ĐỀ CƯƠng ôn tập và CẤu trúC ĐỀ thi tuyển sinh năm họC 2018 2019 MÔn toán chuyêN ĐỀ CƯƠNG: A. ĐẠi sốtải về 8.96 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích8.96 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 - 2019

MÔN TOÁN CHUYÊN

1. ĐỀ CƯƠNG:

A. ĐẠI SỐ:

Gồm chương trình toán đại số THCS chủ yếu trọng tâm là đại số lớp 9:

- Đơn giản biểu thức chứa căn.

- Hàm số bậc nhất, bậc hai một ẩn.

- Phương trình bậc hai, hệ thức Viete và ứng dụng; phương trình quy về bậc hai; giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.

- Giải phương trình, hệ phương trình.B. HÌNH HỌC:

Gồm chương trình hình học THCS chủ yếu trọng tâm là hình học lớp 9:

- Hệ thức lượng trong tam giác vuông.

- Đường tròn.

- Góc với đường tròn.

- Hình trụ - hình nón- hình cầu.C. NÂNG CAO:

* Số học:

- Chia hết, phép chia có dư, tìm các chữ số tận cùng.

- Số nguyên tố.

- Phương trình nghiệm nguyên.

* Bất đẳng thức – Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức:

- Phép biến đổi tương đương.

- Bất đẳng thức trung bình cộng - trung bình nhân (bất đẳng thức Cauchy).

- Các bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức.

* Các bài toán suy luận logic: dùng nguyên lí phản chứng, Dirichlet, cực hạn (khởi đầu cực trị), bất biến,...

* Hình học: các bài toán hình học nâng cao: quỹ tích, chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy, tìm điểm, chứng minh đẳng thức hình học, bất đẳng thức…

2. CẤU TRÚC ĐỀ:

Đề thi gồm 7 câu: Đại số 6,5 điểm, hình học 3,5 điểm, thời gian 150 phút.

- Đơn giản biểu thức và các vấn đề liên quan. (1,5 điểm)

- Hàm số bậc nhất, bậc hai. Phương trình bậc hai, hệ thức Viete, ứng dụng; phương trình quy về bậc hai; giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình. (2 điểm)

- Giải hệ phương trình, phương trình. (1 điểm)

- Đường tròn. Góc với đường tròn. (2,5 điểm)

- Số học. Các bài toán suy luận logic. (1 điểm)

- Bất đẳng thức – Tìm tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức. (1 điểm)

- Hình học nâng cao. (1 điểm)

---------- HẾT----------


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương