ĐỀ thi học sinh giỏi cấp cụm năm học 2016-2017tải về 112.5 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu07.01.2023
Kích112.5 Kb.
#185589
1   2   3   4   5   6   7
Sinh 10 - 2017
BLS SINH 10
Câu 7 ( 1,5 điểm).
Một đoạn ADN có 3900 liên kết hidro. Trên mạch thứ nhất của đoạn ADN này có A1 = T1= G1 = 1/2X1. Hãy xác định số nucleotit mỗi loại của đoạn ADN.
Câu 8 (1,5 điểm).
Ở 1 cơ thể đực của một loài gia súc, theo dõi sự phân chia của hai nhóm tế bào :
+ Nhóm I : gồm các tế bào sinh dưỡng
+ Nhóm II : gồm các tế bào sinh dục ở vùng chín của tuyến sinh dục
Tổng số tế bào của 2 nhóm tế bào là 16. Cùng với sự giảm phân tạo tinh trùng của các tế bào sinh dục, các tế bào của nhóm 1 cũng nguyên phân một số đợt bằng nhau. Khi kết thúc phân bào của 2 nhóm thì tổng số tế bào con của 2 nhóm là 104 tế bào và môi trường nội bào phải cung cấp nguyên liệu tương đương với 4560 NST đơn cho sự phân chia của 2 nhóm tế bào này.
a.Xác định bộ NST của loài
b.Tính số NST đơn do môi trường nội bào cung cấp khi nhóm tế bào sinh dưỡng nguyên phân lần cuối cùng ?  • Hết –

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.)


CỤM TRƯỜNG THPT THẠCH THẤT- QUỐC OAI


ĐỀ CHÍNH THỨC

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI
HSG CẤP CỤM NĂM HỌC 2016-2017
MÔN :Sinh học, Lớp 10
Câu

Đáp án

Điểm

1

1
- Vi khuẩn lam: thuộc giới Khởi sinh,
Trùng đế giày và Tảo lục: thuộc giới Nguyên sinh
Nấm sợi: thuộc giới Nấm
Rêu: giới thực vật
Cá: giới Động vật
2.
- Giới Thực vật:
+ sinh vật nhân thực, đa bào, thành tế bào chứa xenlulozơ, tế bào có lục lạp và không bào phát triển
+ sống tự dưỡng quang hợp, cảm ứng chậm
+ gồm các ngành: Rêu, quyết, hật trần, hạt kín.
- Giới Động vật:
+ sinh vật nhân thực, đa bào
+ sống dị dưỡng, phản ứng nhanh, có khả năng di chuyển.
+ gồm các ngành: Động vật không xương sống và động vật có xương sống.
3. Vì:
- Tất cả các sinh vật dù bậc thấp hay bậc cao đều được cấu tạo từ tế bào
- Cấu tạo chung của tế bào đều gồm 3 thành phần chủ yếu: màng sinh chất, tế bào chất và nhân(vùng nhân)
- Tế bào còn là đơn vị chức năng: các hoạt động sống như tiêu hóa, hô hấp, bài tiết…đều diễn ra trong tế bào
- Quá trình sinh sản ở mức cơ thể có có cơ sở từ sinh sản ở mức tế bào

0.5
0.25


0.25
0.25


0.25
0.25


0.25

0.25
0.25


0.25

0.25tải về 112.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương