Đề cương môn họctải về 90.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu04.12.2017
Kích90.5 Kb.
#3790

ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM Tp.HCM, ngày 11/04/2008

Khoa : Khoa Cơ Khí

Bộ môn : Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống CN Đề cương Môn học Đại họcERP

Enterprise Resource Planning

Mã số MH : 214XXX

- Số tín chỉ :

Tc 2(2,1,4)

TCHP:
- Số tiết - Tổng:

45

LT:

33

BT:
TH:
ĐA:
BTL/TL:

12- Đánh giá :

Kiểm tra:

35%

Kiểm tra trắc nghiệm, vieát giữa kỳ (45')
Tiểu luận

30%

Tiểu luận

Thang điểm 10/10

Thi cuối kỳ:

35%

Thi trắc nghiệm, viết cuối kỳ (90')

- Môn tiên quyết :

-

MS:

- Môn học trước :

- Quản lý vật tư tồn kho

MS: 214018

- Môn song hành :

- Họach định nguồn lực sản xuất

MS: 214xxx

- CTĐT ngành :

KTHTCN

- Trình độ :
(khối kiến thức-KT)

Dự kiến giảng dạy vào học kỳ 8, năm 4 ngành KTHTCN

Thuộc khối kiến thức chuyên ngành tự chọn

- Ghi chú khác :

Biên sọan Nguyễn Như Phong, 2007-2008-2009

 1. Mục tiêu của môn học:

Môn học nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức tích hợp của hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERPs) cũng như cách áp dụng một phần mềm ERP vào doanh nghiệp.

Aims:

The objective of the course is to offer integrated knowledge in Enterprise Resourse Planning as well as to apply ERP technology to increase competitive edge of organizations 1. Nội dung tóm tắt môn học:

Môn học bao gồm các nội dung về quản lý đơn hàng, hoạch định và thực hiện sản xuất, mua sắm vật tư nguyên liệu, quản lý vật tư tồn kho, quản lý nhân sự, dịch vụ hậu mãi, tài chính kế toán

Course outline:

 1. Introduction

 2. ERP Accounting

 3. Customer order management

 4. Production Planning

 5. Production Execution

 6. Purchasing management

 7. Inventory Management

 8. Human resourse management

 9. After sales service

 1. Tài liệu học tập:

  1. MRPII with an introduction to ERP, SCM and CRM – Khalid Sheikh

  2. ERP in Distribution – F. Barry Lawrence, Daniel F. Jennings, Brian E. Reynolds

  3. Integrated Business Process in mySAP ERP

 2. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

 • Hiểu hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp, biết cách tổ chức lại doanh nghiệp để có thể áp dụng ERPs

 • Có khả năng đánh giá những cơ hội, thách thức của doanh nghiệp khi áp dụng một hệ thống thông tin, cũng như có khả năng đánh giá chọn lựa một phần mềm ERP phù hợp

Learning outcomes:

 1. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học:

 • Tham gia đầy đủ các buổi học, vắng học có thể bị cấm thi theo quy chế

 • Trao đổi tích cực với giảng viên trên lớp

 • Tham gia làm việc nhóm, thực hiện tiểu luận giữa kỳ và tiểu luận cuối kỳ

 • Kiểm tra giữa kỳ, thi cuối kỳ

Learning Strategies & Assessment Scheme:

 • Full class time participation & Active learning with lecturer

 • Group working to do midterm & final assignment

 • Midterm test & Final examination
 1. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy:

- GVC. Th.S. Nguyễn Như Phong - Bộ môn KTHTCN

 1. Nội dung chi tiết:

  Tuần

  Nội dung

  Tài liệu

  Ghi chú

  1

  Chương 1: Giới thiệu

  1. Vai trò ERP

  2. Phạm vi ERP

  3. Dự án ERP
  1,2
  2

  Chương 2: Kế toán

  1. Giới thiệu

  2. Kế toán tài chính

  3. Kế toán quản lý

  2,3
  3

  Chương 3 : Quản lý đơn hàng

  1. Giới thiệu

  2. Trước khi bán hàng

  3. Xử lý đơn hàng

  4. Tạo đơn hàng

  5. Kiểm tra vật tư

  6. Đóng gói, vận chuyển
  2,3
  4

  Chương 4 : Hoạch định sản xuất

  1. Giới thiệu

  2. Hoạch định quy trình

  3. MPS

  4. MRP
  2,3
  5

  Chương 5 : Thực hiện sản xuất

  1. Giới thiệu

  2. Nhận đơn sản xuất

  3. Phát đơn sản xuất

  4. Kiểm soát đơn sản xuất
  2,3
  6,7

  TIỂU LUẬN GIỮA KỲ  8

  KIỂM TRA GIỮA KỲ  9,10

  Chương 6: Quản lý mua sắm

  1. Giới thiệu

  2. Quản lý nhà cung cấp

  3. Quản lý thông tin mua sắm

  4. Quá trình mua sắm
  2,3
  11

  Chương 7 : Quản lý tồn kho

  1. Giới thiệu

  2. Quản lý vật tư

  3. Quản lý nhà kho
  2,3
  12

  Chương 8: Quản lý nhân lực

  1. Giới thiệu

  2. Tuyển mộ

  3. Quản lý thời gian, tiền lương

  4. Quản lý đi lại
  2,3
  13

  Chương 9: Dịch vụ hậu mãi

  1. Giới thiệu

  2. Dịch vụ bảo trì

  3. Dự án dịch vụ

  2,3
  14,15

  TIỂU LUẬN CUỐI KỲ


  THI CUỐI KỲ 2. Thông tin liên hệ:

+ Khoa Cơ khí

+ Bộ môn Kỹ thuật Hệ thống CN – Nguyễn Như Phong, nnphong@hcmut.edu.vn

+ Trang WEB môn học: http://www4.hcmut.edu.vn/~nnphong
Tp.Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 5 năm 2009

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG

Nguyễn Như Phong

PĐT, Mẫu 2008-ĐC Tr./


tải về 90.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương