? Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp có âm mưu gì? Tại sao chúng quyết tâm thực hiện bằng được âm mưu này?tải về 9.83 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu18.11.2017
Kích9.83 Mb.
#2184? Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp có âm mưu gì? Tại sao chúng quyết tâm thực hiện bằng được âm mưu này?

  • ? Sau khi đánh chiếm các thành phố lớn, thực dân Pháp có âm mưu gì? Tại sao chúng quyết tâm thực hiện bằng được âm mưu này?

  • ? Trước tình hình đó, Đảng và Chính phủ ta đã có chủ trương gì?Mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc.

  • Mở cuộc tấn công quy mô lớn lên căn cứ địa Việt Bắc.

  • Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta để mau chóng kết thúc chiến tranh.III. Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947III. Ý NGHĨA CỦA CHIẾN THẮNG VIỆT BẮC THU – ĐÔNG 1947
tải về 9.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương