ĐỀ CƯƠng môNtải về 44.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích44.5 Kb.
#4000

ĐỀ CƯƠNG MÔN

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT1. Thông tin về môn học.

- Tên môn học: Tập tính động vật

- Mã số môn học ANB321

- Số tín chỉ: 02 tín chỉ. lí thuyết

- Môn học tiên quyết: Động vật học, Sinh lý người và động vật, Sinh thái học, Di truyền học, Học thuyết tiến hoá…

- Thời gian học: Từ ngày .. tháng .. năm 20.. đến ngày .. tháng .. năm 20...

- Địa điểm học Giảng đường

2. Thông tin về giảng viên

- Họ và tên: Hoàng Văn Ngọc; Chức danh: Tiến sĩ

- Địa điểm phòng làm việc: Phòng thí nghiệm động vật học.

- Số điện thoại 0915362060, email ngochoangtv@yahoo.com, hoangngocks@dhsptn.edu.vn

- Websites: www.tnu.edu.vn/sites/ngochv là nơi trao đổi, chia sẻ kiến thức về bài giảng.

3. Thông tin tài liệu

- Tên giáo trình: - Giáo trình tập tính học động vật, tác giả: Lê Vũ Khôi, Lê Nguyên Ngật

- Đề cương bài giảng Tập tính học động vật.

- Tài liệu bổ sung: giới thiệu ở trang 2. Khuyến khích tìm kiếm thông tin trên mạng Internet

- Thiết bị, học liệu: Máy chiếu, màn hình TV, đầu đĩa DVD, đĩa CD hoặc DVD phim về tập tính của động vật.

4. Mục tiêu và tóm tắt nội dung môn học

- Nội dung chính của môn học

Nghiên cứu về hoạt động sống, cách sống của động vật, qua đó giúp người học hiểu biết thêm về tiến hoá, quá trình hình thành tính nết, thói quen của loài vật, kể cả người từ đó có cơ sở khoa học để cải tiến phương pháp giáo dục, xây dựng các biện pháp khai thác, sử dụng hợp lý và bền vững nguồn lợi động vật, phòng trừ dịch hại trong chăn nuôi và trồng trọt.

5. Kế hoạch dạy học

- Thời gian dạy học theo thời khóa biểu của nhà trường. Các chương thực hiện tuần tự theo thời gian của học kỳ.

- Thời gian viết tiểu luận hoặc thảo luận vào tuần thứ 8-10 của kỳ học.

- Thời gian thi hết môn: Theo lịch của nhà trường.6. Chính sách đối với môn học

- Tính điểm chuyên cần.

- Tính điểm viết tiểu luận hoặc phân tích phim, ảnh, về tập tính do SV sưu tầm được. Bài tiểu luận được trình bày bằng viết tay. Nếu phân tích phim, ảnh trình bày bằng file điện tử.

- Tính điểm thi kết thúc học phần. Hình thức thi viết.

- Chế tài hành chính, chuyên môn đối với sinh viên: Bỏ học 1 tiết trừ 1 điểm chuyên cần. bỏ kiểm tra, bỏ thi, vi phạm quy chế thi đều bị điểm không (0).

7. Cách đánh giá kết quả học tập

- Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được tính theo thang điểm 10 (0-10) làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Các điểm đánh giá bộ phận là điểm trung bình của điểm chuyên cần+điểm kiểm tra có trọng số 30%, điểm thi kết thúc học phần trọng số 70%.

Tài liệu tham khảo

Tiếng việt

1. Akimuskin I. (1979), Động vật di cư, Nxb Khoa học và Kỹ thuật.

2. AKốt Karôli (1972), Động vật có biết suy nghĩ không, Nxb khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

3. Ban từ điển Nxb Khoa học và Kỹ thuật (2003) Từ điển Bách khoa Sinh học, Chương 37 Các thích nghi tập tính với môi trường Tr 1317-1363. Nxb Khoa học và KT. Hà Nội.

4. Charles Darwin (2006), Nguồn gốc của muôn loài, (Dịch từ bản tiếng anh “The origin of species”), Nxb văn hóa thông tin.

5. Bùi Công Hiển (2009), Giao tiếp sinh học ở Động vật, Nxb Giáo dục Việt Nam.

6. Emme A (1976), Đồng hồ sinh học, Nxb Khoa học và kỹ thuật Hà Nội.

7. Nguyễn Đình Khoa (1996), “Tập tính động vật”, Sinh học ngày nay, 3(5), tr 33-34.

8. Nguyễn Đình Khoa (1996), “Tập tính ở (động vật xã hội)”, Sinh học ngày nay, 4(6), tr 49-50.

9. Nguyễn Đình Khoa (1996), “Tập tính ở người”, Sinh học ngày nay, 1(7), tr 1-2.

10. Morôdôp V.P (1983), Âm sinh học lý thú, Nxb Khoa học và kỹ Thuật, Hà Nội.

11. Vũ Quang Mạnh (2000), Tập tính học động vật, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

12. Vũ Quang Mạnh, Trịnh Nguyên Giao (2001), Hỏi đáp về tập tính động vật, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

13. Phan Cự Nhân, Trần Đình Miên (1999), Di truyền học tập tính, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

14. Phabri K.E (1988), Động vật thích đùa, Nxb Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội

15. Đào Văn Tiến (1987), Tập tính học là gì, Nxb Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội.

16. Vili.C và Đêthio (1979), Các nguyên lý và quá trình sinh học Tập 3 Chương XXIV: Tập tính tr 877-946.

17. Lê Vũ Khôi, Lê Nguyên Ngật (2012), Giáo trình tập tính học động vật, Nxb giáo dục Việt Nam.Tiếng Anh

18. For Lisa, William, and Adam (2005), Essential animal behavior, Blackwell Publishing Ltd, USA.19. John A (1993), Animal behavior, Sinauer associates, inc Publishirs, Sunderland, Massachusetts USA..

20. John Stidworthy (1993), Animal behavior: Hibernation, Shooting Star Press Inc 230 Fifth Avenue New York. 1993.
Каталог: sites
sites -> Hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt
sites -> Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống
sites -> 22 Điều luật Marketing không thể thiếu
sites -> Steps in the Prosecution Process” Translated from English to Vietnamese
sites -> : 120 Traàn Bình Troïng, P. 2-Q
sites -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
sites -> Tổng kết kinh nghiệM
sites -> Rèn kĩ năng đọc cho học sinh lớp 2
sites -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạo bộ giao thông vận tải trưỜng đẠi học hàng hải việt nam
sites -> 6 câu truyện cuộc sống cực kỳ ý nghĩa mà bạn nên đọc

tải về 44.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương