Đề cương môn họctải về 71.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích71.5 Kb.
#3783

ĐH Bách khoa – ĐHQG Tp.HCM

Khoa: CƠ KHÍ

Bộ môn: BAN GDTH Đề cương Môn học Đại họcTHỰC TẬP CÔNG NHÂN

(Technical practice)

Mã số MH :200064

- Số tín chỉ:

Tc (0.5.1)

TCHP:

- Số tiết - Tổng:

60

LT:

00

BT:

00

TH:

60

ĐA:
BTL/TL:

15
(15 tiết tiểu luận Sinh viên phải tự tìm tài liệu viết một bản báo cáo.)

- Đánh giá :

Phần học:

06

Các cột điểm: Bài Tập 50% + chuyên cần 50%

Thang điểm 10/10

Trung bình cộng:

10

Hình thức, thời gian thi: bài tập, 15 tiết/phần học

- Môn tiên quyết:

- Thực tập cơ khí đại cương (1)

- Thực tập cơ khí đại cương (2)

MS: 211008

MS: 211009

- Môn học trước:

- Thực tập cơ khí đại cương (1)

- Thực tập cơ khí đại cương (2)

MS: 211008

MS: 211009

- Môn song hành:

-
- CTĐT ngành :

Kỹ thuật chế tạo

- Trình độ :

- Học kỳ năm thứ (thuộc khối kiến thức Cơ sở ngành)

- Ghi chú khác :

  1. Mục tiêu của môn học

Cung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng nâng cao trong các phương pháp gia công cơ khí nhằm phục vụ cho Đồ án môn học Công nghệ chế tạo máy và Công tác chuyên môn sau này.

Aims:

Provide to Student advanced knownledge and skill in mechanical machining methodes for Manufacturing engineering Project and professional mission.
  1. Nội dung tóm tắt môn học

Kỹ thuật trong những phương pháp gia công truyền thống: Kỹ thuật gia công nguội, Kỹ thuật gia công tiện, Kỹ thuật gia công phay. Kỹ thuật lập trình và gia công trên những máy gia công kỹ thuật số: Tiện CNC, Phay CNC, EDM-CNC.

Course outline:

    Technique in traditional machining methodes: Benhworking, Turning, Milling. Programming and machining with CNC machines: CNC turning, CNC milling, EDM-CNC.

  1. Tài liệu học tập: (nên trong khoảng 3-5 đầu sách)

1) Võ Mai Lý - Nguyễn Xuân Quý Kỹ thuật Nguội cơ khí. NXB Hải Phòng, 2002

2) Văn Phương Thực hành Kỹ thuật Tiện. NXB Giao thông vận tải, 2003.

3) Nguyễn Tiến Đào - Nguyễn Tiến Dũng Kỹ thuật Phay. NXB KHKT, 2004.

4) T. Gardner Boyd Metal Working. The Goodheart-willcox Co., Inc. Publishers, 1961.

(5) Nguyễn Ngọc Cẩn Máy điều khiển chương trình số.

(6) Steve F. Krar mc Graw-hill International Editions, 1997.

Albert F. Check

7) Bài giảng Kỹ thuật học thực tập cơ khí đại cương:

Wesite: http://www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/

http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/

8) Thực hành Tiện – Phay CNC - Lê Trung Thực, Nguyễn Ngọc Tâm.

Phòng thí nghiệm CAD/CAM-CNC. Khoa Cơ khí – ĐHBK


  1. Các hiểu biết,các kỹ năng cần đạt được sau khi học môn họcChuẩn đầu ra môn học

Phương pháp đánh giá

CDIO

C1

Nhận biết tất cả khả năng công nghệ của từng phương pháp gia công cơ khí truyền thống.

Có kiến thức cơ bản về gia công trên máy điều khiển bằng máy tính số (CNC).- Tiểu luận cuối môn học.

1.2, 1.3,

1.4, 2.2, 2.3C2

Kỹ năng thực hiện được các thao tác căn bản về gá đặt dụng cụ, vận hành thiết bị gia công các dạng chi tiết phức tạp trên máy gia công truyền thống.

Lập trình và vận hành máy gia công điều khiển bằng máy tính số (CNC).- Quá trình thực hành.

1.3, 1.4, 2.1, 2.4, 2.5, 4.5, 4.6

C3

Hiểu biết kỹ thuật gia công tất cả các dạng chi tiết trên các máy gia công truyền thống.

Kiến thức cơ bản về kỹ thuật gia công trên máy gia công điều khiển bằng máy tính số (CNC).- Tiểu luận cuối môn học.

1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.2,

C4

Kỹ năng thực hiện được các kỹ thuật gia công các dạng chi tiết phức tạptrên máy gia công truyền thống.

Thực hiện được các kỹ thuật cơ bản trên máy gia công truyền thống.- Quá trình thực hành.

- Kết quả bài thực hành.1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.6

C5

Tác phong và kỹ luật lao động.

- Quá trình học tập.

2.5, 4.1, 4.6
  1. Hướng dẫn cách học - chi tiết cách đánh giá môn học

- Điều kiện dự thi:

(1) SV phải tuân thủ đúng qui chế học vụ đã được ban hành.

(2) Nộp đủ bài bài tiểu luận.

- Điểm tổng kết môn học bao gồm các cột điểm:

(1) Điểm kiểm tra: Điểm thực hành của các phần học phải trên 3.

(2) Điểm thi cuối kỳ: Trung bình cộng của 6 phần học phải trên 4.


Learning Strategies & Assessment Scheme:  1. Dự kiến danh sách Cán bộ tham gia giảng dạy
T.tự

Họ và tên

MSCB

T.tự

Họ và Tên

MSCB

1

Dư văn Rê

0.1590

6

Nguyễn văn Phẩm

0.0481

2

Trần Ngọc Hải

0.1062

7

Lê Quang Bình

1.2451

3

Văn Ngọc Hiệp

1.2457

8

Huỳnh Hữu Nghị

1.2446

4

Huỳnh Cảnh Thành

1.2865

9

Bùi Anh Quốc

1.2643

5

Hồ văn Thân

12866

10

Tôn Kiên Quấy

1.3087
  1. Nội dung chi tiết
Tuần

Nội dung

Kỹ năng tích hợp

PP

giảng dạy

PP

đánh giá

CDIO

1

2


Phần 1 : THỰC HÀNH KỸ THUẬT NGUỘI

1.1. Tạo các bề mặt lắp ghép

- Cưa theo vết lắp ghép.

- Giũa bề mặt lắp ghép.

1.2. Lắp ghép các chi tiết:

- Khoan lỗ

- Làm ren trong với Ta-rô

- Làm ren ngoài với Phi-de (fillìere)

- Lắp ghép hai phần bằng mối ghép ren.


- Nhận dạng tất cả các dạng chi tiết có thể gia công được và các phương án kỹ thuật.

- Kiến thức và kỹ năng gia công, kiểm tra các bề mặt gia công.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.

- Đánh giá chất lượng.

- Trình bày tài liệu kỹ thuật.


- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)
- Nội quy thực tập.
- Tự học. (u)


- Bài tiểu luận.

- Thao tác.

- Độ chính xác

của bài tập.


- Tác phong.

- Bài tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6

2.5.1,


2.5.2

2.4.4


3.2.3

1
2


Phần 2 : THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIỆN

Gá đặt, vận hành thiết bị thực hiện các kỹ thuật:

2.1. Tiện ren ngoài.

2.2. Tiện cắt đứt.

2.3. Tiện lỗ.

2.4. Tiện ren trong.

2.5. Tiện lệch tâm.


- Nhận dạng tất cả các dạng chi tiết có thể gia công được và các phương án kỹ thuật.

- Kiến thức và kỹ năng gia công, kiểm tra các bề mặt gia công.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.

- Đánh giá chất lượng.

- Trình bày tài liệu kỹ thuật.


- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)
- Nội quy thực tập.
- Tự học. (u)


- Bài tiểu luận.

- Thao tác.

- Độ chính xác

của bài tập.


- Tác phong.

- Bài tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6

2.5.1,


2.5.2

2.4.4


3.2.3


1

2Phần 3 : THỰC HÀNH KỸ THUẬT PHAY

3.1. Cách sử dụng đầu phân độ.

3.2. Gá đặt đầu phân độ gia công chi tiết có phân độ đơn giản.

3.2. Gá đặt đầu phân độ gia công chi tiết có phân độ phức tạp.

- Nhận dạng tất cả các dạng chi tiết có thể gia công được và các phương án kỹ thuật.

- Kiến thức và kỹ năng gia công, kiểm tra các bề mặt gia công.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.

- Đánh giá chất lượng.

- Trình bày tài liệu kỹ thuật.


- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)
- Nội quy thực tập.
- Tự học. (u)


- Bài tiểu luận.

- Thao tác.

- Độ chính xác

của bài tập.


- Tác phong.

- Bài tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6

2.5.1,


2.5.2

2.4.4


3.2.3


1

2Phần 4 : VẬN HÀNH MÁY VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY TIỆN CNC

4.1. Thực tập lập trình cho máy Tiện CNC.

4.2. Tìm hiểu các khối chức năng trên bộ điều khiển máy Tiện CNC.

4.3. Vận hành và gia công trên máy Tiện CNC Fagor
- Nhận dạng Cấu trúc chương trình điều khiển trên máy CNC.

- Kiến thức về lập trình và kỹ năng vận hành gia công, kiểm tra các bề mặt gia công.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.

- Đánh giá chất lượng.

- Trình bày tài liệu kỹ thuật.


- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)
- Nội quy thực tập.
- Tự học. (u)


- Bài tiểu luận.

- Thao tác.

- Độ chính xác

của bài tập.


- Tác phong.

- Bài tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6

2.5.1,


2.5.2

2.4.4


3.2.3


1

2Phần 5:VẬN HÀNH MÁY VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY PHAY CNC

5.1. Thực tập lập trình cho máy Phay CNC.

5.2. Tìm hiểu các khối chức năng trên bộ điều khiển máy phay CNC.

5.3. Vận hành và gia công trên máy phay CNC Fagor

5.4. Vận hành và gia công trên máy phay CNC Bridgeport.


- Nhận dạng Cấu trúc chương trình điều khiển trên máy CNC.

- Kiến thức về lập trình và kỹ năng vận hành gia công, kiểm tra các bề mặt gia công.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.

- Đánh giá chất lượng.

- Trình bày tài liệu kỹ thuật.


- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)
- Nội quy thực tập.
- Tự học. (u)


- Bài tiểu luận.

- Thao tác.

- Độ chính xác

của bài tập.


- Tác phong.

- Bài tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6

2.5.1,


2.5.2

2.4.4


3.2.3


1


2

Phần 6: VẬN HÀNH MÁY VÀ GIA CÔNG TRÊN MÁY EDM-CNC

6.1. Thực tập lập trình cho máy EDM CNC.

6.1. Tìm hiểu các khối chức năng trên bộ điều khiển máy EDM-CNC.

6.2. Vận hành và gia công trên máy EDM Die sinking CNC.

6.3. Vận hành và gia công trên máy Wire cut EDM-CNC.- Nhận dạng Cấu trúc chương trình điều khiển trên máy CNC.

- Kiến thức về lập trình và kỹ năng vận hành gia công, kiểm tra các bề mặt gia công.


- Tác phong và thái độ làm việc trong công nghiệp.

- Đánh giá chất lượng.

- Trình bày tài liệu kỹ thuật.


- Tự học. (u)

- Hướng dẫn thao tác.(T)

- Giới thiệu.(I)
- Nội quy thực tập.
- Tự học. (u)


- Bài tiểu luận.

- Thao tác.

- Độ chính xác

của bài tập.


- Tác phong.

- Bài tiểu luận.2.1.1,

2.2.2,


2.2.3

2.4.1,


2.4.2,

2.4.4,


4.6.6

2.5.1,


2.5.2

2.4.4


3.2.3

  1. Thông tin liên hệ

+ Khoa Cơ khí, B11; ĐT: 3.8654535.

+ Ban Giảng dạy thực hành , Nhà C1, Khoa Cơ khí; ĐT: 3.8647256-5880; Ks. Dư văn RêEmail: duvanre@hcmut.edu.vn

+ Trang WEB môn học: http://www2.hcmut.edu.vn/~practic_training/http://thuchanhcokhibk.yolasite.com/

http://thuctapcokhi.4shared.com/
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2011

TRƯỞNG KHOA CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
Ks. Dư văn Rêtải về 71.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương