ĐỀ TÀi khóa luận và tiểu luận hôn nhân và gia đÌnh năM 2014tải về 36 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.05.2018
Kích36 Kb.
#20416

ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN VÀ TIỂU LUẬN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014I.Khóa luận


1. Bảo vệ quyền phụ nữ theo pháp luật hôn nhân và gia đình

2. Quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ và con: Thực trạng và giải pháp

3. Điều kiện cấm kết hôn

4. Tập quán trong hô nhân và gia đình

4. Cấp dưỡng trong hôn nhân và gia đình: Thực trạng và giải pháp

5. Ly thân trong hôn nhân và gia đình

6. Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cha mẹ và con sau khi vợ chồng ly hôn

7. Chung sống như vợ chồng

8. Trách nhiệm tài sản của vợ chồng với người thứ ba

9. Kết hôn có yếu tố nước ngoài: thực trạng và giải pháp

10. Ly hôn có yếu tố nước ngoài: thực trạng và giải pháp

11. Chế độ đại diện giữa vợ và chồng

12. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

13. Tài sản riêng của vợ, chồng

14. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận

15. Chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn

16. Thuận tình ly hôn

17. Nghĩa vụ và quyền về nhân thân giữa cha mẹ và con

18. Nghĩa vụ và quyền về tài sản giữa cha mẹ và con

19. Mang thai hộ

20. Quan hệ pháp luật giữa các thành viên khác của gia đình

Tiểu luận


1. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi phụ nữ, trẻ em theo pháp luật hôn nhân và gia đình

2. Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi các thành viên trong gia đình

3. Đăng ký kết hôn

4. Đăng ký khai sinh

5. Đăng ký việc nuôi con nuôi

6. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về tài sản

7. Tài sản riêng của vợ, chồng

8. Nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và con về tài sản

9. Nghĩa vụ và quyền giữa cha mẹ và con về nhân thân

10.Cấp dưỡng giữa cha mẹ và con

11. Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ nuôi và con nuôi

12. Xác định cha, mẹ, con

13. Căn cứ ly hôn

14. Giải quyết tài sản vợ chồng khi ly hôn

15. Việc nuôi con chưa thành niên sau khi cha mẹ ly hôn

16. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

17. Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

18. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

19. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng về nhân thân

20. Nguồn của luật hôn nhân và gia đình

21. Thực trạng ly hôn

22. Thực trạng kết hôn

23. Bạo hành gia đình

24. Quyền bình đẳng giới

25. Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

26. Kết hôn tự nguyện

27. Luật tục trong hôn nhân

28. Nguyên nhân ly hôn

29. Thực hiện nghĩa vụ và quyền về hôn nhân và gia đình

30. Giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn

31. Giải quyết tranh chấp về việc nuôi con khi ly hôn

32. Hạn chế ly hôn

33. Các vướng mắc trong việc giải quyết ly hôn

34. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật hôn nhân và gia đình

35. Chế độ pháp lý về nuôi con nuôi

36. Thực tiễn thi hành luật hôn nhân và gia đình

37. Thi hành án về hôn nhân và gia đình

38. Xử lý vi phạm pháp luật hôn nhân và gia đình

39. Quyền của phụ nữ đơn thân

40. Chia tài sản chung của vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại: thực trạng và giải pháp41. Kết hôn trái pháp luật: thực trạng và giải pháp
Sinh viên có thể chọn đề tài tiểu, khóa luận luận gần giống với các đề tài trên hoặc đề tài thực tiễn nhưng phải đăng ký với Khoa
Каталог: hcmulaw -> images -> stories -> dhluat -> k-luatdansu
dhluat -> ĐỀ CƯƠng chi tiết môn hoc lịch sử nhà NƯỚc và pháp luậT
dhluat -> ĐỀ CƯƠng chi tiết môn hoc lịch sử nhà NƯỚc và pháp luậT
dhluat -> Nhận lời mời của Phòng Văn hoá thông tin Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, được sự chấp thuận của trường Đại học Luật tp
dhluat -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạO
dhluat -> Danh mụC ĐỀ TÀi khóa luận tiểu luậN
dhluat -> HộI ĐỒng chức danh giáo sư nhà NƯỚC
dhluat -> 1 Về cấu trúc luận văn: Luận văn tốt nghiệp bao gồm các bộ phận theo trình tự sau
dhluat -> Học vị tiến sĩ và học hàm ở các đại học Úc và Mỹ
k-luatdansu -> Danh sách đề tài tiểu luận

tải về 36 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương