ĐỀ thi học sinh giỏi cấp cụm năm học 2016-2017tải về 112.5 Kb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích112.5 Kb.
#185589
1   2   3   4   5   6   7
Sinh 10 - 2017
BLS SINH 10
1,0
0,25
0,25


0,25
0.25
0,25
0,25

7

- Theo giả thiết có:
X1 + X1 + X1 + 2X1 = 200% → X1 = 40%
→ A1 = T1= G1 = 1/2X1 = 20%
- Theo công thức : %A = %T = (%A1 + %A2)/2
Ta có : %A = %T = 20%
→ %G = %X = 50% - 20% = 30%

- Theo công thức : 2A + 3G = H


Ta có: 2x20%N + 3 x 30%N = 3900 → N= 3000 (Nucleotit)
→ A = T = 600 (nucleotit)
G = X = 900 (nucleotit)

0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

8

a. Xác định bộ NST của loài
Gọi x là số tế bào sinh dưỡng ban đầu, y là số tế bào sinh dục ở vùng chín, k là số lần nguyên phân của mỗi tế bào sinh dưỡng ( k nguyên dương)
Theo đề bài ta có :
x + y = 16 ( 1)
x.2k +4y = 104 (2)
x.2n.(2k – 1) + y.2n = 4560 (3)
Từ (1) ta có y= 16 - x Thế vào (2) ta có :
x.2k + 4. (16 –x) = 104
→x. (2k - 4) = 40 → 4x (2k -2 -1) = 40
x (2k -2 -1) = 10
Vì x.( 2k-2 -1) = 10 = 5.2 → x = 2 và ( 2k-2 -1) = 5 ( loại)
→ x = 5 và ( 2k-2 -1) = 2 ( loại)
x.( 2k-2 -1) = 10 =10.1 → x = 10 và ( 2k-2 -1) = 1 → k = 3 (nhận)
→ x = 1 và ( 2k-2 -1) = 10 ( loại)
Thế k =3 vào (3) ta có 2n =60
Vậy bộ NST cùa loài 2n = 60
b. Số NST đơn ở kì sau trong các tế bào con của nhóm tế bào sinh dưỡng đang thực hiện lần nguyên phân lần cuối cùng là:
10. 60. (23 - 1) = 4200NST

1

0,5

Hết
tải về 112.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương