ĐỀ thi khảo sát khốI 11 MÔN: sinh họCtải về 70.5 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu21.01.2022
Kích70.5 Kb.
#89110
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ĐỀ THI KHẢO SÁT KHỐI 11

MÔN: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

(40 câu trắc nghiệm)


Chọn một đáp án đúng hoặc đúng nhất cho các câu sau

Mã đề thi

570


Câu 1: Trong các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của động vật, nhân tố có vai trò quan trọng nhất là

A. nhiệt độ B. ánh sáng C. nước D. thức ăn

Câu 2: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nàm ở bộ phận nào của xinap?

A. Khe xinap. B. Màng sau xinap C. Màng trước xinap. D. Chuỳ xinap.

Câu 3: Loài động vật có sự phát triển không qua biến thái

A. ếch nhái B. sâu đục thân C. châu chấu D.

Câu 4: Ứng động nào không theo chu kì đồng hồ sinh học?

A. Ứng động quấn vòng. B. Ứng động nở hoa.

C. Ứng động thức ngủ của lá D. Ứng động đóng mở khí kổng.

Câu 5: Sinh trưởng sơ cấp của cây là:

A. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động phân hoá của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ ở cây một lá mầm và cây hai lá mầm.

B. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây một lá mầm.

C. Sự tăng trưởng chiều dài của cây do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh đỉnh thân và đỉnh rễ chỉ có ở cây cây hai lá mầm.

D. Sự sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Trần thế phi ẩn dụ Ý niệm cảm xúc trong thành ngữ tiếng việT
2017 -> Đề tài: “Tư tưởng Nho giáo của Nguyễn Công Trứ và ý nghĩa của nó trong lịch sử tư tưởng Việt Nam”
2017 -> ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văn nguyễn Thanh Huyền
2017 -> Pháp lệnh của uỷ ban thưỜng vụ quốc hội số 4/2002/pl-ubtvqh10 ngày tháng năM 2002 VỀ việc xử LÝ VI phạm hành chíNH
2017 -> BưỚC ĐẦu tìm hiểu văn hóA Ẩm thực cung đÌnh triều tự ĐỨC
2017 -> Bài 1: Luật chơi Golf cơ bản cần biết Golf
2017 -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo trưỜng đẠi học sư phạm hà NỘI  nguyễn thị tuyết nhung quá trình di cư VÀ hoạT ĐỘng chính trị XÃ HỘi của ngưỜi việT Ở LÀO (1893 – 1945) Chuyên ngành: Lịch sử thế giới
2017 -> Bài Tiểu Luận Môn Hình Sự về

tải về 70.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương