Đề thi Violympic môn Toán lớp vòng năm 2016 2017tải về 95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.03.2019
Kích95 Kb.
#91250


Đề thi Violympic môn Toán lớp 8 vòng 3 năm 2016 - 2017

Bài 1: Tìm cặp bằng nhauBài 2: Vượt chướng ngại vật

Câu 1:

Cần điền biểu thức nào dưới đây vào chỗ chấm trong biểu thức x3 ... để được kết quả bằng (x = 1/3)3a) -x2 + 1/3x = 1/27 b) -1/27 c) -3x2 + 1/3x - 1/27 d) -3x2 + x - 1/27

Câu 2: Kết quả của phép tính

a) 1/4 + 2x + 2x2 b) 1/4 + 4x2 c) 1/4 + 4x + 4x2 d)1/4 + 2x + 4x2

Câu 3: Biểu thức rút gọn của P = (x + y)2 + (x - y)2 + 2(x+y)(x-y) là:...

a) 0 b) 4y2 c) 4x2 d) 2x2

Câu 4: Đa thức -8x3 + 12x2y - 6xy2 + y2 được thu gọn là

a) (2x - y)3 b) -(2x - y)3 c) (-2x + y)3 d) (2x + y)3

Câu 5: Giá trị của biểu thức (625 + 3) (252 - 3) - 58 + 10 là

a) 10 b) 1 c) -9 d) 25

Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: Giá trị của x thỏa mãn (x + 3) (x2 - 3x + 9) - 54 = 0 là ......

Câu 2: Giá trị của x > 0 thỏa mãn đẳng thức (x - 2)2 = 4 là ......

Câu 3: Giá trị của biểu thức P = x3 + 3x2 + 3x + 1 tại x = 1 là ......

Câu 4: Tổng các hệ số của đa thức (3x + 1)2 khi khai triển là ......

Câu 5: Giá trị của đa thức (x - y) (x2 + xy + y2) + (x + y) (x2 - xy + y2) tại x =1 và y = 2,016 là ......

Câu 6: Với x - y = 1, giá trị của biểu thức x3 - y3 - 3xy = ......

Câu 7: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = (x - 3)2 + 21 = ......

Câu 8: Biểu thức Q = 532 - 24(52 + 1) (54 + 1) (58 + 1) (516 + 1) có giá trị là ......

Câu 9: Biết x2 + y2 + z2 + 2x - 4y + 6z = -14. Khi đó x + y + z có giá trị là ......

Câu 10: Cho x + y = 3 và x2 + y2 = 5. Khi đó x3 + y3 = ......

Đáp án


Bài 1: Tìm cặp bằng nhau

4 = 6; 3 = 10; 7 = 9; 1 = 5; 2 = 8

Bài 2: Vượt chương ngại vật

Câu 1: a


Câu 2: d

Câu 3: c


Câu 4: c

Câu 5: b


Bài 3: Điền kết quả thích hợp vào chỗ (...)

Câu 1: 3

Câu 2: 4


Câu 3: 8

Câu 4: 16

Câu 5: 2

Câu 6: 1


Câu 7: 21

Câu 8: 1


Câu 9: -2

Câu 10: 9
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương