ĐỀ kiểm tra học kì I ((Thời gian làm bài: 90 phút) Thời gian: 90’ I) Trắc nghiệm: (2đ)tải về 17.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích17.27 Kb.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ((Thời gian làm bài: 90 phút)

Thời gian: 90’I) Trắc nghiệm: (2đ) Ghi lại chữ cái trước đáp án đúng vào bài thi:

Câu 1: Tập hợp có bao nhiêu phần tử:

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6Câu 2: BCNN(10;15) là:

A) 150 B)90 C) 60 D)30Câu 3 : Trên tia Ox và lần lượt lấy các điểm M ,N sao cho OM=3cm, ON=5cm a) Độ dài của MN là :

A)8cm B)6cm C)2cm D)15cm

b)Gọi P là trung điểm của MN độ dài OP là:

A)4cm B)3cm C)2cm D)1cm


II) Tự luận: (8đ)

Câu 1 (1,5đ) Thực hiện phép tính:

a) b) c)Câu 2 (2đ) Tìm x:

a) b) c) d)Câu 3 (2đ) Một lớp 6 theo kế hoạch cần trồng cây trong vườn trường. Nếu trồng thành hàng 12 cây , 15 cây hoặc 20 cây thì vừa đủ hàng. Tính tổng số cây mà lớp đó phải trồng ,biết số cây nằm trong khoảng100 đến 130 cây.

Câu 4(2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm M,N thỏa mãn OM=7cm, ON=4cm

a)Trong 3 điểm O,M,N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b)Tính độ dài đoạn MN?

c)Trên tia đối của tia NM lấy điểm P sao cho NP=3cm,chứng tỏ N là trung điểm của MP. Câu 5(0,5đ) Biết n-1chia hết cho 15 còn 1001 chia hết cho n+1. Tìm số tự nhiên n?----------------------------Hết-------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

I)Trắc nghiệm:

1B; 2C;3C;4Amỗi ý đúng0,5 đ

II)

Câu1

1.5đ


a) 10000

b) 4


c)200,5đ

0,5đ

0,5đ
Câu 2a)x=-2

b) x=4


c)x=2

d) x=8 và x=-60,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ
Câu 3 (2đ)

Gọi số cây cần tìm là x ( 100Lập luận được xBC(12;15;20)

Tìm được BCNN(12;15;20)=60

Lập luận để đưa ra được kết quả x=120 (cây)0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 4

(2đ)-Vẽ hình đúng

a) N nằm giữa OM

b) MN=3cm

c)NM=MP=3cm

N nằm giữa MP Nlà trung diểm của MP

0,25đ__0,75đ__0,5đ_0,5đ'>0,25đ

0,75đ

0,5đ
0,5đ
Câu 5

(0,5đ)


Ta có Ư(1001)=từ đó ta tìm đc n=76

0,25đ

0,25đПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương