? Em hiểu thế nào là nói quá? Cho ví dụ?tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích445 b.? Em hiểu thế nào là nói quá? Cho ví dụ?

- Khi gặp tình huống thấy bạn xả rác bừa bãi trong lớp học thì em sẽ nói với bạn thế nào?

 • - Khi gặp tình huống thấy bạn xả rác bừa bãi trong lớp học thì em sẽ nói với bạn thế nào?- Bạn không được vứt rác bừa bãi trong lớp như thế!

 • - Bạn không được vứt rác bừa bãi trong lớp như thế!* CÁC KIỂU NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

 • Tình huống 1:

 • Anh ấy đã đi rồi

 • Anh ấy đã chết rồi* CÁC KIỂU NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

 • Tình huống 2:

 • Bài thơ của anh dở lắm

 • Bài thơ của anh chưa được hay lắm* CÁC KIỂU NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

 • Tình huống 3:

 • Anh còn kém lắm

 • Anh cần phải cố gắng hơn nữaCÁC KIỂU NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

 • Tình huống 4:

 • Anh ấy bị thương nặng thế thì không sống được lâu nữa đâu chị ạ.

 • Anh ấy thế thì không được lâu nữa đâu chị ạ.CÁC KIỂU NÓI GIẢM NÓI TRÁNH

 • - Nói giảm nói tránh bằng cách dùng từ đồng nghĩa

 • - Nói giảm nói tránh bằng cách phủ định từ trái nghĩa

 • - Nói giảm nói tránh bằng cách nói vòng

 • - Nói giảm nói tránh bằng cách nói trống (tỉnh lược)

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương