh Thần hiện xuống và công việc rao giảng của các tông đồ: Tông Ðồ Công Vụ.

iii. Cấp III: Giai đoạn Thánh Thể được cử hành và tôn kính ngày nay trong Giáo Hội Công Giáo / The Eucharist Celebration and Adoration Among the Catholic Church. Từ Tông Đồ Công Vụ cho đến hôm nay.

b. Áp Dụng và Sống Lời Chúa / Bible Application

i. Cấp I: Ta đối với Chúa / Spiritual Self

ii. Cấp II: Ta đối với bản thân / Personal Self

iii. Cấp III: Ta đối với xã hội / Social Self

c. Thánh Kinh và Luân Lý / Bible and Morality

i. Cấp I: Những giá trị trong gia đình / Family Values

ii. Cấp II: Những quan hệ và đời sống xã hội / Relationships and Social Life

iii. Cấp III: Những chọn lựa sự sống / Choices of LifeB. Thánh Thể

1. Ngành Ấu

a. Cấp I: Giai đoạn nhận thức về Thánh Thể / Eucharist Recognizing Stage

b. Cấp II: Giai đoạn học biết về Thánh Thể / Eucharist Learning State

c. Cấp III: Giai đoạn tôn sùng Thánh Thể / Eucharist Adoring Stage


IV. CƠ CẤU cont…

B. Thánh Thể cont…

2. Ngành Thiếu

a. Cấp I: Thứ tự các phần trong Thánh Lễ / The Orders of the Mass

b. Cấp II: Phụng Vụ về Thánh Lễ / Liturgy of the Mass

c. Cấp III: Hiểu biết về Thánh Lễ / Understanding the Mass3. Ngành Nghĩa

a. Cấp I: Kết hiệp với Thánh Thể / Union with the Eucharist

b. Cấp II: Những biểu hiện về Thánh Thể trong Cựu Ước / Eucharist Prefigurations in Old Testament

c. Cấp III: Sự hình thành Bí Tích Thánh Thể trong Tân Ước / Eucharist Establishment in New TestamentC. Giáo Lý

Chương Trình học Giáo Lý của ngành Ấu Nhi, Thiếu Nhi và Nghĩa Sĩ bao gồm 3 phần: WORD; WORSHIP và WITNESS. Mỗi bài học lại được chia làm 3 phần: Học Ðạo (kiến thức căn bản về giáo lý); Sống Ðạo (áp dụng trong đời sống hàng ngày); Hành Ðạo (làm chứng nhân cho Chúa).1. Ngành Ấu

Chương trình Giáo Lý ngành Ấu giới thiệu cách sơ lược cho các em biết về Ðạo Chúa. Mục đích chính là chuẩn bị cho các em xưng tội và rước lễ lần đầu. Ngoài ra, để chuẩn bị cho các cấp giáo lý ngành Ấu, một lớp về các kinh thường ngày cũng được soạn cho lớp Ấu Dự Bị để các em có thể học thuộc các kinh căn bản thường dùng trong ngày hay buổi kinh tối trong gia đình.

a. Cấp I: Lãnh nhận Đức Tin / WORD. Học hỏi về Chúa Ba Ngôi và Giáo Hội

b. Cấp II: Lãnh nhận Bí Tích / WORSHIP. Học hỏi để chuẩn bị để lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và Bí Tích Thánh Thể (xưng tội và rước lễ lần đầu)

c. Cấp III: Lãnh nhận Lề Luật / WITNESS. Học hỏi về lề luật Chúa để giúp các em sống và chuẩn bị kỹ càng hơn mỗi khi lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải

2. Ngành Thiếu

Chương trình Giáo Lý ngành Thiếu giúp các em hiểu biết về căn bản giáo lý Công Giáo. Mục đích chính là giúp các em lãnh nhận các Bí Tích và sống đạo một cách sốt sắng hơn.

a. Cấp I: Hiểu biết về Ðức Tin / WORD

b. Cấp II: Hiểu biết về Bí Tích / WORDSHIP

c. Cấp III: Hiểu biết về Lề Luật / WITNESS

3. Ngành Nghĩa

Chương trình Giáo Lý ngành Nghĩa giúp các em hiểu biết sâu rộng về giáo lý Công Giáo. Mục đích chính là giúp các em chuẩn bị lãnh nhận Bí Tích thêm Sức và sống Ðức tin, Bí Tích và Lề Luật như một chứng nhân.

a. Cấp I: Sống Ðức Tin / WORD

b. Cấp II: Sống Bí Tích / WORSHIP

c. Cấp III: Sống Lề Luật / WITNESS

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập / Ca Hát

1. Ngành Ấu

IV. CƠ CẤU cont…

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập / Ca Hát cont…

1. Ngành Ấu cont…

a. Phong Trào: các em được giới thiệu những kiến thức căn bản về Phong Trào.

i. 10 Điều Tâm Niệm

ii. Khẩu Hiệu Thiếu Nhi

iii. Châm Ngôn

iv. Các Màu Khăn

v. Các Kinh Dâng Ngày, Dâng Đêm, v.v…

b. Chuyên Môn: ở tuổi ấu về thể lý, các em cần được phát triển về giác quang (khả năng nhìn hay quan sát); do vậy môn học cách nhận và truyền tin bằng cờ Semaphore sẽ giúp các phát triển khả năng nhìn, nhớ, và biết vận dụng khối óc để chuyển thành ngôn ngữ thường ngày.

c. Nghiêm Tập: học và thực hành các tư thế căn bản trong nghiêm tập sẽ từng bước đưa các em vào hàng ngũ và ý thức được kỷ luật trong khi tập họp.

d. Ca Hát: các bài hát trong sách Ấu Nhi Ca2. Ngành Thiếu

a. Phong Trào: Nội Quy (1992), Chương I

b. Chuyên Môn: học cách nhận và truyền tin các tín hiệu Morse sẽ giúp các em phát triển khả năng nghe ở giai đoạn này.

c. Nghiêm Tập: Nghi Thức (2002), Chương I

d. Ca Hát: các bài hát trong Thiếu Nhi Ca và bài Tân Hành Ca trong tập hát Ca Chính Thức.

3. Ngành Nghĩa

a. Phong Trào: Nội Quy (1992), Chương I (tiếp theo)

b. Chuyên Môn: học các nút dây hữu dụng; thực tập dựng lều, cổng lều, và cột cờ trong khi đi trại; áp dụng chuyên môn vào cuộc sống bằng việc thực hiện những project nhỏ theo đội.

c. Nghiêm Tập: Nghi Thức (2002), Chương II

d. Ca Hát: các bài hát sinh hoạt trong Nghĩa Sĩ Ca và Ca Chính Thức.

CHƯƠNG 2: CHƯƠNG TRÌNH HỌC NGÀNH ẤU NHI
ẤU NHI CẤP I

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

A. Từ 6 đến 7 tuổi

B. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

C. Hiểu biết và kiến thức cần có:

1. Biết làm vệ sinh cá nhân

2. Biết xem đồng hồ

3. Biết làm dấu Thánh Giá

4. Thuộc Kinh Lạy Cha, Kính Mừng và Sáng DanhII. KHUNG CẢNH THÁNH KINH

Thánh Thể được biểu hiện trong thế giới của Tổ Phụ Abraham. Bắt đầu từ câu truyện Thiên Chúa tạo nên vũ trụ cho đến tổ phụ Isaac.III. MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG

Chúa Giêsu bé thơ sống ngoan, vâng lời cha mẹ.IV. NỘI DUNG HỌC TẬP

A. Thánh Kinh

1. Thiên Chúa dựng nên muôn loài / God created the world (Gn 1: 1-24)

2. Thiên Chúa dựng nên con người / God created humankind (Gn 1: 25-30)

3. Thiên Chúa dựng nên các Thiên Thần / God created the Angels

4. Adam và Eva bị cám dỗ và phạm tội / Adam and Eve were tempted and committed the First Sin (Gn 3: 1-7)

5. Chúa phạt Adam và Eva vì không vâng lời / God punished Adam and Eve because of their disobedience (Gn 3: 8-24)

6. Chuyện Cain và Abel / Story of Cain and Abel (Gn 4: 1-16)

7. Ông Noe đóng tàu / Noah builds The Ark (Gn 6: 9-22)

8. Lụt Ðại Hồng Thủy / The Great Flood (Gn 7: 1) - (Gn 8: 19)

9. Chúa lập Giao Ước với Noe / God’s Covenant with Noah (Gn 8: 20) - (Gn 9: 17)

10. Tháp Babel / The Tower of Babel (Gn 11: 1-9)

11. Chúa Gọi Abraham / Calling of Abraham (Gn 12: 1-9)

12. Abraham được thầy Mekiseđê chúc lành / Abram blessed by Melchizedek (Gn 14: 17-24)

13. Chúa lập Giao Ước với Abraham / God’s Covenant with Abraham (Gn 17: 1-27)

14. Chúa thử lòng ông Abraham / God Tested Abraham (Gn 22: 1-19)

15. Chúa lập lại Giáo Ước với Abraham / God re-established the Covenant with Abraham

B. Thánh Thể

1. Lý Thuyết

a. Bánh và Mình Thánh là gì?

b. Rượu và Máu Thánh là gì?

c. Khi nào thì bánh rượu trở thành Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu?

d. Em thấy mọi người xếp hàng lên trên cung thánh? Tại sao? Và làm gì?

e. Vậy ai được cầm và rước Mình và Máu Thánh Chúa?IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

B. Thánh Thể cont…

1. Lý Thuyết cont…

f. Cất giữ Mình Thánh Chúa - Nhà Tạm

g. Các Dấu Hiệu và Hình Ảnh về Thánh Thể

2. Thực Hành

a. Rước Lễ Thiêng Liêng cho các em chưa được Rước Chúa. Sự Ao Ước Mời Chúa Ngự vào tâm hồn em.

b. Sống ngày Thánh Thể 1

c. Viếng Chúa - Chầu Thánh Thể 1

C. Giáo Lý

1. Dấu Thánh Giá / The Sign of the Cross

2. Biết Chúa qua Kinh Thánh / Know God through the Bible

3. Thiên Chúa và những bản tính toàn thiện của Người / God and His perfections

4. Tôn thờ Thiên Chúa / Worship of God

5. Nhận biết, yêu mến và phụng vụ Thiên Chúa / To know, to love, and to serve God

6. Chúa Ba Ngôi / The Holy Trinity

7. Sự tạo dựng và các Thiên Thần / The Creation and The Angels

8. Tổ Tông Loài Người và Tội Nguyên Tổ / Our First Parents and The Original Sin

9. Con Thiên Chúa làm người / The Son of God becomes Man

10. Cuộc tữ nạn, sự chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Giêsu / Jesus’ Passion, Death, Resurrection and Ascension

11. Chúa Thánh Thần / The Holy Spirit

12. Giáo Hội Công Giáo / The Catholic Church

13. Đức Maria là Mẹ của Hội Thánh / Mary the Mother of the Church

14. Sự chết, sự phán xét, Thiên Đàng, Luyện Ngục và Hoả Ngục / Death, Judgment, Heaven, Purgatory and Hell

D. Phong Trào / Chuyên Môn / Nghiêm Tập

1. Phong Trào

a. Châm ngôn và màu khăn Ngành Ấu

b. Khẩu Hiệu Phong Trào

c. 10 Ðiều Tâm Niệm

2. Chuyên Môn

a. Giới Thiệu các mẫu tự Semaphore và công dụng

3. Nghiêm Tập

a. Thế Nghỉ, Nghiêm, Hướng Tâm, Về Ðất và Chào

b. Quay phải, trái, sau

c. Cách so hàng

d. Hiệu còi tập họp

E. Ca Hát

1. Ấu Nhi Ca

2. Bé Muốn Lên Thiên Đàng

IV. NỘI DUNG HỌC TẬP cont..

E. Ca Hát cont…

3. Em Ra Về

4. God Made Me

5. God is So Good
ẤU NHI CẤP II

I. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

A. Từ 7 đến 8 tuổi

B. Đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo

C. Hiểu biết và kiến thức cần có:

1. Biết đọc và biết viết

2. Biết tự thắt khăn quàng

3. Thuộc Kinh Mười Điều Răn và Kinh Ăn Năn Tội

4. Thuộc 10 Điều Tâm NiệmКаталог: documents
documents -> Phụ lục 1: Chính sách An toàn
documents -> Ủy ban nhân dân tình quảng ngãi ban qlda đẦu tư XÂy dựng các công trình nông nghiệP & phát triển nông thôn tỉnh quảng ngãI o0oo
documents -> Dự Án phát triển cáC ĐÔ thị loại vừa tiểu dự Án thành phố phủ LÝ, TỈnh hà nam
documents -> Logo môi trường
documents -> Ủy ban nhân dân thành phố CÀ mau
documents -> Report no. E1787 vol. 3 TÓm tắt báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG
documents -> Du thao dtm du an mdr-g1 mo rong
documents -> Dự ÁN ĐẦu tư XÂy dựng công trình thủY ĐIỆn mưỜng khưƠng huyện Mường Khương-Tỉnh Lào Cai
documents -> Kế hoạch quản lý MÔi trưỜng và XÃ HỘi dự Án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số TỈnh miền trung tiểu dự Án tỉnh bình đỊNH
documents -> Dự ÁN: khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại một số TỈnh miền trung (endr) Tháng 7/2017CÁc từ viết tắT

tải về 312.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương