ĐỀ TÀI: LẬp trình phần mềm quản lý KÍ TÚc xá sinh viêNtải về 1.11 Mb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu15.11.2017
Kích1.11 Mb.
#1840
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Hội nghị Khoa học tuổi trẻ ĐHTL - Lần thứ 27 - Tháng 12/2013


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG

ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

(Theo Quyết định số 2199/QĐ-ĐHTL ngày 17 tháng 12 năm 2013)


1.

PGS.TS Nguyễn Cảnh Thái

Chủ tịch

2.

PGS.TS Lê Văn Hùng

Uỷ viên

3.

GS.TS Lê Chí Nguyện

Uỷ viên

4.

PGS.TS Nguyễn Đăng Tộ

Uỷ viên

5.

PGS.TSKH Nguyễn Trung Dũng

Uỷ viên

6.

PGS.TS Nguyễn Cao Đơn

Uỷ viên

7.

ThS Hoàng Đức Bằng

Uỷ viên

8.

ThS Nguyễn Văn Sỹ

Uỷ viên

9.

TS Hoàng Thanh Tùng

Uỷ viên

10.

PGS.TS Trần Thanh Tùng

Uỷ viên

11.

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

Uỷ viên

12.

TS Nguyễn Ngọc Thắng

Uỷ viên

BAN THƯ KÝ

1.

CN Nguyễn Thị Phương Anh

Uỷ viên thường trực

2.

CN Phạm Thị Vân Anh

Uỷ viên

3.

ThS Phạm Tất Thắng

Uỷ viên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CẤP KHOA

ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN

(Theo Quyết định số 2198/QĐ-ĐHTL ngày 17 tháng 12 năm 2013)


I. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tiểu ban 1

1.

PGS.TS Nguyễn Đăng Tộ

Chủ tịch

2.

TS Nguyễn Mạnh Hiển

Thư ký

3.

ThS Phạm Thị Hoàng Nhung

Uỷ viên

4.

ThS Vũ Anh Dũng

Uỷ viên

5.

ThS TrầnThị Minh Hoàn

Ủy viên

6.

ThS Đinh Phú Hùng

Uỷ viên

Tiểu ban 2

1.

ThS Nguyễn Nam Hưng

Chủ tịch

2.

ThS Phạm Thanh Bình

Thư ký

3.

TS Lý Anh Tuấn

Uỷ viên

4.

ThS Nguyễn Văn Nam

Uỷ viên

5.

ThS Nguyễn Thị Phương Thảo

Ủy viênII. KHOA CÔNG TRÌNH

1.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huế

Chủ tịch HĐ Khoa

2.

ThS Nguyễn Việt Quang

Uỷ viên

3.

TS Nguyễn Ngọc Thắng

Uỷ viên

4.

TS Vũ Quốc Vương

Uỷ viên

5.

PGS.TS Nguyễn Quang Cường

Uỷ viên

6.

TS Hồ Sỹ Tâm

Uỷ viên

7.

ThS Nguyễn Xuân Hiển

Thư ký

Tiểu ban 1

1.

TS Vũ Quốc Vương

Chủ tịch

2.

TS Lương Minh Chính

Uỷ viên

3.

TS Nguyễn Đình Trinh

Uỷ viên

4.

ThS Ngô Trí Thường

Uỷ viên

5.

ThS Bùi Thị Thu Huyền

Thư ký

Tiểu ban 2

1.

PGS.TS Nguyễn Quang Cường

Chủ tịch

2.

TS Hồ Sỹ Tâm

Uỷ viên

3.

TS Đồng Kim Hạnh

Uỷ viên

4.

ThS Nguyễn Xuân Hiển

Thư kýIII. KHOA KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ
1.

PGS.TS Nguyễn Bá Uân

Chủ tịch HĐ Khoa

2.

PGS.TSKH Nguyễn Trung Dũng

Uỷ viên

3.

ThS Đỗ Văn Quang

Uỷ viên

4.

PGS.TS Ngô Thị Thanh Vân

Uỷ viên

5.

TS Nguyễn Thế Hòa

Uỷ viên

6.

ThS Vũ Thị Nam

Uỷ viên

7.

PGS.TS Đặng Tùng Hoa

Uỷ viên

8.

KS Nguyễn Hải Hiền

Thư ký

Tiểu ban 1

1.

PGS.TS Đặng Tùng Hoa

Chủ tịch

2.

ThS Phạm Văn Giang

Thư ký

3.

ThS Đỗ Văn Quang

Uỷ viên

4.

ThS Tô Minh Hương

Uỷ viên

5.

ThS Trương Thị Hương

Uỷ viên

Tiểu ban 2

1.

TS Nguyễn Thế Hòa

Chủ tịch

2.

ThS Triệu Đình Phương

Thư ký

3.

ThS Lê Thị Mỹ Dung

Uỷ viên

4.

CN Đàm Thị Thủy

Uỷ viên

5.

ThS Nguyễn Thị Kim Tuyến

Uỷ viên

IV. KỸ THUẬT BIỂN
1.

PGS.TS Trần Thanh Tùng

Chủ tịch HĐ Khoa

2.

ThS Nguyễn Thị Phương Thảo

Thư ký

3.

PGS.TS Vũ Minh Cát

Uỷ viên

4.

TS Nghiêm Tiến Lam

Uỷ viên

5.

TS Phạm Thu Hương

Uỷ viên

6.

ThS Vũ Minh Anh

Uỷ viên

7.

ThS Nguyễn Quang Chiến

Uỷ viên

V. KHOA MÔI TRƯỜNG

1.

ThS Nguyễn Văn Sỹ

Chủ tịch
2.

ThS Trần Minh Dũng

Thư ký
3.

TS Bùi Quốc Lập

Uỷ viên
4.

PGS.TS Vũ Hoàng Hoa

Uỷ viên
5.

TS PhạmThị Ngọc Lan

Uỷ viên
6.

TS NguyễnThị Minh Hằng

Uỷ viên
7.

TS Vũ Đức Toàn

Uỷ viên

VI. KHOA NĂNG LƯỢNG

Tiểu ban 1

1.

PGS.TS Nguyễn Văn Sơn

Chủ tịch

2.

TS Nguyễn Đức Nghĩa

Thư ký

3.

PGS.TS Hồ Sĩ Dự

Uỷ viên

4.

ThS Trần Anh Dũng

Uỷ viên

5.

TS Trịnh Quốc Công

Thư ký

6.

ThS Lê Ngọc Sơn

Uỷ viên

7.

TS Hoàng Công Tuấn

Uỷ viên

Tiểu ban 2

1.

PGS.TS Lê Công Thành

Chủ tịch

2.

ThS Trần Thị Kim Hồng

Thư ký

3.

TS Vũ Minh Quang

Uỷ viên

4.

ThS Lê Trung Dũng

Uỷ viên

5.

ThS Lê Tuấn Anh

Uỷ viên

6.

ThS Bùi Văn Đại

Uỷ viên

VII. KHOA KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC

1.

GS.TS Lê Chí Nguyện

Chủ tịch

2.

TS Nguyễn Quang Phi

Thư ký

3.

ThS Nguyễn Thế Anh

Uỷ viên

4.

TS Lê Bảo Trung

Uỷ viên

5.

ThS Giang Thị Thu Thảo

Uỷ viên

VIII. KHOA CƠ KHÍ

1.

PGS.TS Vũ Minh Khương

Chủ tịch

2.

ThS Hoàng Đức Bằng

Phó Chủ tịch

3.

ThS Hồ Sỹ Sơn

Thư ký

4.

PGS.TS Nguyễn Đăng Cường

Uỷ viên

5.

ThS Phan Bình Nguyên

Uỷ viên

6.

TS Nguyễn Anh Tuấn

Uỷ viên

7.

KS Bùi Văn Hiệu

Uỷ viên

IV. KHOA THUỶ VĂN & TNN
1.

TS Hoàng Thanh Tùng

Chủ tịch
2.

TS Trần Kim Châu

Thư ký
3.

PGS.TS Phạm Thị Hương Lan

Uỷ viên
4.

PGS.TS Ngô Lê Long

Uỷ viên
5.

TS Ngô Lê An

Uỷ viên
6.

TS Nguyễn Hoàng Sơn

Uỷ viên
7.

TS Nguyễn Hoằng Đức

Uỷ viên


TIỂU BAN:

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. XÂY DỰNG CSDL KHÔNG GIAN TRONG HỆ QUẢN TRỊ CSDL POSTGRES

SVTH:

Nguyễn Sỹ Tình - 52TH2
Ngô Thanh Điệp - 52TH2

GVHD:

GV Nguyễn Ngọc Quỳnh Châu
ThS Phạm Thị Hoàng Nhung

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài:

Ngày nay, các nghiên cứu về công nghệ cũng như ứng dụng trong lĩnh vực cơ sở dữ liệu đang tăng trưởng với một sức mạnh đáng kinh ngạc. Cùng với sự tăng trưởng nhanh chóng của lượng thông tin và sự đa dạng về thể loại thông tin cần lưu trữ và xử lý, càng ngày chúng ta càng nhận ra những hạn chế của các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ truyền thống và nảy sinh nhu cầu cần có các hệ quản trị cơ sở dữ liệu với các dịch vụ phù hợp, là yếu tố thúc đẩy các nghiên cứu mới trong lĩnh vực này. Một trong những mô hình được quan tâm nhất là mô hình Cơ sở dữ liệu đa chiều xử lý các đối tượng đa chiều như: dữ liệu bản đồ số, dữ liệu đa phương tiện … và mở rộng hơn nữa là kho dữ liệu không gian. Các nghiên cứu trên lĩnh vực này đã thu hút rất nhiều thành tựu, tuy nhiên cũng không ít khó khăn và thách thức đòi hỏi giải pháp mới.2. Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu cách thức hoạt động, đặc trưng, cách truy vấn CSDL địa lý và cách thêm một hàm mở rộng vào hệ quản trị CSDL PostGres.3. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung trình bày các thuật toán và giải pháp sử dụng trong các truy vấn liên quan đến khoảng cách trong CSDL không gian, phục vụ trong quá trình xử lý, phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý của một ứng dụng GIS bất kỳtrong thực tế.
tải về 1.11 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương