ĐỀ kiểm tra học kỳ I môn toán lớP 6tải về 106.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích106.06 Kb.


ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I

MÔN TOÁN LỚP 6

Năm học 2017 – 2018

Thời gian: 90 phút.Đề 1Câu 1. (3 điểm). Thực hiện các phép tính:

1/.

2/.

3/.

Câu 2. (1 điểm). Tìm , biết :

1/. 2/.

Câu 3. (3 điểm). Số học sinh khối 6 của một trường THCS trong quận 3. Khi xếp hàng 12; 15; 18 thì vừa đủ. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu. Biết số học sinh trong khoảng 350 đến 400 học sinh.

Câu 4. (1 điểm). Chứng minh S 2 và S 5, biết

Câu 5. (2 điểm).Cho tia , vẽ

1/. Tính độ dài đoạn thẳng?

2/. Điểm có phải là trung điểm của không? Vì sao?

Đề 2Bài 1: (3đ)

Tính:


 1. 8568 : {1200 – [12. (57 + 36)]}

 2. 716 : 714 + 24. 2 – 20110

 3. 19 . 27 + 47 . 81 + 19 . 20


Bài 2: (2đ)

Tìm x:


 1. (5x – 39) . 7 + 3 = 80

 2. 3x+1 . 2 = 162


Bài 3: (1đ)

Tính tổng các số nguyên x biết –2013 x < 2013


Bài 4: (1.5đ)

Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 200 đến 400 học sinh. Khi xếp hàng 10; hàng 12; hàng 18 đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường.


Bài 5: (2đ)

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cn và OB = 9cm. 1. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

 2. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng OM.

 3. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OM không? Vì sao?


Bài 6: (0.5đ) Cho B = 3 + 32 + 33 + 34 + . . . + 319 + 320

Chứng tỏ rằng B là bội của 12Đề 3Bài 1 (1,5đ) Cho hai tập hợp:

a/ Viết các tập hợp A và tập hợp B bằng cách liệt kê các phần tử.

b/ Tìm .
Bài 2(1,5đ)Thực hiện phép tính:


Bài 3 (1đ)Tìm x:


Bài 4 (1đ) Tìm số tự nhiên x, y biết: chia hết cho 5 và 9
Bài 5 (1đ) Tìm ƯCLN(96, 120, 144) và BCNN(84, 140, 180)
Bài 6(1,5đ) Nhân dịp năm học mới Minh đi nhà sách mua 20 cuốn tập cùng loại và 5 cây viết cùng loại hết 240 000 đồng. Giá 1 cuốn tập là 10 000 đồng. Hỏi giá tiền một cây viết là bao nhiêu?
Bài 7 (0,5đ) Tìm các số tự nhiên n sao cho 3n + 13 là bội của n – 2
Bài 8(2đ)Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm và OB= 8cm.

a/ Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? Tính độ dài đoạn thẳng AB.b/ Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Trên tia đối của tia Mx, lấy điểm I sao cho MI= 1cm. Chứng tỏ rằng: điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OI.

Đề 4Bài 1. (1.5 điểm) Thực hiện phép tính :

 1. 145 - ( 42 + 3 . 23 ) : 5

 2. 52 . 89 + 52 . 22 - 52

 3. 20170 + { 47 : 43 + [ 75 – ( 120 – 118)6 ] }

Bài 2. (1.5 điểm) Tìm , biết :

 1. x - 87 : 29 = 217

 2. 9x + 5x -83 = 132

 3. 218 - 2 . ( 39 - x ) = (-12 ) + 202

Bài 3. ( 2 điểm ) ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 600 đến 700 em. Khi tập thể dục giữa giờ nếu xếp số học sinh đó thành mỗi hàng có 20 học sinh hay 30 học sinh hay 40 học sinh đều dư 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường.

Bài 4. ( 2 điểm )

 1. Tìm số tự nhiên có ba chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia cho 5 thì dư 2 và chia cho 2 thì dư 1.

 2. Cho A = 2 + 22 + 23 +24 + ... + 259 + 260. Chứng tỏ rằng A chia hết cho 3.

Bài 5. ( 1 điểm ) Pizza Hut đang có chương trình khuyến mãi với 5 vỏ hộp pizza bạn có thể đổi được 1 bánh pizza miễn phí. Ngọc có 25 vỏ hộp pizza thì Ngọc có thể đổi được nhiều nhất bao nhiêu bánh pizza miễn phí ?

Bài 6. ( 2 điểm )Trên tia Ax, lấy hai điểm B và C sao cho AB = 9cm, AC = 6cm.

 1. Chứng tỏ điểm C nằm giữa A và B. Tính BC.

 2. Gọi M là trung điểm của AC. Tính MB.

 3. Trên tia đối của tia Ax lấy điểm N sao cho A là trung điểm của MN. Hỏi M có là trung điểm của NB không ? Vì sao ?

Đề 5Câu 1: (3đ )Thựchiệnphéptính ( tínhnhanhnếucó )

 1. 39.13 + 87.39

 2. 59 : 57 + 12. + 20170

 3. 2017 + 5[300 – (17 – 7)2]

Câu 2: (3đ)Tìmx ,biết

 1. 2018– 3x = 2000

 2. 28 + 2( x – 3 ) = 50

 3. x +2x = 32.3

Câu 3:( 1đ)Trongdịp ‘‘ HộixuânbánhàngquyêngóptrợgiúpTếtvìngườingèo’’ lớp 6A đặtmụctiêubánhàngquyêngóp 5 phầnquàcótổnggiátrịlà500 000đồng, cácbạndựđịnhbánhàngnhưsau:

TT

Tênhàng

Sốlượng

Giánhập

Giábán

1

Tràsữa

100 ly

8500 đồng

12000 đồng

2

Dừa

70 trái

9800 đồng

15000 đồng

Trongthựctếcácbạnđãbánđượcsốlượnghàngnhưsau:

 1. Tràsữabánđược 93ly

 2. Dừabánđược 64 trái

Hỏilớp 6A đãbánđược bao nhiêutiền? Lớp 6A cóhoànthànhmụctiêuđãđềrakhông?

Câu 4: (0,5đ)Mộttàuhỏacầnchở 1000 khách du lịch. Biếtrằngmỗitoacó 12 khoang. Mỗikhoangcó 8 chỗngồi. Cầnítnhấtmấytoađểchởhếtsốkhách du lịch?

Câu 5:(0,5đ)

Trungthugiómáttrăngtrong

Phốphườngđôngđúc, đènlồngsaosa

Rủnhauđiđếmđènhoa

Quẩnquanh, quanhquẩnbiếtlàai hay

Kếtnăm, chẵnsốđènnày

Bảyđènkếtlạicònhaingọn thừa

Chín đèn thời bốn ngọn dư

Đèn hoa bao ngọn mà ngơ ngẩn lòng?

(Cho biết số đèn từ 600 đến 700)

Câu 6: ( 2đ) Trêntia Ox, lấyhaiđiểm A và B saocho:

OA = 3 cm ; OB = 5cm 1. Ba điểm O, A , B điểmnàonằmgiữa? Vìsao?

 2. So sánh OA và AB

 3. Trêntiađốicủatia Ox lấyđiểm C saocho OC = 3cm. Chứngtỏrằngđiểm O làtrungđiểmcủađoạn AC.

Đề 6Bài 1: (2 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

Bài 2: (2.5 điểm) Tìm biếtBài 3: (1 điểm) Một nhà sách gần trường bán một hộp bút màu giá 18000 đồng và một tập giấy kiểm tra giá 5500 đồng.Bạn An cầm 200000 đồng mẹ cho để mua 4 hộp bút màu và 5 tập giấy kiểm.Hỏi cô bán hàng sẽ đưa An tiền thừa là bao nhiêu?

Bài 4: (1 điểm)Một nhóm văn nghệ có 40 nam và có 44 nữ, người ta muốn chia đều nam và nữ vào 4 nhóm.Hỏi mỗi nhóm có bao nhiêu nam?có bao nhiêu nữ?

Bài 5: (1 điểm)Số học sinh khối 6 của một trường khoảng 500 đến 700 em. Nếu xếp mỗi hàng 6 em, 8 em hoặc 15 em thì đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường đó?

Bài 6: (0.5 điểm) Tính tổng T=-32-31-…-1+0+1+2+…+232+233

Bài 7: (2 điểm)

Trên tia Ox lấy 3 điểm A, B, C sao cho OA = 3cm, OB = 5cm, OC = 7cm. 1. Tính độ dài AB, AC ? (1 đ)

 2. B có phải là trung điểm của AC hay không? Vì sao? (0,5 đ)

 3. Gọi I là trung điểm của OC. Tính độ dài IB? (0,5đ)


Đề 8Câu 1: Viết tập hợp A bằng phương pháp liệt kê các phần tử và cho biết A có mấy phần tử?

A = {x N/ 5< x < 15}

Câu 2: Thực hiện phép tính sau:

Câu 3: Tìm x N biết: 8.( x + 23) - 33 = 167

Câu 4: Mẹ bạn An cho 100.000 đồng để đi nhà sách mua dụng cụ học tập, An muốn mua 5 cây bút bi, 3 cây bút chì và 2 quyển tập biết rằng giá của 1 quyển tập là 18.000 đồng, giá của 1 cây bút chì là 5.000 đồng và giá 1 cây bút bi nhiều hơn 1 cây bút chì 3.000 đồng. hỏi Nam có mua đủ những dụng cụ học tập không?

Câu 5: Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 200 đến 250 em, khi xếp hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ hàng .Tính số học sinh khối 6?

Câu 6: Một gói gồm 15 thanh sô cô la có giá bán là 60 000 đồng. Nếu mua riêng lẻ thì mỗi thanh sô cô la có giá là 5 000 đồng. Hãy tính xem giá sẽ giảm được bao nhiêu nếu mua cả gói gồm 15 thanh so với việc mua riêng lẻ 15 thanh?

Câu 7: Một đội y tế có 72 bác sỹ và 192 y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều nhau vào mỗi tổ?

Câu 8: Giá xăng RON 92 tháng 1 năm 2017 là 17 099 đồng.

Ngày 18/2/17 tăng 500 đồng/lít.

Ngày 20/6/17 tăng 860 đồng/lít.

Ngày 20/7/17 tăng 306 đồng/lít.

Ngày 19/8/17 tăng 460 đồng/lít.

Ngày 20/9/17 tăng 306 đồng/lít.

Vậy sau 5 lần tăng giá , hiện tại xăng bao nhiêu tiền 1 lít?

Câu 9: Cho B nằm giữa A và C sao cho AB = 3cm , AC = 5cm. Tính BC?

Câu 10: Trên tia Ox xác định 2 điểm A, B sao cho OA = 3 cm, OB = 5 cm. Trong 3 điểm A, B, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Đề 9

Bài 1: Thực hiện phép tính sau:

Bài 2 Tìm x, biết:Bài 3 : Tìm:

a) ƯCLN ( 84, 126, 210 )

b) BCNN ( 36, 45, 63 )

Bài 4: Một số sách khi xếp thành từng bó 9 cuốn, 12 cuốn hoặc 15 cuốn đều vừa đủ bó. Biết rằng số sách trong khoảng từ 300 đến 400 cuốn. Tính số sách đó.

Bài 5: Trường THCS A có 9 lớp 6, được chia thành 3 nhóm tham gia nghi thức đội. Mỗi lớp tham gia 4 phần thi, mỗi phần thi là 6 phút. Sau khi mỗi nhóm hoàn tất phần thi được nghỉ 5 phút. Sau đó, Ban giám khảo công bố kết quả và phát thưởng hết 20 phút. Hỏi thời gian mỗi lớp thi hết bao nhiêu phút? Nếu hội thi bắt đầu lúc 7giờ 30 phút thì học sinh ra về lúc mấy giờ?
Bài 6: Quãng đường từ nhà Hoa đến trường dài 4,5 km. Buổi sáng, Hoa đi xe đạp đến trường với vận tốc 10 km/h. Hỏi Hoa xuất phát từ nhà lúc mấy giờ ? Biết khi Hoa đến trường đồng hồ vừa điểm 6h45 phút

Bài 7: Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 3cm, ON = 5cm.

a) Trong 3 điểm O, M, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.

c) Gọi I là trung điểm của OM, K là trung điểm của MN. Tính độ dài đoạn thẳng IK.Đề 10

Câu 1: (1, 0 điểm) Cho hai tập hợp: . Viết tập hợp A bằng cách liệt kê phần tử.

Câu 2: (1, 0 điểm)Thực hiện phép tính:

Câu 2: (1, 0 điểm) Tìm số tự nhiên n biết:

Câu 3: (1, 0 điểm) Tìm số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số chia hết cho 2,3,5,9.

Cậu 4: (1, 0 điểm) Vẽ theo trình tự: Cho 3 điểm A, B, M không thẳng hàng. Vẽ tia MB, đoạn thẳng AM và đoạn thẳng AB.

Câu 5: (1, 0 điểm) Tìm x biết:

Câu 6: (1, 0 điểm) Một tàu hỏa cần chở 900 khách du lịch. Biết rằng mỗi toa có 12 khoang, mỗi khoang có 8 chỗ ngồi. Cần ít nhất bao nhiêu toa để chở hết số khách du lịch?

Câu 7: (1, 0 điểm) Chiếc diều của bạn Hùng bay cao 20m so với mặt đất. Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 3m, rồi sau đó lại giảm 5m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu so với mặt đất sau hai lần thay đổi?

Câu 8: (1, 0 điểm) Nhân dịp kỉ niệm ngày Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, một đơn vị quân đội xếp theo hàng để tập duyệt. Nếu xếp hàng 20 người, 25 người và 30 người thì thừa 15 người. Khi xếp 41 người thì đều vừa đủ. Hỏi đơn vị có bao nhiêu người biết số người không vượt quá 1000 người.

Câu 9: (1, 0 điểm) Một đội văn nghệ của một trường có 48 nam và 72 nữ về một huyện để biểu diễn. Muốn phục vụ đồng thời tại nhiều địa điểm, đội dự định chia đều thành các tổ gồm cả nam và nữ. Có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu tổ? Mỗi tổ gồm bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 10: (1, 0 điểm) Lớp 6A trồng các cây ở vị trí thẳng hàng theo thứ tự như sau: Cây thứ nhất cách cây thứ hai 10 m và cách cây thứ ba 15m. Để làm hàng rào cho các cây, học sinh lấy cọc M là trung điểm của đoạn thẳng nối cây thứ nhất và cây thứ hai, cọc N là trung điểm của đoạn thẳng nối cây thứ hai và cây thứ ba. Tính đoạn thẳng nối giữa hai cọc M và N.Đề 12

Bài1 : ( 2 điểm ) Tínhgiátrịcácbiểuthứcsau :

a) 23 . 5 – 32 . 4 + 4 . 6

b) 100 : { 250 : [ 450 – ( 4 . 53 – 22 . 25 ) ] }

c) |( – 5 ) + ( – 3 ) | . 3 – 40Bài 2 : ( 2 điểm ) Tìm x, biết :

a) 70 – 5 . ( x – 3 ) = 45

b) ( 3x – 6 ) . 3 = 34

c) 2: 25 = 1Bài 3 : ( 1 điểm ) Tínhtổngbiểuthứcsau :

A = 101 + 103 + 105 +…………… + 201Bài 4 : ( 1 điểm ) Cho A = 4 + 42 + 43 + 44 + ….+ 499 + 4100

Chứngtỏ A chia hếtcho 5Bài 5 :  (2 đ) : Mi y tếcó 72 bácsvà 192 y tá. Cóth chia đi y tếthànhnhiunhtmytđsbácsvà y táđược chia đunhauvàomit ? Khiđómitcóbaonhiêubács ? Baonhiêu y tá

Bài 6 ( 2điểm ) Trêntia Ox lấyhaiđiểm A và B saocho OA=3cm,OB= 7cm.

a)   TínhAB

b)   Gọi M làtrungđiểmcủađoạnthẳngAB .Tính OM.

c)    Trêntiađốicủatia Ox lấyđiểm C saocho O làtrungđiểmcủa AC. Tính CM.


Đề 13


Bài 1:(2.5điểm)Thực hiện phép tính
Bài 2:(2.5điểm)Tìm x :Bài 3:(2.0điểm)

 1. Bạn Lan có một số tiền khoảng từ 700 ngàn đến 800 ngàn, khi Lan chia số tiền đó ra để tiêu trong 12 ngày,15 ngày, 18 ngày thì đều thừa 3 ngàn. Tính số tiền bạn Lan có?

 2. Tìm chữ số tận cùng của M =


Bài 4:(2.0điểm) Trên cùng tia Ox lấy lần lược hai điểm A , B sao cho OA = 2cm và OB = 6cm.

 1. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?. Tính độ dài AB.

 2. Vẽ tia OY là tia đối của tia OX. Trên tia OY lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Hỏi điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng BC không? Vì sao?.

 Bài 5: (1,0 điểm)

Một con ếch ở dưới một cái giếng sâu 10m. Ban ngày ếch nhảy lên được 3m, ban đêm tụt xuống 2 m.Hỏi sau bao nhiêu ngày thì ếch lên khỏi giếng ?Đề 14

Câu 1. (3 đ) Thực hiện phép tính:

a) 23 + + 67 + 64

b)c)

d)Câu 2. (1,5đ) Tìm x biết:

a)

b)

c)

Câu 3. (2đ)

 1. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: –19; 7; –32; 0; 13

 2. Tìm Ư?

 3. Tìm a biết:

Câu 4. (0,5đ)

Bố của Nam có trồng một vườn táo gồm 9 cây táo, để tiết kiệm diện tích cũng như tạo tính thẩm mỹ cho khu vườn, bố của Nam đã trồng 9 cây táo đó thành 9 hàng, mỗi hàng có 3 cây. Hỏi bố của Nam đã trông như thế nào?Câu 5. (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

 1. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

 2. Tính độ dài AB?

 3. Gọi I là trung điểm AB. Tính OI?

Câu 6. (1đ) Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ sao cho số nam và nữ được chia đều vào các tổ.Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ?Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Đề 15

Bài 1: (3,0 điểm)


Thực hiện phép tính: (3 điểm)


a) 123

+ 475 – 273 + 125

b) 72.5 – 12.5 + 60:2

c) 390

: [500 – (125 + 35.7)]

d) │–13│+ 7 – │–15│+ (–7)

Bài 2: (2,0 điểm)


Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 3x + 1 = 67 b) 2(4x +1) – 1 = 17 c) 2x – 1 = 32
Bài 3: (1,5 điểm)
Tìm ƯCLN (56, 114, 38)
Tìm BCNN (25, 45, 27 )
Bài 4: (1,0 điểm)
Có 120 quyển vở, 72 tập giấy, 48 bút chì.Người ta chia số quyển vở, tập giấy và bút chì thành các phần thưởng đều nhau, mỗi phần thành 3 loại.Tính xem có nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng?mỗi phần thưởng có bao nhiêu vở, tập giấy và bút chì?
Bài 5: (2,0 điểm)
Cho tia Ox, trên tia Ox vẽ 2 đoạn thẳng OA, OB sao cho OA = 6cm, OB = 2cm.
Trong 3 điểm O, A, B điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại.Vì sao?
Tính độ dài đoạn AB
Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Chứng tỏ B là trung điểm của đọan AC
Bài 6: (0,5 điểm)
Tìm 3 số tự nhiên liên tiếp. Biết rằng tích 3 số là 46620

Đề 16

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính 1. 516 : 514 + 24 . 2 – 20100

 2. 52 . 89 + 25 . 10 + 52

 3. 46 : 43 + { 380 : [ 15 + ( 22 . 5 – 24 ) ] }

Bài 2: (2 điểm) Tìm x biết

 1. 96 – 3(x+8) = 42

 2. ( 2x + 1) : 7 = 22 + 32

Bài 3: (2 điểm)

Học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 400 đến 500 em. Nếu xếp thành từng hàng 8 học sinh, 10 học sinh, 12 học sinh thì vừa đủ không dư một ai. Tính số học sinh khối 6 của trường đó.

Bài 4:(1 điểm)

a/ Bố định trang trí cho phòng ngủ của An bằng giấy dán tường biết chiều cao bức tường là 3m và chiều rộng là 5m. Giá 1m2 là 120000 đồng. Vậy nếu bố dán một bức tường sẽ hết bao nhiêu tiền ? Nếu bố dán hai bức tường sẽ hết bao nhiêu tiền? Biết hai bức tường này có diện tích như nhau/

b/ Cho A = 50 + 51 + 52 + 53 + … + 5211

Chứng tỏ A là bội của 6.

Bài 5: (2,0 điểm)

Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6 cm 1. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

 2. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính AI và OI.

Đề 17

Bài 1 :(2,5đ) Tính :

 1. 535 : ( 9. 532 +16 .532 )

 2. 97 + 3. [ 400 – ( 25 10 )2]

 3. (-25) + | 70 | + ( 45 ) | 2018 |

Bài 2 :(3đ) Tìm x biết :

a, (7x +12 ) :8= 5

b, + = 65

c, 60 x , 75 x và 2 x 10
Bài 3 :(2đ) Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400.

Khi xếp hàng 8; hàng 9; hàng 12 đều thiếu 2 học sinh. Tính số học sinh khối 6 ?Bài 4 :(0,5đ) Tìm chữ số a và b sao cho : a b = 4 và 9

Bài 5 :(2đ) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 2cm ; OB = 5cm.

 1. Tính AB ?

 2. Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho OC =2 cm.

Hỏi điểm O có phải là trung điểm của AC không ?vì sao ?

 1. Gọi I là trung điểm của AB.Tính OI ?

(0,25đ)

Đề 19
Bài 1: Thực hiện phép tính: (3 điểm)

a/ 24.5 – [ 76 – (11 – 7)2] b/ 213:211 + 32.23 – 250.12017 c/ │-6│+ (-7) + │-4│+ (-3)

Bài 2: Tìm x (2 điểm)

a/ 120 : (5x+4) = 5 b/ 72x ; 60x và x lớn nhất c/2. 3x-2 = 54

Bài 3: (1,5 điểm)

Để tặng quà cho các bạn học sinh nghèo, An đã mua khoảng 130 đến 150 cuốn vở. Biết rằng số vở đó khi gói thành các gói 8 cuốn; 12 cuốn đều vừa đủ. Hỏi bạn An đã mua bao nhiêu cuốn vở?

Bài 4: (1 điểm) Để chuẩn bị về quê ăn Tết, My đã mua 20 gói kẹo và 15 gói bánh hết tổng số tiền là 375000đ. Biết giá một gói kẹo là 12000đ. Hỏi giá một gói bánh là bao nhiêu?

Bài 5: (2 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm A; B sao cho OA = 3cm , OB=7cm.

a/ Tính độ dài đoạn AB?

b/ Gọi H là trung điểm của đoạn AB. Tính OH.

Bài 6: (0.5 điểm) Tính .

Đề 20


Câu 1: (2,5 điểm) Thực hiện phép tính

 1. 55.17 + 44.17 + 17

 2. 25 + 75:(65 – 2.52)

 3. 725.752:775 – 20160

Câu 2: (2 điểm) Tìm x  N, biết 1. (x – 15) + 4 = 35:33

 2. (x + 1)3 = 27Câu 3: (2 điểm) 1. Tìm ƯCLN(84; 180; 120) và BCNN(84; 180; 120)

 2. Tìm x, biết x + 2 chia hết cho x + 1

Câu 4 :(2 điểm)

Vẽ tia Ox. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 4cm.


 1. Tính độ dài đoạn thẳng BA.

 2. Vẽ điểm C là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng CB.

 3. Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng CA không? Vì sao?

Câu 5: (1 điểm)

Nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan bằng ô tô. Biết rằng có khoảng 1200 đến 1500 em và nếu sắp xếp 42 em hay 45 em lên mỗi xe thì vừa đủ. Tính số học sinh đi tham quan.
Câu 6: (0,5 điểm)

Máy bay trực thăng ra đời năm . Biết rằng: a không là số nguyên tố, cũng không là hợp số; b là số dư trong phép chia 105 cho 12; c là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất; d là số trung bình cộng của b và c. Máy bay trực thăng ra đời năm nào?Đề 21
Phần 1: Đại số (7đ)

Câu 1: (3,0 điểm) Thực hiện phép tính:

a. 28.57- 28.47+ 72.53- 72.43

b. (4.36+ 4.63+ 4): 10

c. 2. 5- 2{550+ [ 3(7: 7+ 7)]}


Câu 2: (2,5 điểm) Tìm x:

a. (x- 1).17= 17

b.720 : [ 41 – ( 2x – 5 )] = 23.5
Câu 3: (1,0 điểm)Trong một buổi liên hoan, ban tổ chức đã mua 100 cái kẹo và 36 cái bánh và chia đều ra các đĩa, mỗi đĩa gồm cả kẹo và bánh. Có thể chia được nhiều nhất thành bao nhiêu đĩa, mỗi đĩa có bao nhiêu kẹo, bao nhiêu bánh?
Câu 4: (0,5 điểm)

Anh An gởi ngân hàng số tiền 20 triệu đồng, sau một tháng số tiền đã tăng lên 20,14 triệu đồng. Hỏi lãi suất ngân hàng bao nhiêu phần tram một tháng?


Phần 2: Hình học (3đ):

Cho đường thẳng xy, lấy điểm O thuộc xy. Trên tia Oy, lấy điểm A sao cho OA= 3cm, lấy điểm B sao cho OB= 6cm. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC= 9cm.

a) Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

b) So sánh OA và OC.

c) Điểm O có là trung điểm của đoạn thẳng AC không? Vì sao?

Đề 23

Bài 1: (3,0 đ) Thực hiện các phép tính:

a/

b/

c/

Bài 2: (2,5 đ) Tìm số nguyên x, biết:

a/

b/

c/

Bài 3: (1,5 đ) Số học sinh của trường là số có ba chữ số và lớn hơn 900, khi xếp hàng 3 hoặc 4 hoặc 5 đều vừa đủ. Tìm số học sinh của trường.

Bài 4: (0,5đ) Cho biết khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trời là 150 triệu km và khoảng cách từ Trái Đất tới Mặt Trăng là 384000 km. Khi xảy ra nhật thực (H.1) thì khoảng cách giữa Mặt Trời và Mặt Trăng là bao nhiêu?

(H.1)


Bài 5: (2,0 đ) Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm M sao cho OM=2cm. Trên tia Oy lấy điểm N sao cho ON=6cm.

a/ Tính độ dài đoạn thẳng MN.

b/ Trên tia Oy lấy điểm I sao cho OI=2cm. Hỏi I có là trung điểm của đoạn thẳng MN không? Vì sao?

.Bài 6: (0,5 đ) Cho số tự nhiên

Số B chia hết cho 5 không?Tại sao?

Đề 24

Câu 1. (3 đ) Thực hiện phép tính:


a) 23 + + 67 + 64

b)c)

d)Câu 2. (1,5đ) Tìm x biết:

a)

b)

c)

Câu 3. (2đ)

 1. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: –19; 7; –32; 0; 13

 2. Tìm Ư?

 3. Tìm a biết:

Câu 4. (0,5đ)

Bố của Nam có trồng một vườn táo gồm 9 cây táo, để tiết kiệm diện tích cũng như tạo tính thẩm mỹ cho khu vườn, bố của Nam đã trồng 9 cây táo đó thành 9 hàng, mỗi hàng có 3 cây. Hỏi bố của Nam đã trông như thế nào?Câu 5. (2đ) Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 7cm.

 1. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

 2. Tính độ dài AB?

 3. Gọi I là trung điểm AB. Tính OI?

Câu 6. (1đ) Đội văn nghệ của trường có 60 nam và 72 nữ. Đội muốn biểu diễn đồng thời tại nhiều nơi nên dự định chia thành các tổ có cả nam và nữ sao cho số nam và nữ được chia đều vào các tổ.Hỏi có thể chia nhiều nhất bao nhiêu tổ?Khi đó, mỗi tổ có bao nhiêu nam, bao nhiêu nữ?

Câu 7 : Thầy giáo nghĩ ra hai số tự nhiên trong đó có một số là 12 . Biết rằng ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất của 12 và số đó lần lượt là 6 và 36 . Hỏi số còn lại bằng bao nhiêu ?Câu 8 Để xếp một cầu thang 3 bước (như hình vẽ ) thì cần có 6 hình lập phương . Hỏi phải có bao nhiêu hình lập phương để xếp một cầu thang 11 bước ?Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương