+ Phải ghi đầy đủ các thông tin trong các loại sổ sách sau: Sổ theo dõi pcgdth và Sổ theo dõi pcgdtải về 44.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích44.5 Kb.
#9534

DANH MỤC HỒ SƠ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ


TT

Hồ sơ

Quy cách, yêu cầu

Số lượng (bản)

1

Sổ theo dõi PCGD tiểu học

Xếp theo vần abc, xếp theo độ tuổi, có xác nhận của UBND xã, phường, có dấu giáp lai.

1 hoặc 2

2

Sổ theo dõi PCGD THCS

Xếp theo vần abc, xếp theo độ tuổi, có xác nhận của UBND xã, phường, có dấu giáp lai.

1

3

Sổ đăng bộ

Cập nhật đầy đủ đến năm học 2012 - 2013

Đủ

4

Sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến

Có xác nhận và đóng dấu của Công an xã, phường

1

5

Sổ theo dõi trẻ khuyết tật

Có xác nhận và đóng dấu của trạm y tế xã, phường

1

6

Sổ theo dõi trẻ chết

Có xác nhận và đóng dấu của Công an hoặc y tế xã, phường

1

7

Bảng ghi tên, ghi điểm học sinh hoàn thành chương trình tiểu học (4 năm, của các trường tiểu học liên quan).

Có xác nhận của Hiệu trưởng trường tiểu học, có dấu giáp lai

Đủ 1 bộ

8

Danh sách TNTHCS và BTTHCS của các năm 2010, 2011, 2012 và 2013 của các trường liên quan

Có xác nhận dấu đỏ của PGD&ĐT

Đủ 1 bộ

9

Danh sách HS đang học lớp 1

Có xác nhận của Hiệu trưởng trường tiểu học, có dấu giáp lai, xếp theo vần abc, đóng thành tập, có bìa

1

10

Danh sách HS đang học lớp 6

Có xác nhận của Hiệu trưởng trường THCS, có dấu giáp lai, xếp theo vần abc, đóng thành tập, có bìa

1

11

Biểu thống kê PCGD THCS (Mẫu 1,2,5,6,7)

Có chữ kí của Hiệu trưởng và xác nhận của UBND xã, phường

5 bộ

12

Báo cáo về quá trình chỉ đạo thực hiện và kết quả PCGD THCS

Phải được thông qua Ban chỉ đạo cấp xã và Trưởng ban chỉ đạo kí, theo mẫu của Sở GD&ĐT. Đúng thể thức (nơi nhận, quốc hiệu, số,…).

5 bản

13

Tập văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phổ cập.

Quyết định thành lập hoặc kiện toàn ban chỉ đạo phổ cập; biên bản tự kiểm tra, các công văn liên quan đến công tác phổ cập từ xã, phường, trường đến Phòng, Sở, Bộ, UBND các cấp.

1

14

Tờ trình đề nghị kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn phổ cập

Đúng thể thức (nơi nhận, quốc hiệu, số,…).

Căn cứ của tờ trình là Quyết định số 26/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 7 năm 2001 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục THCS và công văn số 6170/THPT ngày 18/7/2002 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn quy trình, hồ sơ và nội dung kiểm tra kết quả phổ cập giáo dục THCS;

Căn cứ vào biên bản tự kiểm tra và hồ sơ phổ cập giáo dục.

1

15

Quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn THCS, chống mù chữ từ năm 2010 đến 2012

Bản sao

1 bộ

16

Biên bản kiểm tra của thị xã

Có dấu đỏ và chữ kí của UBND, đủ số liệu

5 bản

17

DS học sinh bỏ học

Có xác nhận của hiệu trưởng THCS

1Lưu ý: Các văn bản phải được trình bày theo thể thức văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

tải về 44.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương