Đồ Án: thiết kế HỆ thống xử LÝ NƯỚc thải sinh hoạt quận bình thạNH. Tp. Hcmtải về 1.4 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2017
Kích1.4 Mb.
#4221
1   2   3   4   5   6   7

IV.1 Phần xây dựng cơ bản


STT

Hạng mục
Quy cách


Số lượng

Đơn giá
VN Đồng


Đơn vị

Thành tiền
(đồng)


1

Song chắn rác

2

1.500.000

cái

3.000.000

2

Bể lắng cát
(V=8.4m3)

1

1.800.000

Bể

15.120.000

3

Bể điều hòa
(V=2053,76m3)

1

1.800.000

Bể

3.696.768.000

4

Bể lắng hai vỏ (V=770,16m3)

1

1.800.000

Bể

1.386.288.000

5

Bể Aerotank
(V=1564,8m3)

1

1.800.000

Bể

2.816.640.000

6

Bể lắng 2
(V=1026,88m3)

1

1.800.000

Bể

1.848.384.000

7

Bể nén bùn
(V= 1029,83 m3)

1

1.800.000

Bể

1.129.830.000

8

Bể khử trùng
(V=256,72m3)

1

1.800.000

Bể

462.096.000

Tổng (S1)

9.528.127.000


IV.2 Phần máy móc – thiết bị


STT

Tên thiết bị

Số lượng

Đơn vị

Thành tiền (đồng)

1

Hệ thống thanh gạt bùn ở bể lắng II và bể nén bùn

2

Bộ

10.000.000

2

Máng răng cưa thu nước

4

Cái

6.000.000

3

Máy thổi khí

1

Cái

75.000.000

4

Đĩa thổi khí Airplex

40

cái

19.200.000

5

Bơm hút bùn

3

Bộ

29.100.000

6

Bơm định lượng khử trùng

1

Bộ

11.500.000

7

Tủ điện điều khiển tự động bằng lập trình PLC

1

Bộ

65.000.000

8

Hệ thống đường ống ,van, co

1

Bộ

15.000.000

9

Chi phí khác gồm:

  • Chi phí vận chuyển

  • Chi phí phân tích mẫu

  • Chi phí lắp đặt

  • Chi phí vận hành

  • Chi phí bàn gian công nghệ và cấp giấy phép


135.000.000

Tổng (S2)

380.300.000

Chi phí điện năng:

Chi phí điện năng tính cho 01 ngày.

Đơn giá điện: 3,000đồng/KW


STT

Thiết bị

Số lượng hoạt động

Công suất

Số giờ

hoạt động

Tổng điện năng (KWh/ngày)

1

Máy nén khí

1

7KW

24

168

2

Bơm nước

2

1,8KW

24

84,4

3

Bơm bùn

3

1KW

1

3

4

Bơm định lượng khử trùng

1

0,5KW

24

12

Tổng(S3)

267,4

Vậy tổng chi phí điện năng một ngày là: 267,4 x 3,000 = 802.200 (đồng/ngày).

Chi phí hóa chất:

Hoá chất

Khối lượng

kg/ngày

Đơn giá

Thành tiền(VNĐ)

Chlorine

36,96

50.000

1.848.000


Chi phí nhân công:

Lương công nhân: 2 người x 4.000.000(đồng/tháng) = 8.000.000 (đồng/tháng).

Lương cán bộ: 1 người = 6.000.000 (đồng/tháng).

Tổng lương nhân công là: 8.000.000 +5.000.000 = 14.000.000 (đồng/tháng).Tổng chi phí quản lý và vận hành trong 1 năm:

Sa= 802,200 x 30 x 12 tháng + 22.000.000 x 12 tháng = 552,792.000 (đồng/năm).

Tổng chi phí đầu tư: Sb= 9.528.127.000+ 380.300.000= 9.908.427.000 (đồng/năm).

Chi phí xây dựng được khấu hao trong 10 năm.Vậy chi phí khấu hao trong 1 năm là: 9.908.427.000/10 = 990.842.000(đồng/năm)

Giá thành 1m3 nước thải là:(990.842,000+552,792,000)/(500 x 300) = 10.300( đồng).

V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xã hội càng phát trển con người ngày càng tìm và phát sinh ra nhiều chất ,nhiều sản phẩm mới. nền kinh tế của nước ta phát triển khá cao, nhịp độ phát triển này còn có thế tiếp tục trong một thời gian tương đối dài nữa, mức độ đô thì hoá tăng lên và Quận Bình Thạnh TP Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình.Đã thải ra môi trường một lượng chất,nước thải tăng dần.trong khi đó công tác vệ sinh môi trường ở nước ta kém,chưa chú trọng đúng mức,cộng thêm ý thức của người dân về vệ sinh môi trường nước dường như bằng không.

Tất cả những yếu tố này chắc chắn sẽ kéo theo sự gia tăng về nhu cầu sử dụng nước và tất nhiên lượng lượng nước thải, thải ra cũng tăng lên.


Xuấtphát từ những điều trên nhà nước cần tuyên truyền rộng cho người dân tự giác bảo vệ môi trường ,đồng thới xây dụng nhiều nhà máy,trạm xử lý nước thải cho các khu dân cư và cụm công nghiệp.


Nhà nước cần triển khai thu gôm và phân loại nước thải,lúc đó việc xử lý sẽ dễ dàng hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Công nghệ sinh học môi trướng-Công nghệ xử lý nước thải,Nhà suất bản ĐH quốc gia TP HCM

Xử lý nước thải công nghiệp và đô thị Tính toán thiết kế công trình, nhà xuất bản ĐH Quuốc Gia TP.HCM

Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải – Thạc sỹ Lâm Vĩnh Sơn

Giáo trình công nghệ xử lý nước thải,nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật

Một số đồ án, luận văn khác

Các website tham khảo: Google, Yeumoitruong.com, Tailieu.vn,….

tải về 1.4 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương