ĐỂ TÊn trưỜng vào chỗ NÀYtải về 31.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích31.23 Kb.
#3220ĐỂ TÊN TRƯỜNG VÀO CHỖ NÀY

ĐẠO LUẬT VỀ SỨC KHỎE CHO THANH THIẾU NIÊN CỦA CALIFORNIA –

BỘ LUẬT GIÁO DỤC §§ 51930 ‐ 51939

GIÁO DỤC TOÀN DIỆN VỀ SỨC KHỎE TÌNH DỤC VÀ PHÒNG NGỪA HIV[Ngày]
Kính gửi quý vị Phụ huynh/Giám hộ:
Luật của tiểu bang California, Đạo luật về Sức khỏe cho Thanh thiếu niên của California, yêu cầu giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục và phòng ngừa HIV phải được cung cấp cho các học sinh ít nhất một lần ở trường trung học đệ nhất cấp và một lần ở trường trung học đệ nhị cấp, bắt đầu từ cấp lớp 7. Một học khu cũng có thể cung cấp sự giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục hoặc phòng ngừa HIV sớm hơn cấp lớp 7 gồm các hướng dẫn phù hợp với lứa tuổi và thông tin y tế chính xác cho bất kỳ chủ đề tổng quát nào. Để phù hợp với các yêu cầu và hướng dẫn, Học Khu Thống Nhất San Diego cung cấp sự giáo dục toàn diện về sức khỏe tình dục ở các cấp lớp 6, 8 và trung học.
Sự giảng dạy phải bao gồm mọi học sinh, khuyến khích học sinh nói chuyện với cha mẹ hoặc người giám hộ về tính dục con người, và cung cấp cho các học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phát triển các quan điểm lành mạnh về sự tăng trưởng và phát triển của trẻ vị thành niên. Mọi hướng dẫn phải gồm có những điều sau đây:

  • Thông tin về HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác (STI), bao gồm việc lây truyền, các phương pháp ngăn chặn HIV và STI được FDA chấp thuận, và cách điều trị

  • Thông tin mà sự kiêng cử là cách chắc chắn duy nhất để tránh mang thai ngoài ý muốn, HIV và các STI khác, và các thông tin về giá trị của việc trì hoãn sinh hoạt tình dục

  • Thảo luận về các quan điểm xã hội của HIV và AIDS

  • Thông tin về giới tính, khuynh hướng tình dục, và các tác hại của các định kiến tiêu cực

  • Thông tin về các mối quan hệ lành mạnh và tránh những hành vi và các tình huống không lành mạnh

Ngoài ra, việc giảng dạy ở cấp lớp 8 và trung học phải bao gồm những điều sau đây:  • Thông tin về việc truy cập vào các nguồn thông tin về sức khỏe tình dục và sinh sản

  • Thông tin về việc mang thai, bao gồm các phương pháp phòng chống đã được FDA chấp thuận

Việc giảng dạy sẽ được cung cấp bởi các giáo viên đứng lớp của học khu hoặc các nhà giáo dục thuộc các cơ quan y tế đã được huấn luyện về chương trình giảng dạy này. Các cơ quan này có thể bao gồm các Trung tâm Sức khỏe Gia đình của San Diego, Operation Samahan, Planned Parenthood, hoặc Trung tâm Y tế San Ysidro. Lớp giảng dạy sẽ được tổ chức vào [Ngày].ĐỂ THÊM CÁI NÀY VÀO…

Để cung cấp cho quý vị cơ hội xem trước các tài liệu giảng dạy, sẽ có một cuộc họp tại [Tên trường] trong [Phòng #] vào [Ngày] lúc [Giờ].HOẶC CÁI NÀY…

Để xem trước các tài liệu giảng dạy, xin liên lạc với [Tên của người liên lạc tại trường][Điện thư và/hoặc Điện thoại #].VÀ CHỈ KHI ÁP DỤNG…

Chương trình Kịch nghệ để Giáo dục và Ngăn ngừa STD What Goes Around của Kaiser Permanente sẽ được trình chiếu cho học sinh [Cấp lớp] vào [Ngày].


Đạo luật tiểu bang cho phép quý vị từ chối không cho con em tham dự một phần hoặc toàn bộ lớp học về sức khỏe tình dục hoặc phòng ngừa HIV bằng cách viết một lá thư xin miễn nộp cho giáo viên của con quý vị. Quý vị có thể xin một bản sao của Đạo luật về Sức khỏe cho Thanh thiếu niên của California (Bộ Luật Giáo Dục California mục 51930-51939) bằng cách liên lạc với Chương trình Giáo dục về Sức khỏe Tình dục của học khu ở số (619) 725-7120 hoặc truy cập vào trang mạng ở www.sandiegounified.org/SHEP.
Trân trọng,

[Hiệu trưởng]

This resource was developed in collaboration with the ACLU of California. For more information, go to www.aclunc.org/sex_ed.
tải về 31.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương