Đề cương môn họctải về 62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích62 Kb.
#3785

ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM

Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: BAN GDTH Đề cương Môn học Đại họcTHỰC TẬP CƠ KHÍ ĐẠI CƯƠNG

(Basic Workshop practice)

Mã số MH :

- Số tín chỉ :

Tc (0.2.1)

TCHP:
- Số tiết - Tổng:

30

LT:

00

BT:

00

TH:

30

ĐA:
BTL/TL:

15
(15 tiết tiểu luận Sinh viên phải tự tìm tài liệu viết một bản báo cáo.)

- Đánh giá :

Phần học:

04

Các cột điểm: Bài Tập 50% + chuyên cần 50%

Thang điểm 10/10

Trung bình cộng:

10

Hình thức, thời gian thi: bài tập, 15 tiết/phần học

- Môn tiên quyết :

-

MS:

- Môn học trước :

-

MS:

- Môn song hành :

-

MS:

- CTĐT ngành :

Kỹ thuật cơ khí (Hệ đào tạo Tại chức)

- Trình độ :

- Học kỳ năm thứ (thuộc khối kiến thức Cơ bản)

- Ghi chú khác :


  1. Mục tiêu của môn học

Cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về các phương pháp gia công cơ khí. Kiến thức cùng kỹ năng cơ bản trong từng phương pháp gia công.

Aims:

Provides students basic knowledges about machining methodes. Basic Knowledges and Skills in each machining methode.
  1. Nội dung tóm tắt môn học

Các phương pháp gia công bằng cắt gọt: Phương pháp gia công nguội, Phương pháp gia công tiện, Phương pháp gia công Phay, Phương pháp gia công Bào.

Course outline:

Cutting machining methodes: Benchworking, Turning, Milling, Planing.

  1. Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

1) Bài giảng Kỹ thuật học thực tập cơ khí đại cương:

Wesite: http://www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/

2) Võ Mai Lý - Nguyễn Xuân Quý Kỹ thuật Nguội cơ khí. NXB Hải Phòng, 2002

3) Văn Phương Thực hành Kỹ thuật Tiện. NXB Giao thông vận tải, 2003.

3) Trần văn Niên - Trần Thế San. NXB Đà nẳng, 2001.
  1. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn học

….

Learning outcomes:

Knowledge: ...

Cognitive Skills: ...

Subject Specific Skills: ...

Transferable Skills: ...


  1. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học

- Điều kiện tham gia nhóm thực tập:

(1) SV phải tuân thủ đúng qui chế học vụ đã được ban hành.

(2) Sv thực hiện đầy đủ các nội quy thực tập.

(3) Thực hiện đầy đủ tất cả bài tập được giao.

- Điểm tổng kết môn học bao gồm các cột điểm:

(1) Điểm bài tập: 50%

(2) Điểm chuyên cần: 50%
Learning Strategies & Assessment Scheme:

...  1. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy

+ Nguyễn văn Phẩm. + Lâm Đào Anh Vũ

+ Dư văn Rê + Vũ thị Thanh

+ Huỳnh Cảnh Thành + Hồ văn Thân

+ Trần ngọc Hải + Huỳnh Quang Thành

+ Văn Ngọc Hiệp


  1. Nội dung chi tiết
Tuần

Nội dung

Tài liệu

Ghi chú
Phần 1 : THỰC HÀNH NGUỘI

1. Giới thiệu dụng cụ nguội, an toàn.

Bài tập: Gia công một chi tiết, thực tập vạch dấu.

2. Thực hành tạo dáng ban đầu – Cưa.

3. Thực hành gia công bán tinh- Đục, giũa.

4. Thực hành gia công tinh – Giũa tinh. (Khoan và gia công lỗ)

5. Thực tập kỹ thuật đánh bóng – hoàn tất bài tập.

15 tiết
Phần 2 : THỰC HÀNH TIỆN

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực hành gia công chi tiết trụ trơn, vạt mặt đầu.

3. Bài tập 2: Thực hành gia công chi tiết trục bậc – 1 đầu hoặc 2 đầu.

4. Bài tập 3: Thực hành gia công chi tiết côn.

5. Bài tập 4: Bài tập nâng cao ( Gia công lỗ hoặc ci tiết định hình)

15 tiết
Phần 3 : THỰC HÀNH PHAY

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực hành gia công chi tiết trụ vuông.

3. Bài tập 2: Thực hành gia công chi tiết có mặt bậc.

4. Bài tập 3: Thực hành gia công mặt nghiêng.

5. Bài tập 4: Thực hành gia công rãnh.

15 tiết
Phần 4 : THỰC HÀNH BÀO

1. Giới thiệu thiết bị, dụng cụ, an toàn.

Thực hành vận hành máy, các thao tác cơ bản. Gá đặt dao và chi tiết.

2. Bài tập 1: Thực tập gia công chi tiết trụ vuông.

3. Bài tập 2: thực tập gia công chi tiết có mặt bậc.

4. Bài tập 3: Thực tập gia công rãnh.

5. Bài tập 4. Thực tập gia công một chi tiết định hình.

15 tiết
  1. Thông tin liên hệ

+ Khoa Cơ khí, B11; ĐT: 8654535.

+ Ban Giảng dạy thực hành, Xưởng C1. Khoa Cơ khí. ĐT: 8647256-5880. Ks. Dư văn Rê.

+ Trang WEB môn học: http:// www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

httP://thuchanhcokhibk.yolasite.com/http://thuctapcokhi.4shared.com/
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2008

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
Ks. Dư văn Rêtải về 62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương