* Hội chứng thận hư là tình trạng tiểu đạm 73,5g/24h và kéo dài, giảm Albumine/máu < 30g/l kèm theo phù thận, tiểu ít và tăng Lipid máutải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích445 b.* Hội chứng thận hư là tình trạng tiểu đạm 73,5g/24h và kéo dài, giảm Albumine/máu < 30g/l kèm theo phù thận, tiểu ít và tăng Lipid máu.

  • * Hội chứng thận hư là tình trạng tiểu đạm 73,5g/24h và kéo dài, giảm Albumine/máu < 30g/l kèm theo phù thận, tiểu ít và tăng Lipid máu.

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương