ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông sảntải về 28.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích28.09 Kb.
#597

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

Tên môn học: Kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông sản

Mã môn học: BUS637

Khoa chuyên môn: Khoa Quản trị kinh doanh

Số tín chỉ: 03

 1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học ứng dụng một số lý thuyết kinh tế vào lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt những lý thuyết của kinh tế vi mô được sử dụng để phân tích giá nông sản và sự biến động của giá theo thời gian. Mối quan hệ giữa sản phẩm và các yếu tố đầu vào cũng được giới thiệu dựa trên những nguyên lý của kinh tế sản xuất. Ngoài ra môn học cũng phân tích tác động của một số chính sách đối với nông nghiệp. Môn học giới thiệu một số khái niệm cơ bản trong kinh doanh nông sản bên cạnh những lý thuyết về phân tích giá nông sản. Cùng với việc tìm hiểu về thị trường nông sản, môn học cũng đề cập đến vấn đề tín dụng trong nông nghiệp và nông thôn. Ngoài ra, môn học cũng thảo luận những tác động của một số chính sách thương mại quốc tế đối với các sản phẩm nông nghiệp. Kiến thức cơ bản của môn học này được áp dụng và nhắc lại từ các môn học cơ sở như Kinh tế vi mô, Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh, Quản trị sản xuất và điều hành, Quản trị chuỗi cung ứng.

 1. MỤC TIÊU MÔN HỌC

  1. Mục tiêu chung

• Cung cấp một số khái niệm cơ bản trong kinh tế nông nghiệp và kinh doanh nông sản

• Giải thích một số vấn đề thực tiễn trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh nông sản dựa vào các lý thuyết kinh tế

• Giới thiệu một số mặt hàng nông sản chủ lực ở các nước và phương thức kinh doanh sản phẩm nông nghiệp trên thế giới

• Phân tích vai trò của thương mại quốc tế trong kinh doanh nông nghiệp

• Ngoài ra môn học cũng cho thấy tín dụng và chính sách của Nhà nước đối với vấn đề phát triển thương mại nông nghiệp


  1. Mục tiêu cụ thể:

   1. Kiến thức

Người học hiểu rõ các khái niệm và lý thuyết liên quan trong lĩnh vực kinh tế nông nghiệp và kinh doanh mặt hàng nông sản bao gồm kiến thức của môn học kinh tế vi mô, Marketing.

   1. Kỹ năng

Biết vận dụng các lý thuyết vào tình huống thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm việc xác định hiệu quả kinh tế sản xuất. Ngoài ra người học cũng hình thành được kỹ năng phân tích những thay đổi trong thị trường khi giá nội địa và giá xuất khẩu biến động, đánh giá được thị trường mục tiêu, thị trường tiềm năng và những đối thủ.

   1. Thái độ

Có thái độ học tập nghiêm túc, tích cực tham gia các hoạt động trong lớp như hoạt động thảo luận các tình huống. Do Việt Nam là một trong những quốc gia đứng đầu thế giới về kinh doanh và xuất khẩu nông sản ra thị trường thế giới và đồng thời đây là ngành hàng có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng nên người học sau khi học xong môn học này cần ý thức bồi dưỡng tính cách nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về thương hiệu, uy tín của doanh nghiệp đối với mặt hàng nông sản không chỉ trong nước mà cả ở thị trường thế giới.

 1. NỘI DUNG MÔN HỌC

Trình bày các chương, mục trong chương và nội dung khái quát. Để sinh viên có thể tự học được, cần chỉ rõ để học chương này cần phải đọc những tài liệu tham khảo nào, ở đâu.


STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

Số tiết

Tài liệu

Giới thiệu

  1. Tính chất đặc thù của sản xuất và kinh doanh nông sản

  2. Kinh doanh nông sản trong thế kỷ 21

  3. Vai trò của nông sản trong nền kinh tế

  4. Vị trí của các cơ sở sản xuất kinh doanh nông nghiệp

4 tiết

[1]

[3]


Kinh tế sản xuất nông nghiệp

  1. Lý thuyết về sản xuất nông nghiệp

   1. Hàm sản xuất trong ngắn và dài hạn

   2. Mối quan hệ giữa năng suất và sản lượng

   3. Kết hợp hiệu quả các yếu tố sản xuất

   4. Chi phí sản xuất trong nông nghiệp

  2. Tính mùa vụ trong sản xuất nông nghiệp

  3. Chuyên môn hóa trong nông nghiệp

7

[1]
Phân tích giá nông sản

  1. Đặc điểm của giá nông sản

  2. Vai trò của giá nông sản

  3. Nguyên tắc hình thành giá

  4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động giá

  5. Biến động giá nông sản

   1. Sự biến động giá theo mùa vụ

   2. Sự biến động giá theo hệ thống

  6. Các mô hình phân tích giá

12 tiết

[3]Kinh doanh nông sản

  1. Thị trường nông sản

   1. Vai trò của thị trường nông sản

   2. Cấu trúc thị trường

   3. Những thay đổi trong thị trường

   4. Thị trường tương lai

  2. Các nông sản chủ lực của Việt Nam và Thế giới

  3. Marketing và kênh phân phối nông sản

   1. Chi phí Marketing margin

   2. Lan truyền giá trong chuỗi giá trị

   3. Marketing rau-củ-quả

   4. Nghiên cứu thị trường nông sản

  4. Các tổ chức kinh doanh nông sản chủ yếu trên Thế giới

12

[1]

[2]


[6]Tín dụng trong nông nghiệp Việt Nam

  1. Nhu cầu tín dụng của nông dân và người kinh doanh

  2. Chính sách tín dụng

   1. Tín dụng cho người sản xuất

   2. Tín dụng cho xuất khẩu

  3. Một số hệ thống tín dụng trong nông nghiệp

2 tiết

[4]

[5]
Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

  1. Vai trò của kinh doanh nông sản trong thương mại quốc tế

  2. Các rào cản thương mại đối với nông sản:

   1. Ảnh hưởng của rào cản đối với các bên liên quan

   2. Các loại rào cản thương mại

   3. Rào cản và các AFTAs

  3. Tỷ giá và thương mại quốc tế nông sản

   1. Ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất-nhập khẩu

   2. Ảnh hưởng của tỷ giá đến giá xuất khẩu

8

[2]

[3]


 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. Tài liệu chính

[1] Đinh Phi Hổ (2008), Kinh tế học nông nghiệp bền vững = : Economics of sustainable agriculture, Nhà xuất bản Phương Đông

  1. Tài liệu tham khảo

[2] Roger Beachy and Elisa Wood (3/2010). Nông nghiệp của thế kỷ XXI. Ấn phẩm của Chương trình Thông tin Quốc tế, Bộ Ngoại giao Hoa kỳ.

[3] Henry Thompson (2006). International Economics - Global Markets and Competition (2nd Edition). World Scientific Publishing Co.

[4] Nguyễn Thanh Bình (2014). Một số vấn đề chính sách tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn. Tạp chí Tài chính, Số 10. Học viện Ngân hàng.

[5] Hà Thị Mai Anh (2015). Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Học viện Tài chính, Bộ GD và ĐT, Bộ tài chính (http://hvtc.edu.vn/Portals/0/files/T12-2015/LA%20_%20Ha%20Thi%20Mai%20Anh%20(24-7-2015).pdf)

[6] Grahame Dixie (2001), Marketing Rau – Hoa – Quả, Nhà xuất bản nông nghiệp 2008.


 1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

Đánh giá môn học được thực hiện qua 2 phần:

STT

Hình thức đánh giá

Trọng số

1

Điểm quá trình:

Thảo luận các tình huống thực tiễn theo nhóm

Tiểu luận cá nhân

40%

2

Điểm kiểm tra cuối kỳ

Học viên hoàn thành bài thi tự luận tập trung

60%
 1. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Ghi rõ nội dung các buổi học theo thời khóa biểu


STT

Buổi học

Nội dung

Ghi chúBuổi 1

Giới thiệu:

Nội dung chủ yếu, nhắc lại và cung cấp một số khái niệm mới; Đồng thời thảo luận về sự khác nhau giữa kinh doanh nông sản với các ngành khác; tìm hiểu vị trí của nông nghiệp trong nền kinh tế đặc biệt đối với Việt NamHoạt động trong lớp: thảo luận nhóm

Phần nội dung buổi học cần ghi rõ:

 • Nội dung giảng dạy (tóm tắt hoặc tiêu đề);

 • Bài tập (nếu có, tùy chọn);

 • Kiểm tra (nếu có, tùy chọn);

 • Đi thực tế (nếu có, tùy chọn).Buổi 2

Kinh tế sản xuất nông nghiệp

Nội dung chủ yếu: Cung cấp những nguyên lý liên quan đến sản xuất giúp người sản xuất có thể quyết định phương án tối ưuHoạt động trong lớp: làm và sửa bài tập; thảo luận nhómBuổi 3

Kinh tế sản xuất nông nghiệp

Nội dung chủ yếu: cung cấp các kiến thức về chi phí bao gồm lý thuyết và cách phân tích nhằm hỗ trợ cho người sản xuất tìm kiếm được lợi nhuận tối đa.Hoạt động trong lớp: làm và sửa bài tập; thảo luận nhómBuổi 3

Phân tích giá nông sản

Nội dung chủ yếu: Tìm hiểu về vai trò của giá nông sản; nêu được sự khác biệt giữa đặc điểm của giá nông sản với giá của các mặt hàng khác; đồng thời nhắc lại kiến thức về cung-cầu của hàng hóa và cách thiết lập giá nông sảnHoạt động trong lớp: thảo luận nhóm (đánh giá điểm quá trình) và làm bài tậpPhân tích giá nông sản (tiếp theo)

Nội dung chủ yếu: phân tích những hậu quả do giá nông sản biến động; trao đổi về các yếu tố gây ra sự biến động giá; tính toán hệ số co giãn và ứng dụng kết quả này vào thực tiễn.

Hướng dẫn các nhóm viết tiểu luận


Phân tích giá nông sản (tiếp theo)

Nội dung chủ yếu: giới thiệu và đánh giá một số mô hình phân tích sự biến động của giá nông sản, cũng như mô hình dự báo về giá.Hoạt động trong lớp: thảo luận nhóm (đánh giá điểm quá trình) và làm bài tậpBuổi 7

Kinh doanh nông sản

Nội dung chủ yếu: giới thiệu một số khái niệm; trao đổi về vai trò của thị trường nông sản; phân tích thị trường tương lai; đồng thời giới thiệu về loại nông sản chủ lực được kinh doanh quốc tế hiện nayHoạt động trong lớp: thảo luận nhómBuổi 8

Kinh doanh nông sản (tiếp theo)

Nội dung chủ yếu: nhắc lại lý thuyết về marketing trong lĩnh vực nông nghiệp; giới thiệu các phương thức kinh doanh nông sản phổ biến hiện nay quốc tế hiện nayHoạt động trong lớp: thảo luận nhóm


Buổi 9

Kinh doanh nông sản (tiếp theo)

Nội dung chủ yếu: nhắc lại kiến thức về nghiên cứu thị trường; Trao đổi về đặc thù Nghiên cứu thị trường nông sản;Tín dụng trong nông nghiệp Việt Nam:

Nội dung chủ yếu: Giới thiệu về nhu cầu và việc sử dụng tín dụng của nông dân và người kinh doanh nông sảnHoạt động trong lớp: thảo luận nhóm về các tình huống


Buổi 10

Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Nội dung chủ yếu: giới thiệu tổng quan về các rào cản thương mại và một số đặc thù ở các quốc gia nhập khẩu chủ lực mặt hàng nông sản; đồng thời trao đổi về việc ảnh hưởng của việc ký kết hiệp định mại đến việc xuất nhập khẩu nông sảnHoạt động trong lớp: thảo luận tình huống


Buổi 11

Thương mại quốc tế các sản phẩm nông nghiệp

Nội dung chủ yếu: phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến các hoạt động xuất nhập khẩu và giá nông sản; đồng thời căn cứ trên các lý thuyết thương mại áp dụng số liệu thực tiễn để tính toán đưa ra những nhận định về thương mại giữa các quốc gia xuất khẩu chủ lựcHoạt động trong lớp: thảo luận nhóm (đánh giá điểm quá trình) và làm bài tập


Buổi 12

Báo cáo tiểu luận

Đánh giá điểm quá trình

Ôn tập
Каталог: asset -> ckfinder -> userfiles
userfiles -> 1. Tên học phần: Triết học – mhp: eco501
userfiles -> Quản trị công Mã môn học: eco613
userfiles -> 1 Tên học phần: luật thưƠng mạI, ĐẦu tư quốc tế
userfiles -> ĐỀ CƯƠng môn học thông tin về MÔn họC
userfiles -> Thông tin về MÔn họC
userfiles -> ĐỀ CƯƠng môn học tên môn học: Quản trị chất lượng
userfiles -> Bộ giáo dục và ĐÀo tạO ——————— CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
userfiles -> Đề cương môn học-bmDT
userfiles -> ĐỀ CƯƠng môn học tiền tệ thị trưỜng tài chính thông tin về MÔn học mã môn học: fin602 Khoa: Tài chính – ngân hàng
userfiles -> Khởi nghiệp Mã môn học: bus620 Khoa chuyên môn: Khoa Quản trị kinh doanh

tải về 28.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương