ĐỀ kiểm tra 1 tiếT – hkii (2017 2018)tải về 58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2018
Kích58 Kb.
#39334

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII (2017 - 2018)

Môn: SINH 9

Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề )
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

I.Khoanh tròn chữ cái chỉ phương án đúng: ( 1.5điểm )

1.Ưu thế lai là:

1/ Cơ thể lai F1có sức sống cao hơn( sinh trưởng nhanh, phát triển mạnh, chống chịu tốt…)

2/Tính trạng về năng suất đều cao hơn bố mẹ.

3/Có đời sống kéo dài hơn bố mẹ.

Phương án đúng là: a.1, 2 b. 1, 3 c.2, 3 d.1, 2, 3.

2.Những sinh vật sống trong đất là:

a.Chim bồ câu, chim én, chim đại bàng. b.Cá trôi, cá quả, cá mè.

c.Hổ, báo, khỉ, vượn. d.Giun đất, dế chũi.

3.Nhóm động vật nào sau đây không thuộc nhóm động vật biến nhiệt?

a.Cá sấu, ếch đồng, giun đất. b.Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép.

c.Cá voi, cá heo, mèo, chim bồ câu. d.Cá rô phi, tôm đồng, cá thu.

4. Nhóm động vật nào sau đây không thuộc nhóm động vật hằng nhiệt?

a.Cá sấu, ếch đồng, giun đất. b. Cá voi, cá heo, hải cẩu.

c. Chim sẽ, chim bồ câu, chim cánh cụt. d.Gà gô, kanguru, đười ươi.

5.Tập hợp nào sau đây không phải là quần thể sinh vật?

a.Các cá thể chim cánh cụt sống ở Nam Cực.

b.Các cá thể chuột đồng sống trên một cánh đồng lúa.

c.Rừng cây thông nhựa phân bố ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam.

d.Các cá thể voi sống ở châu Phi và Châu Á.

6. Một số đặc trưng của quần thể sinh vật là:

a.Tỉ lệ giới tính, thành phần nhóm tuổi.

b.Tỉ lệ giới tính, mật độ quần thể và thành phần nhóm tuổi.

c.Thành phần nhóm tuổi, mật độ quần thể.II. Hãy chọn những cụm từ phù hợp để điền vào chỗ trống thay cho các số 1,2,3…trong các cụm từ: tách, hoocmôn, ba, mô sẹo, hai. để hoàn chỉnh câu sau: (1đ)

- Công nghệ tế bào gồm .....(1)....công đoạn thiết yếu:...(2)....tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo....(3)...., dùng .....(4).... sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh.

1........................ 2.............................. 3................................. 4..............................

III. Hãy đánh dấu “x” vào câu mà em cho đúng hoặc sai: (1.5 đ)


stt

Nội dung

Đúng

Sai

1

Hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài và cả khác loài.2

Ánh sáng không ảnh hưởng gì đến động vật3

Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã thể hiện ở độ đa dạng4

Chuỗi và lưới thức ăn được hình thành trên cơ sở mối quan hệ sinh sản giữa

các cá thể cùng loài

5

Quan hệ hội sinh là sự hợp tác giữa 2 loài sinh vật, trong đó một bên có lợi còn bên kia có hại6

Nhóm cây ưa sáng lá thường có đặc điểm thân cao, lá nhỏ xếp ngang, màu lá nhạt
B.PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

Câu 1: ( 2đ) Ưu thế lai là gì? Tại sao không dùng cơ thể lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai thì phải dùng biện pháp gì?

Câu 2: ( 2đ)Các sinh vật cùng loài hỗ trợ hoặc cạnh tranh lẫn nhau trong những điều kiện nào?

Câu 3 : ( 2đ) Cho 2 ví dụ về 2 chuỗi thức ăn có 5 mắt xích và sắp xếp các sinh vật theo từng thành phần chủ yếu của hệ sinh thái.
----------------------------------------------

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII (2017-2018)

Môn: SINH HỌC 9
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm )

I.Khoanh tròn chữ cái chỉ phương án đúng: ( 1.5đ)

1

2

3

4

5

6

a

d

c

a

d

b

II. (1đ) 1. hai 2. tách 3. mô sẹo 4. hoocmôn

III.Điền chữ Đ ( đúng ) hoặc chữ S ( sai ) vào cuối mỗi câu sau: ( 1.5 đ)

1

2

3

4

5

6

Đ

S

Đ

S

S

S

B.PHẦN TỰ LUẬN: ( 6 điểm )

Câu 1: ( 2điểm )

- Khái niệm: Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có ưu thế hơn hẳn so với bố mẹ về sự sinh trưởng, phát triển, khả năng chống chịu, năng suất, chất lượng. (1đ)

- Không dùng con lai F1 làm giống vì nếu làm giống thì ở đời sau qua phân li sẽ xuất hiện các kiểu gen đồng hợp về các gen lặn có hại, ưu thế lai giảm (0.5đ)

- Muốn duy trì ưu thế lai phải dùng biện pháp nhân giống vô tính như giâm, chiết, ghép....(0.5đ)Câu 2: ( 2điểm )

-Hỗ trợ: khi SV sống với nhau thành nhóm tại nơi có diện tích ( thể tích)hợp lý và có nguồn sống đầy đủ. ( 0, 75điểm )

-Cạnh tranh: khi gặp điều kiện bất lợi như: môi trường sống thiếu thức ăn hoặc nơi ở chật chội, số lượng cá thể tăng quá cao, con đực tranh giành nhau con cái. Các cá thể cạnh tranh gay gắt, dẫn tới một số cá thể phải tách ra khỏi nhóm. ( 1, 25điểm )

Câu 3 : ( 2điểm )

Ví dụ: Cây cỏ → Sâu ăn lá → Gà → Chồn →Vi khuẩn . (0.5đ)

Ví dụ: Cây cỏ → chuột→cầy→ hổ → Vi khuẩn (0.5đ)

- Sinh vật sản xuất: Cây cỏ

- Sinh vật tiêu thụ cấp 1: Sâu ăn lá, chuột

- Sinh vật tiêu thụ cấp 2: Gà, cầy

- Sinh vật tiêu thụ cấp 3 : Chồn , hổ

- Sinh vật phân giải: vi khuẩn (1đ)
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HKII.

NH: 2017-2018

Môn: SINH HỌC 9


Tên chủ đề


Nhận biết


Thông hiểuVận dụng

Cấp độ thấp


Cấp độ cao
Ứng dụng di truyền học

4tiết (30%)Nêu được các công đoạn thiết yếu của công nghệ tế bào.


Giải thích được nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai

Số câu:1TL, 4TN

( 3đ )

Số câu:4TN

( 1 đ )


Số câu:1TL

( 2đ )


Sinh vật và môi trường

6 tiết (40%)Chỉ ra được những ảnh hưởng của nhân tố sinh thái tới sinh vật.

So sánh được 2 nhóm sinh vật hằng nhiệt và sinh vật biến nhiệt.Số câu:1TL, 8TN

( 4đ )

Số câu:1TL, 6TN

( 3,5 đ )Số câu:2TN

( 0, 5 đ )


Hệ sinh thái
4 tiết (30%)

Chỉ ra được các đặc trưng của quần thể sinh vật và quần xã SV.

Phân biệt được sự khác nhau giữa quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.

Vận dụng vẽ chuỗi thức ăn.
Số câu:1TL, 4TN

( 3đ )

Số câu: 2TN

( 0.5 đ )Số câu:2TN

( 0, 5 đ )Số câu:1TL

( 2 đ )

Tổng số câu:

3TL, 16TN

(100%)

Tổngcộng:10điểm


Số câu:1TL,12TN
(50%)

( 5 đ )


Số câu:1TL, 4TN
(30%)

( 3 đ )


Số câu:1TL
(20%)

( 2 đ )GV: PHẠM THỊ KIM LOAN

Каталог: upload -> 41043 -> fck -> files
files -> Kỳthi trung học phổTHÔng quốc gia năM 2018
files -> TrưỜng thcs&thpt võ nguyên giáP ĐỀ thi kiểm tra học kỳ II họ và tên: Năm học: 2017-2018
files -> ĐỀ CƯƠng ôn thi học kì môn tin lớp I. Nội dung ôn tập: Từ bài đến bài 7 trong chương trình học kì II. Bài tập
files -> Năm Học : 2017-2018. Họ và Tên Lớp 11
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I môn ngữ VĂn khốI 9 NĂm họC 2018 2019 Giới hạn về thời gian
files -> ChưƠng II: MỘt số CÂu hỏi trắc nghiệm chưƠng soạn thảo văn bảN
files -> Kiểm tra hkI ( cnghe)
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập học kì I – MÔn hóa họC 12 Năm học 2018-2019 I. LÝ ThuyếT. Câu
files -> Bài 1: chưƠng trình bảng tính là gì
files -> ĐỀ CƯƠng ôn tập môn sinh học lớP 7 – HỌc kì I

tải về 58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương