* Hội chứng thận hư là tình trạng tiểu đạm 73,5g/24h và kéo dài, giảm Albumine/máu < 30g/l kèm theo phù thận, tiểu ít và tăng Lipid máutải về 1.46 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích1.46 Mb.
#342* Hội chứng thận hư là tình trạng tiểu đạm 73,5g/24h và kéo dài, giảm Albumine/máu < 30g/l kèm theo phù thận, tiểu ít và tăng Lipid máu.

  • * Hội chứng thận hư là tình trạng tiểu đạm 73,5g/24h và kéo dài, giảm Albumine/máu < 30g/l kèm theo phù thận, tiểu ít và tăng Lipid máu.
tải về 1.46 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương