Đề thi tin học trẻ không chuyên 2012-2013-Lý thuyết



tải về 60.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích60.5 Kb.
#64369

Tổng hợp đề thi tin học trẻ không chuyên Lý thuyết


Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào dùng để đưa dữ liệu ra ?
A. Bàn phím. B. Máy in. C. Màn hình. D. Chuột quang.
2. Để có thể tắt máy một cách an toàn mà không làm hỏng hệ thống file trong windows, ta phải thoát windows bằng cách chọn
A. Reset B. Shutdow C. Restart D. Cancel
3. Trong WORD, muốn xem trang văn bản trước khi in, ta dùng lệnh :
A. Ctrl + Shift + F. B. View Page. C. File Print Preview. D. View Fullsreen.
4. Phần mềm nào sau đây được cài đặt trước nhất trong máy vi tính ?
A. Ms Windows B. Ms Office C. Firefox D. Norton Antivirus
5. Biểu tượng vẽ Paint theo mặc định, nằm trong cửa sổ nhóm
A. Applications. B. Control panel. C. Accessories. D. Write
6. Chức năng chính của Microsoft Word là
A. tính toán và lập bảng biểu. B. tạo các tập tin đồ họa.
C. soạn thảo văn bản. D. chạy các chương trình ứng dụng khác.
7. Phần mềm nào sau đây là trình duyệt Internet ?
A. Internet Explorer B. Internet Checkers C. Internet Spades D. Windows Media Player
8. Thư mục có thể
A. chỉ có các tập tin. B. chỉ có các thư mục con. C. chỉ có một thư mục con và nhiều tập tin.
D. có các thư mục con và tập tin với số lượng không hạn chế tùy theo dung lượng đĩa.
9. Thiết bị nào sau đây vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra ?
A. Máy in. B. Loa. C. Môđem. D. Máy quét.
10. Virus máy tính không thể lây lan qua
A. mạng máy tính. B. đĩa CD. C. máy quét. D. thẻ nhớ flash (USB).
11. Thiết bị dùng để di chuyển con trỏ chuột trên màn hình máy tính là
A. CPU B. chuột. C. modem D. bàn phím.
12. Hệ điều hành là
A. phần mềm ứng dụng. B. phần mềm tiện ích. C. phần mềm hệ thống. D. phần mềm công cụ.
13. Corel Draw là phần mềm dùng để
A. xem phim. B. nghe nhạc. C. vẽ hình. D. lập trình.
14. Phần mềm UNIKEY dùng để
A. gõ văn bản tiếng việt. B. luyện tập gõ bàn phím. C. nghe nhạc. D. chơi game.
15. Trong MS WORD, có thể dùng nút khi
A. sao chép. B. ghi đĩa. C. xóa file. D. mở file.
16. Trong WORD, tổ hợp phím Ctrl-B có chức năng
A. tạo chữ in nghiêng. B. tạo chữ in hoa. C. tạo chữ in đậm. D. tạo chữ in vừa hoa, vừa đậm.
17. Trong WORD, khi muốn xem một file đã soạn thảo ngày hôm trước, ta dùng lệnh
A. File Open. B. File New C. File Save D. File Close
18. Trong WORD, để tạo một trang văn bản mới, ta dùng tổ hợp phím
A. Ctrl + O. B. Ctrl + S. C. Ctrl + N. D. Ctrl + P.
19. Trong WORD, để định dạng trang in, ta sử dụng
A. File Open. B. File New C. File Save D. File Page Setup
20. Trong WORD, để canh giữa cho một đoạn văn bản đang soạn thảo, ta dùng tổ hợp phím
A. Ctrl + C B. Ctrl + E. C. Ctrl + L. D. Ctrl + R.

ĐỀ THI LÝ THUYẾT BẢNG A – KHỐI TIỂU HỌC


ĐỀ A:

Câu 1: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay khi cài đặt thường được lưu trữ tại:
A. CPU B. ROM C. Bộ nhớ ngoài D. RAM

Câu 2: Hãy chọn phương án đúng để sắp xếp từ cao đến thấp về dung lượng lưu trữ của các thiết bị lưu dữ liệu dưới đây:
A. Đĩa DVD – đĩa cứng – đĩa CD – đĩa mềm. B. Đĩa cứng – đĩa DVD – đĩa CD – đĩa mềm.
C. Đĩa cứng – đĩa mềm – đĩa CD – đĩa DVD. D. Đĩa cứng – đĩa mềm – đĩa DVD – đĩa CD.

Câu 3: Thiết bị nào trong các thiết bị sau dùng để kết nối Internet?
A. Monitor B. Printer C. USB driver D. Modem

Câu 4: Nhóm các thiết bị nào dưới đây dùng để đưa dữ liệu vào?
A. Bàn phím, con chuột, máy in. B. Màn hình, loa, băng từ.
C. Bàn phím, con chuột, máy quét. D. Màn hình, đĩa từ, loa.

Câu 5: Thiết bị nào dưới đây giúp em lưu tấm ảnh đã có vào bộ nhớ của máy tính:
A. Màn hình B. Máy ảnh số C. Máy quét D. Máy in

Câu 6: Trong môi trường Windows ta có thể chạy cùng lúc:
A. Nhiều chương trình ứng dụng khác nhau B. Một chương trình
C. Hai chương trình D. Tất cả các câu đều sai

Câu 7: Trong Hệ điều hành Windows, khi xoá file và không muốn đưa vào thùng rác Recycle Bin thì phải thực hiện thao tác:
A. Giữ phím Ctrl trong khi xóa. B. Giữ phím Shift trong khi xóa.
C. Giữ phím Alt trong khi xóa. D. Không thể thực hiện được vì file bị xoá luôn đưa vào Recycle Bin.

Câu 8: Để truy cập vào một Website ta phải biết:
A. Website đó được đặt ở đâu B. IP của máy chủ chứa Website đó
C. Tên miền của Website đó D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Để phòng chống Virus cách tốt nhất là:
A. Thường xuyên kiểm tra đĩa, đặc biệt thận trọng khi sao chép dữ liệu từ nơi khác mang tới
B. Sử dụng các chương trình quét virus có bản quyền và cập nhật thường xuyên
C. Không nên mở các mail có tệp lạ đính kèm
D. Tất cả đáp án trên đều đúng

Câu 10: Khi soạn thảo một văn bản bằng MS Word, thao tác Shift + Enter có chức năng :
A. Xuống hàng nhưng chưa kết thúc đoạn B. Xuống 1 trang màn hình
C. Xuống dòng, ngắt trang D. Xuống dòng

Đề B


Câu 1: Các loại thông tin trong máy tính bao gồm :

A. Văn bản              B. Hình ảnh                 C. Âm thanh                  D. Câu A, B, C đều đúng.

Câu 2: Trong qui đổi đơn vị đo thông tin giữa Gigabyte (GB) và Megabyte (MB), thì 1GB =

            A. 64 MB         B. 256 MB              C. 1024 MB                D.  1000 MB



Câu 3: Thiết bị nào được coi là bộ não của máy tính?

            A. Màn hình      B. Bàn phím           C.        Con chuột             D. Bộ xử lí     



Câu 4: Nhóm nào dưới đây bao gồm các thiết bị được xếp vào cùng loại:

A. Màn hình, Bàn phím, Chuột, Máy in. B. Bàn phím, Chuột, máy vẽ, CPU.

C. Máy in, Máy vẽ, Màn hình, RAM. D. Màn hình, ROM, Máy quét, Chuột.

Câu 5: Camera (Webcam) là thiết bị gì trong hệ thống máy vi tính:

A. Thiết bị nhập B. Thiết bị xuất

C. Vừa là thiết bị xuất, vừa là thiết bị nhập. D. Các câu A, B, C đều đúng.

 Câu 6: Trong hệ điều hành Windows,  xâu kí tự nào dưới đây không thể dùng làm tên tệp ?



A. bai hoc.doc                                                      B. baitap1.pas

C. picture.bmp                                                      D. http://vnexpress.vn

Câu 7: Trong các thuật ngữ dưới đây, những thuật ngữ nào KHÔNG chỉ dịch vụ Internet ?

A. WWW ((World Wide Web)                            B. Chat                          

C. E-mail                                                              D. Mozilla FireFox 

Câu 8: Trong hệ điều hành Windows, phải ấn giữ phím nào khi chọn nhiều tệp hoặc thư mục không liền kề nhau ?

A. Alt           B.Shift                     C.Ctrl                                      D. Insert

Câu 9: Virus máy tính không thể lây lan qua :

A. Mạng                  B. thẻ nhớ flash (USB)                C. Máy quét                            D. Đĩa CD

Câu 10: Khi soạn thảo một văn bản mới (chưa lưu) trong Winword, để lưu văn bản này ta thực hiện :

A. Gõ tổ hợp phím Ctrl + S              B. Chọn menu lệnh  File – Save as  

            C. Chọn menu lệnh  File – Save                   D.Câu a, b, c đều đúng



* ThÝ sinh khoanh trßn vµo c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän.

Câu 1 : Thiết bị nào sau đây làm việc như một thiết bị nhập và xuất :
a) Modem. b) Máy quét. c) Chuột. d) Màn hình.

Câu 2 : Một byte bao gồm bao nhiêu bit ?
a) 2. b) 8. c) 10. d) 100.

Câu 3 : Phần mềm là :
a) Chương trình máy tính. b) Tập các lệnh.
c) Câu a và b đúng. d) Chỉ có ở các hệ điều hành.

Câu 4 : Tất cả máy tính cần phải có:
a) Phần mềm xử lý văn bản. b) Một hệ điều hành.
c) Một máy in kèm theo. d) Một chương trình kiểm tra virus.

Câu 5 : Những phần mở rộng (phần đuôi) của tên tập tin nào sau đây cho biết là của các tập tin đồ hoạ :
a) BMP và DOC. b) JPEG và TXT.
c) TXT và STK. d) BMP và GIF.

Câu 6 : Đĩa khởi động MS DOS phải có các tập tin hệ thống nào sau đây:
a) COMMAND.COM  b) MSDOS.SYS
c) IO.SYS  d) Phải có cả 3 tập tin trên.

Câu 8 : Với Windows, ta có thế tạo các lối tắt (shortcut) cho:
a) Các thiết bị (device) b) Các tập tin dữ liệu (data file)
c) Các thư mục (folder) d) Tất cả a, b và c.

Câu 9 : Chương trình Windows nào dùng để quản lý tập tin và thư mục:
a) Windows Explorer b) Windows Accessories
c) Microsoft Office d) Windows Control Panel

Câu 10 : Chuỗi ký tự nào sau đây là một địa chỉ Email:
a) http://vianet.com/index.htm b) D:\\Email\Standard
c) joesmart@jegsworks.com d) Chaminade.org/teachers/mailaddresses

* ThÝ sinh khoanh trßn vµo c¸c ph­¬ng ¸n lùa chän.

C©u 1: ThiÕt bÞ nµo ®­îc coi lµ bé n·o cña m¸y tÝnh?

A. Mµn h×nh B. Bµn phÝm C. Bé xö lÝ D. Con chuét



C©u 2: Víi sù gióp ®ì cña m·y tÝnh, em cã thÓ:

A. Häc vÏ B. Häc lµm to¸n C. Liªn l¹c víi b¹n bÌ D. C¶ A, B vµ C



C©u 3: KÕt qua ho¹t ®éng cña m¸y tÝnh hiÖn ra trªn

A. Bµn phÝm B. Thïng m¸y C. Mµn h×nh D. Kh«ng ph¶i c¶ A, B vµ C



C©u 4: NhÊn nót tr¸i chuét råi th¶ ngãn tay gäi lµ

A. Nh¸y chuét B. Nh¸y ®óp chuét C. Di chuyÓn chuét



C©u 5: Khi thùc hiÖn ®éng t¸c kÐo th¶ chuét ta ph¶i nhÊn vµ gi÷

A. Nót ph¶i chuét B. Nót tr¸i chuét C. C¶ nót tr¸i vµ nót ph¶i chuét



C©u 6: Ta bËt/t¾t chÕ ®é viÕt ch÷ hoa b»ng c¸ch gâ phÝm

A. Num Lock B. Ctrl C. Alt D. Caps Lock



C©u 7: Víi phÇn mÒm Word ta cã thÓ

A. So¹n v¨n b¶n B. VÏ h×nh ®¬n gi¶n C. C¶ A vµ B



C©u 8: Muèn ghi v¨n b¶n ®ang so¹n víi tªn kh¸c ta chän

A. File/Open B. File/Close C. File/Save D. Ph­¬ng ¸n kh¸c



C©u 9: Trong Word, cã thÓ dïng nót khi

A. Sao chÐp B. Ghi ®Üa C. Xo¸ D. Më tÖp



C©u 10: Trong Word, kh«ng cÇn dïng nót khi

A. Sao chÐp B. Më tÖp C. Xo¸ D. C¶ A, B vµ C



C©u 11: §©u lµ ­u ®iÓm cña m¸y tÝnh?

A. §é chÝnh x¸c cao B. Cã thÓ lµm viÖc liªn tôc trong thêi gian dµi

C. Tèc ®é xö lý rÊt nhanh D. C¶ A, B vµ C

C©u 12: Trong Paint, muèn më mét bøc tranh ta lµm nh­ sau

A. Nh¾p nót B. Nh¾p File/Open C. C¶ A vµ B



C©u 13: So víi ng­êi b×nh th­êng, m¸y tÝnh v­ît tréi ë ®iÓm nµo?

A. TrÝ th«ng minh B. Thêi gian lµm viÖc liªn tôc C. C¶ A vµ B



C©u 14: Víi c¸c phÇn mÒm Word vµ Paint ta kh«ng thÓ

A. Nghe nh¹c B. TÝnh to¸n phøc t¹p C. Xem phim D. C¶ A, B vµ C



C©u 15: Word, Paint, Calculator thuéc nhãm phÇn mÒm

A. HÖ thèng B. Gi¶i trÝ C. øng dông D. Kh«ng ph¶i c¶ A, B vµ C



C©u 16: Muèn di chuyÓn nhanh con trá so¹n th¶o tõ vÞ trÝ bÊt kú vÒ ®Çu trang v¨n b¶n ta sö dông

A. Ctrl + End B. Ctrl + Home C. Ctrl + Page Up D. Ctrl + Page Down



C©u 17: Khi gâ tæ hîp phÝm Shift + PhÝm cã hai kÝ hiÖu trªn bµn phÝm ta nhËn ®­îc

A. KÝ hiÖu d­íi B. KÝ hiÖu trªn C. C¶ hai kÝ hiÖu D.C¶ A, B, C ®Òu sai



C©u 18: §Ó sao chÐp mét phÇn h×nh ®· chän em nhÊn gi÷ phÝm nµo trong nh÷ng phÝm sau:

A. PhÝm Shift B. PhÝm Alt C. PhÝm Ctrl D. PhÝm Caps Lock



C©u 19: §Ó vÏ ®­îc h×nh trßn khi sö dông c«ng cô Elip em ph¶i nhÊn gi÷ phÝm ... trªn bµn phÝm trong khi kÐo th¶ chuét

A. PhÝm C¸ch B. PhÝm Ctrl C. PhÝm Alt D. PhÝm Shift



C©u 20: §Ó chän ®­îc mµu vÏ trong ch­¬ng tr×nh vÏ h×nh Paint em lµm nh­ sau.

A. Nh¸y ph¶i chuét vµo mµu cÇn chän trªn hép mµu B. Nh¸y tr¸i chuét vµo mµu cÇn chän trªn hép mµu



C. Nh¸y ph¶i chuét vµo biÓu t­îng h×nh b×nh s¬n trªn thanh c«ng cô D. Nh¸y ph¶i chuét vµo phÇn trang vÏ





tải về 60.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương