ĐỀ CƯƠng ôn tập tin họC 9 HỌc kỳ Itải về 50.95 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích50.95 Kb.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIN HỌC 9 HỌC KỲ I

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chọn tên Mail đúng

A. hungnv@gmail.com B. www.vnepress.net

C. http://www.dantri.com.vn D. NgaBT@.com

Câu 2: Đâu là trang Web tìm kiếm thông tin:

A. http://www.Viloet.com B. http://www.google.com.vn

C. http://www.yahoo.com D. B và C đúng

Câu 3: Một máy tính ở Hà Nội kết nối với một máy tính ở thành phố Hồ Chí Minh để có thể sao chép tệp và gửi thư điện tử. Theo em, được xếp vào những loại mạng nào?

A. Mạng có dây B. Mạng WAN C. Mạng LAN D. Mạng không dâyCâu 4: Siêu văn bản thường được tạo ra bằng ngôn ngữ nào?

A. Pascal B. thnl C. html D. thmlCâu 5: Mạng LAN được viết tắc của các từ nào?

A. Locel Area Networld B. Local Are Network

C. Local Area Network D. Lacal Area Network

Câu 6: Kể tên một số trình duyệt web?

A. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word, Excel,…

B. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

C. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Word,…

D. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), yahoo, google,…

Câu 7: Siêu văn bản là gì?

A. Là các trang web

B. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video,…

C. Hypertext

D. Là loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, siêu liên kết

Câu 8: Mô hình mạng phổ biến hiện nay là gì?

A. Máy trạm (client, workstation) B. Là mô hình khách-chủ (server-client)

C. Máy chủ (server) và Máy trạm (client, workstation) D. Máy chủ (server)

Câu 9: Trang web được tạo bằng phần mềm Kompozer có phần mở rộng là gì?

A. .doc B. .exe C. .html D. .thmlCâu 10: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

 Gõ tên đăng nhập và mật khẩu  Mở Internet

 Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử  Nháy chuột vào nút Đăng nhập

A. --- B. --- C. --- D. ---Câu 11: Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?

A. @ B. @

C. @ D.

Câu 12: Nêu các kiểu mạng?

A. Mạng kiểu đường thẳng, hình sao và kiểu vòng C. Mạng kiểu đường thẳng

B. Mạng LAN, WAN, kiểu đường thẳng và kiểu vòng D. Mạng kiểu đường thẳng và kiểu vòng

Câu 13: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?

A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng D. Mạng LAN và mạng WAN

B. Mạng có dây và mạng không dây C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng

Câu 15: Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

Câu 16: Sắp xếp theo thứ tự các thao tác tìm kiếm thông tin trên mạng :.

 Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá

 Truy cập vào máy tìm kiếm

 Nhấn phím enter hoặc nháy nút tìm kiếm

 Nháy vào liên kết chứa thông tin

A. --- B. --- C. --- D. ---Câu 17: Website là gì?

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chungCâu 18: Vai trò của máy chủ là gì?

A. Quản lí các máy trong mạng B. Điều hành các máy trong mạng

C. Phân bố các tài nguyên trong mạng D. Cả A,B và C đều đúng

Câu 19: Nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử là;

A. www.google.com.vn B. www.yahoo.com C. www.gmail.com D. B và C đúngCâu 20: Phần mềm trình duyệt Web dùng để làm gì?

A. Gửi thư điện tử B. Truy cập mạng LAN C. Truy cập vào trang WebCâu 21: Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện thư điện tử B. Truy cập vào website C. Tìm kiếm thông tin trên mạngCâu 22: Khi kết nối nhiều máy tính thành mạng máy tính, chúng ta được những lợi ích gì dưới đây:

A. Có thể dùng chung các thiết bị phần cứng. B. Có thể dùng chung các phần mềm và dữ liệu.

C. Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính qua thư điện tử. D. A,B và C đều đúng.

Câu 23: Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ một website?

A. vietnamnet.vn B. phuongnam@yahoo.com.vn C. www.edu.net.vn D. A và C đều đúng.Câu 24: Các thiết bị Vỉ mạng, Hub, bộ chuyển mạch thuộc thành phần nào của mạng máy tính:

A. Thiết bị đầu cuối B. Môi trường truyền dẫn C. Thiết bị kết nối mạng D. Giao thức truyền thôngCâu 25: Mạng nào không cùng loại với 3 mạng còn lại:

A. 50 máy tính trong 5 tầng của một tòa nhà kết nối với nhau để dùng chung tài nguyên

B. Một máy tính ở Huế kết nối với một máy tính ở Đà Nẵng để sao chép dữ liệu và gửi thư điện tử

C. Mười máy tính và một máy in trong một văn phòng kết nối với nhau để dùng chung máy in

D. Ba máy tính ở 3 phòng trong một hộ gia đình kết nối với nhau để dùng chung bộ nhớ.

Câu 26: Tiêu chí nào để phân biệt mạng LAN và mạng WAN?

A. Các loại dây dẫn hoặc các loại sóng B. Phạm vi địa lí

C. Các thiết bị kết nối mạng D. Tất cả các ý kiến trên

Câu 27: Khi lưu một hình ảnh tìm thấy trên Internet em làm như thế nào?

A. Nháy chuột vào hình ảnh / Chọn Save Picture As / Chọn thư mục cần lưu / Save

B. Nháy chuột phải vào hình ảnh / Chọn Save Image As / Chọn thư mục cần lưu / Save

C. File / Save Page As / Chọn thư mục cần lưu / Save

D. File / Save As / Chọn thư mục cần lưu / Save

Câu 28: Mạng máy tính được phân ra làm những loại nào?

A. Mạng có dây và mạng không dây, mạng cục bộ và mạng diện rộng

B. Mạng có dây và mạng không dây

C. Mạng kiểu hình sao và mạng kiểu đường thẳng

D. Mạng LAN và mạng WAN

Câu 29:Internet là gì?

A. Là một hệ thống kết nối một máy tính và một mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

B. Là một hệ thống kết nối các máy tính ở quy mô toàn thế giới.

C. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính ở quy mô toàn thế giới.

D. Là một hệ thống kết nối các máy tính và mạng máy tính

Câu 30: Siêu văn bản là gì?


  1. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh.

  2. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, các phần mềm và các siêu liên kết.

  3. Là loại văn bản được tích hợp từ nhiều dạng dữ liệu: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video.

  4. Các câu trên đều sai.

Câu 31:Website là gì?

A. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập

B. Gồm nhiều trang web C. http://www.edu.net.vn

D. Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chungCâu 32:Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

A. Đọc thư điện tử B. Truy cập vào website C. Tìm kiếm thông tin trên mạng D. Tất cả đều saiCâu 33:Hãy chọn phương án ghép đúng: “Máy tìm kiếm http://www.google.com ... ”

A. Có thể tìm kiếm được mọi thông tin mà ta cần.

B. Cho danh sách các trang web liên quan đến chủ đề cần tìm thông qua từ khóa tìm kiếm.

C. Chỉ có thể tìm kiếm thông tin dạng văn bản.

D. Chỉ có thể tìm kiếm thông tin dạng hình ảnh

Câu 34:Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát?

A. @

B. @

C. @

D. @

Câu 35 Một số thiết bị kết nối mạng?


    1. Card màn hình, dây cáp mạng, máy in B. Hub, bộ chuyển mạch, dây cáp mạng;

C. Máy in, máy tính, máy Fax D. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 36:Trong các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

  1. www.tienphong.vn B. www.dantri.com.vn

  1. Leroi.moet.com D. cuoixuyenviet@gmail.com.vn

Câu 37:Yếu tố ảnh hưởng tới sự an toàn của thông tin máy tính đáng lo ngại nhất hiện nay là gì?

A. Yếu tố bảo quản; B. Trình độ người dùng;

C. Yếu tố nhà sản xuất; D. Virus máy tính;

Câu 38: Hệ thống máy tính được kết nối trong phạm vi một văn phòng thuộc mạng nào dưới đây?

A. Mạng có dây B. Mạng diện rộng C. Mạng cục bộ D. Mạng không dâyCâu 39:Thiết bị nào dưới đây có thể dùng để kết nối Internet:

A. Máy in B. Modem ADSL C. Chuột D. Tất cả các thiết bị trênCâu 40: Khi không sử dụng hộp thư nữa, để không bị người khác sử dụng ta cần đóng hộp thư bằng cách:

A. Nháy chuột vào nút Đăng nhập B. Nháy chuột vào nút Đăng xuất

C. Thoát khỏi Internet D. Truy cập vào một trang Web khác

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1: Hãy nêu lợi ích của mạng máy tính.

Câu 2: a. Thư điện tử là gì? b. Trình bày hệ thống thư điện tử ? c. Cách mở tài khoản thư điện tử ?

d. Trình bày các bước truy cập vào hộp thư điện tử ? e. Chức năng chính của dịch vụ thư điện tử là gì ?Câu 3: Mạng máy tính là gì?

Câu 4: Để truy cập trang web em cần sử dụng phần mềm gì? Làm thế nào để truy cập được một trang web cụ thể ?

Câu 5: Mạng có dây và mạng không dây ?

Câu 6: Internet là gì?

Câu 7: Trang Web, Website, siêu văn bản, trang chủ ?

Câu 8: Virus máy tính : Định nghĩa, tác hại, con đường lây lan và cách phòng tránh

Câu 9: Vai trò của tin học và máy tính trong xã hội hiện đại

Câu 10: Nhà cung cấp dịch vụ Internet

Câu 11: Mạng máy tính gồm mấy thành phần?

Câu 12: Con người trong xã hội tin học hóa cần phải có ý thức và trách nhiệm như thế nào?


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương