Đã và đang có nhiều tranh luận quanh những tác động về mặt môi trường và kt-xh của các cttl ở BĐCMtải về 3.65 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích3.65 Mb.
#441

Đã và đang có nhiều tranh luận quanh những tác động về mặt môi trường và KT-XH của các CTTL ở BĐCM.

  • Đã và đang có nhiều tranh luận quanh những tác động về mặt môi trường và KT-XH của các CTTL ở BĐCM.

  • Khó khăn không chỉ do đối tượng SX đa dạng, mà còn do các CTTL còn nhiều bất cập/chưa đạt yêu cầu ở một số địa phương.

  • Tác động đến NLTS cũng như các hoạt động thủy sản của cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức.

  • Suy giảm nghiêm trọng của NLTS đã tác động tiêu cực đến năng suất và hiệu quả khai thác và NTTS, gây ra những tác động lớn về KT-XH đối với cộng đồng.

  • Đề tài nghiên cứu “Vai trò của nguồn lợi thủy sản và tác động của một số tiểu vùng dự án thủy lợi đến sinh kế của cộng đồng khai thác thủy sản ở bán đảo Cà Mau” được thực hiện.


tải về 3.65 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương