­­ SỞ giao dịch chứng khoán hà NỘi cấP ĐĂng ký niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việC niêm yết chứng khoáN ĐÃ thực hiện theo đÚng các quy đỊnh của pháp luật liên quan mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị chứng khoáNtải về 1.08 Mb.
trang10/10
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

CỔ PHIẾU NIÊM YẾT


 1. Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông

 2. Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu

 3. Tổng số cổ phiếu niêm yết:

  Số lượng cổ phiếu niêm yết: 50.000.000 cổ phiếu 4. Phương pháp tính giá

   Giá tham khảo được tính theo giá trị sổ sách, theo công thức:

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009:

Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
Nguồn vốn chủ sở hữu – Qũy khen thưởng, phúc lợi

=

--------------------------------------------------------
(Tổng số cổ phần – cổ phiếu quỹ)

  * Tại ngày 31/12/2009

  Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
  530.531.518.781 – 2.083.581.972  =

  ----------------------------------------

  (50.000.000 – 0)  =

  10.569 đồng

  * Tại ngày 30/06/2010Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu
593.175.578.875 – 3.511.631.972=

----------------------------------------

(50.000.000 – 0)=

11.793 đồng 1. Số lượng cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng theo quy đinh của pháp luật hoặc của Công ty  Tiết d, Điểm 1, Điều 9, Nghị định 14/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán quy định: “Cổ đông là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ”.

  Tổng số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng là 25.305.575 cổ phiếu 1. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài

  Các pháp nhân và thể nhân nước ngoài có thể mua cổ phần của Công ty cổ phần Bất động sản tài chính Dầu khí Việt Nam theo đúng quy định về tỷ lệ sở hữu của người nước ngoài trong công ty cổ phần đăng ký giao dịch hoặc niêm yết, cụ thể là tỷ lệ nắm giữ tối đa là 49% tổng số cổ phiếu theo Quyết định 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng chính phủ.

  Hiện nay, Công ty chưa có cổ đông là thể nhân hoặc pháp nhân nước ngoài.

 1. Các loại thuế liên quan

 • Thuế giá trị gia tăng:

  Công ty thực hiện việc kê khai và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế.

  Doanh nghiệp áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành với mức thuế suất GTGT là 10% đối với doanh nghiệp xây dựng công trình và kinh doanh khu đô thị, kinh doanh nhà chung cư. Công ty thực hiện việc kê khai và hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. • Thuế thu nhập doanh nghiệp:

  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành được xác định trên cơ sở thu nhập chịu thuế và thuế suất thuế TNDN trong năm hiện hành.

  Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại được xác định trên cơ sở số chênh lệch tạm thời được khấu trừ, số chênh lệch tạm thời chịu thuế và thuế suất thuế TNDN.

  Năm 2008, Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28% trên lợi nhuận chịu thuế theo Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007. Thuế TNDN năm 2008 của Công ty được miễn giảm 30% thuế TNDN phải nộp quý 4 năm 2008 theo quy định tại Thông tư 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm, gia hạn nộp thuế TNDN theo Nghị định số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

  Bắt đầu từ 01/01/2009, Công ty áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên lợi nhuận chịu thuế theo Thông tư số 130/2008/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.  Công ty được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2009, 2010 theo thông tư số 12/2009/TT-BTC ngày 22/1/2009 của Bộ Tài chính và Quyết định số 12/2010/QĐ-TTg ngày 12/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ

 • Thuế khác:

  Các loại thuế, phí khác doanh nghiệp thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế địa phương theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.


 1. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT NIÊM YẾT


 1. Tổ chức kiểm toán:

 • Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

 • Trụ sở chính:

Số 8, Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3 852 4123 Fax: (84-4) 3 852 4143 • Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Lầu 11, Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-8) 3 910 0751 Fax: (84-8) 3 910 0750
 1. Tổ chức tư vấn:

 • Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

 • Trụ sở chính

Số 72 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại:(08-38) 242 897 Fax: (08-38) 247 430

            Email: ssi@ssi.com.vn Website: www.ssi.com.vn


 • CN Nguyễn Công Trứ - Công ty Chứng khoán Sài Gòn

180-182 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP HCM

ĐT:(84-8).3821 567 Fax: (84-8).3291 0590 • CN Công ty Chứng khoán Sài gòn tại Hà Nội

1C Ngô Quyền , Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3936 6321 Fax: (84-4) 3936 6311 • CN Trần Bình Trọng – Công ty Chứng khoán Sài Gòn

25 Trần Bình Trọng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

ĐT: (84-4) 3942 6718 Fax: (84-4) 3942 6719 • CN Hải Phòng -Công ty Chứng khoán Sài Gòn

22 Lý Tự Trọng - Quận Hồng Bàng, Hải Phòng

ĐT: (84-31)3569123 Fax: (84-31).3569130


 1. PHỤ LỤC


 • Phụ lục 1: Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 • Phụ lục 2: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua niêm yết cổ phiếu;

 • Phụ lục 3: Quyết định của HĐQT về việc thông qua hồ sơ niêm yết;

 • Phụ lục 4: Các báo tài chính kiểm toán năm, 2008 và 2009, quý II năm 2010;

 • Phụ lục 5: Danh sách và sơ yếu lý lịch thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát;

 • Phụ lục 6: Sổ đăng ký cổ đông;

 • Phụ lục 7: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

 • Phụ lục 8: Danh sách thành viên chủ chốt và người có liên quan;

 • Phụ lục 9: Cam kết nắm giữ của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát;

 • Phụ lục 10: Hợp đồng tư vấn niêm yết;

 • Phụ lục 11: Giấy ủy quyền nhân viên công bố thông tin và quy trình nội bộ về công bố thông tin;

 • Phụ luc 12: Quy chế quản trị Công ty;

 • Phụ lục 13: Các tài liệu khác.Hà Nội, ngày tháng năm 2010

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TÀI CHÍNH DẦU KHÍ VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Lương Ngọc Lân Hoàng Hữu Tâm
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT KẾ TOÁN TRƯỞNG

Phạm Tiến Đạt Nguyễn Công Thành

1 Tổng cục thống kê

2 Nguồn: http://www.citiesalliance.org/events/2004/2004-cds-hanoi/hanoi web/files/Session%202/S2-01-Tran%20Ngoc%20Chinh%20docVN.pdf

3 Nguồn: world bank

4 Nguồn: http://atpvietnam.com/vn/dulieuvaphantich/45249/index.aspx

5 Nguồn: world bank

6 Nguồn: world bank

WWW.SSI.COM.VN

Cung cấp bởi SSITrang


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương