[]tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích445 b.1. Lịch sử lớp 9 (2010)-NXB giáo dục Việt Nam

  • 1. Lịch sử lớp 9 (2010)-NXB giáo dục Việt Nam

  • 2. Lịch sử lớp 9 sách giáo viên (2007) – NXB Giáo dục Việt Nam

  • 3. Hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức ,kỹ năng môn lịch sử lớp 9 (2009)-NXB giáo dục Việt Nam.

  • 4. Phim tư liệu về chiến dịch Điện Biên Phủ- Đài truyền hình Việt nam

  • 5. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ (1954-2004)-NXB Thông Tấn

  • 6. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ(1954-2004)-NXB Quân đội nhân dân.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương