ĐỀ kiểm tra trắc nghiệm môn toán họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn Atải về 54.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2019
Kích54.16 Kb.
#95783

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN TOÁN

Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn A

Đơn vị công tác (Trường, Tỉnh/Thành phố): THPT X, tỉnh Y

Số điện thoại: 0123456789

Email: anguyenvan@gmail.com

Câu 1 (NB): Cho khối lăng trụ có đáy là hình vuông cạnh a và chiều cao bằng 2a. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng
A.

B.

C.

D.Câu 2 (TH): Hệ số của trong khai triển biểu thức bằng
A. 13668.

B. -13668.

C. 13548.

D. -13548.

Câu 3 (VD): Cho tứ diện đôi một vuông góc với nhau. Gọi là trung điểm của . Khoảng cách giữa hai đường thẳng bằng
A. .

B.C.

D.Câu 4 (VDC): Cho hai hàm số Hai hàm số có đồ thị như hình vẽ dưới đây, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số . Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.

B.C.

D.

Каталог: data -> uploads -> demo -> docx
uploads -> ChÝnh Phñ Sè : 09
uploads -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo tài liệUTẬp huấn phưƠng pháp và KĨ thuật tổ chức hoạT ĐỘng học theo nhóm và HƯỚng dẫn học sinh tự HỌC
uploads -> Ubnd tỉnh long an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO Độc lập Tự do Hạnh phúc
uploads -> Danh sách người trúng cử đại biểu HĐnd tỉnh Quảng Ngãi khóa XI
uploads -> Danh sách những người trúng cử đại biểu HĐnd tp đà Nẵng khóa VIII
uploads -> Cuéc häp kü thuËt héi nghÞ c ng vô asean lÇn thø 11
docx -> ĐỀ kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn A
docx -> ĐỀ kiểm tra trắc nghiệm môN ĐỊa lí Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn A
docx -> ĐỀ kiểm tra trắc nghiệm môn vật lí Họ và tên giáo viên: Nguyễn Văn A

tải về 54.16 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương