ĐỀ CƯƠng môn học tiền tệ thị trưỜng tài chính thông tin về MÔn học mã môn học: fin602 Khoa: Tài chính – ngân hàngtải về 28.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.02.2018
Kích28.97 Kb.

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

TIỀN TỆ - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

1. THÔNG TIN VỀ MÔN HỌC

Mã môn học: FIN602

Khoa: Tài chính – ngân hàng

Số tín chỉ: 032. MÔ TẢ MÔN HỌC

Giới thiệu:

Môn học này cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quát về tiền tệ và thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường cũng như các công cụ/hàng hóa của thị trường. Học viên cũng được cung cấp cơ sở lý thuyết cho các vấn đề liên quan như hoạt động điều tiết nhu cầu tiền tệ của ngân hàng trung ương; tác động/vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế. Trên cơ sở đó, học viên có những đánh giá, nghiên cứu thực tiễn thị trường tài chính, các tổ chức cũng như các công cụ tài chính ở Việt Nam.3. MỤC TIÊU MÔN HỌC

Giúp học viên có cách nhìn tổng quát, bài bản về vai trò của ngân hàng trung ương, thị trường tài chính trước khi lựa chọn một vấn đề cụ thể của thị trường tài chính để nghiên cứu, ở mức tiểu luận môn học theo nhóm. Việc thực hiện tiểu luận này sẽ là cơ sở giúp học viên nghiên cứu chuyên sâu độc lập khi có điều kiện.4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

Tổng số buổi học là 13. Học viên sẽ được cung cấp kiến thức qua các bài giảng trong 6 buổi. Học viên làm việc theo nhóm với các đề tài cho trước. 6 nhóm sẽ thuyết trình 12 đề tài gồm 6 đề tài thuộc nhóm thị trường tài chính và 6 đề tài thuộc lĩnh vực tiền tệ.5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- Trình bày nội dung về thị trường tài chính: 30%

- Trình bày đề tài về tiền tệ ngân hàng: 30%

- Thi cuối kỳ: 40%6. NỘI DUNG VÀ THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC (45 tiết):

Bài giảng (3.5 tiết/ buổi):

- Buổi 1: Giới thiệu môn học; Tổng quan về thị trường tài chính (Chương 2)

- Buổi 2 và 3: Lãi suất và vai trò của lãi suất trong định giá tài chính (Chương 3 và 4)

- Buổi 4: Cấu trúc kỳ hạn và cấu trúc rủi ro ảnh hưởng đến lãi suất (Chương 5)

- Buổi 5: Ngân hàng Trung ương (Chương 9)

- Buổi 6: Ngân hàng Trung ương và thực thi chính sách tiền tệ (Chương 10)

- Buổi 7: Thị trường ngoại hối (Chương 15)

- Buổi 8: Thị trường Tiền tệ (Chương 11)

- Buổi 9: Thị trường cổ phiếu, trái phiếu (Chương 12 và 13)

Trình bày đề tài nhóm: (tối đa: 30 trang, 20 slides, 30’ trình bày, 30’ Q&A mỗi đề tài)

- Buổi 10: Đề tài 1, 2 và 3

- Buổi 11: Đề tài 4, 5 và 6

- Buổi 12: Đề tài 7, 8 và 9

- Buổi 13: Đề tài 10, 11 và 12

Tài liệu học tập:

- Bài giảng của giảng viên7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Saunders A. and Cornett M. M (2007) Financial Markets and Institutions, 3rd Edition, McGraw-Hill.

Mishkin F. S and Eakins S. G., (2015) Financial Markets + Institutions, 8th Edition, Pearson.

Nguyễn Minh Kiều và Bùi Kim Yến, (2009), Thị trường Tài chính NXB Thống Kê

Các đề tài thảo luận nhóm:

Phần Thị trường tài chính (các nhóm có thể đề xuất các đề tài nằm ngoài danh sách này và phụ lục, nhưng cần được sự chấp thuận của giảng viên)Đề tài 1: “Adverse selection issues in Vietnam’s financial markets”, (Lựa chọn đối nghịch trong thị trường tài chính Việt Nam)

• Những vấn đề về lý thuyết

• Thực tế ở các nước

• Tại Việt Nam

• Cách xử lý?

Đề tài 2: “Issue of Moral hazard in Vietnam’s financial markets”, (Rủi ro đạo đức)

• Những vấn đề về lý thuyết

• Thực tế ở các nước

• Tại Việt Nam

• Cách xử lý?

Đề tài 3:“Đánh giá vai trò của thị trường chứng khóan kể từ lúc thành lập đối với nền kinh tế Việt Nam”

• Vai trò của thị trường tài chính VN nói chung và của thị trường CK VN nói riêng.

• Thực trạng các chức năng của thị trường

• Đối với doanh nghiệp, cá nhân-hộ gia đình, nền kinh tế.Đề tài 4: “Restructuring of the Vietnamese banking system”,

• Tại sao phải tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam? Nêu vấn đề

• Các ưu tiên thực hiện? tại sao?

• Thực hiện như thế nào?Đề tài 5: Công bố thông tin và tính minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam

• Thực trạng công bố thông tin của các công ty niêm yết trên TTCKVN

• Mức độ minh bạch của thị trường qua một số tiêu chí đánh giá?

• Ý thức DN, vai trò của nhà nước trong việc thúc đẩy/tuân thủ công bố thông tin?

• Một số giải pháp

Đề tài 6: Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, thực trạng tại Việt Nam

• Các quan điểm về nhà đầu tư thiểu số

• Nhà đầu tư thiểu số ở Việt Nam, thực trạng (nêu ví dụ)

• Chỉ số bảo vệ nhà đầu tư thiểu số

• Tại sao phải bảo vệ nhà đầu tư thiểu số (lợi ích của việc bảo vệ nhà đầu tư thiểu số: kinh tế, tài chính, thị trường…)?

Phần Tiền tệ và Ngân hàng TW

Các đề tài gợi ý có thể gồm: đường cong lãi suất ở Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, Các công cụ chính sách tiền tệ ở Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất ở Việt Nam; Hiện tượng Đô la hóa, khủng hoảng tài chính …vv.

Dự báo tỷ giá và can thiệp của Chính phủ trong hệ thống tỷ giá hối đoái.Phụ lục đề tài thị trường tài chính:

1. Khủng hoảng tài chính thế giới – nguyên nhân và tác động của nó đến các nền kinh tế

2. Đánh giá vai trò của thị trường chứng khóan Việt Nam, phân tích các lý do của sự trì trệ

3. Các chủ thể tham gia trên thị trường chứng khoán Việt Nam: lịch sữ và trách nhiệm của các chủ thể này đối với thực trạng hiện nay.

4. Đánh giá thị trường trái phiếu Việt Nam

5. Mối quan hệ giữa thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán ở Việt Nam

6. Công bố thông tin và tính minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam

7. Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, thực trạng tại Việt Nam

8. Chứng khoán hóa: khả năng ứng dụng ở Việt Nam

9. Bán khống và khả năng ứng dụng ở Việt Nam

10.Vay để đầu tư chứng khoán: từ lý thuyết đến đánh giá thực tiễn Việt Nam.

11.Khả năng ứng dụng hợp đồng quyền chọn cổ phiếu ở Việt Nam

12.Thị trường vay BĐS và khủng hoảng thị trường tài chính 2008/2009

13.Thống kê số liệu và đánh giá quan hệ ba nhận tố: giá vàng, chỉ số chứng khoán Việt Nam, lãi suất tiền gửi ngân hàng từ 01/2010.

14.Dịch và phân tích article Oman, C., Fries, S. and Buiter, W. (2003) “Corporate Governance in Developing, Transition and Emerging-Market Economies” Policy Brief 23, OECD Development Center.

15.Dịch và phân tích article Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1997). ‘A survey of corporate governance’. Journal of Finance, 52, 737–83.

16.Dịch và phân tích article Le, T. & O’Brien, J. (2010). Can Two Wrongs Make a Right? State Ownership and Debt in a Transition Economy. Journal of Management Studies, 47, 1297-1315.

17.Dịch và phân tích article Wei, Z., Xie, F. and Zhang, S. (2005) “Ownership Structure and Firm Value in China’s Privatized Firms: 1991-2001”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 40: 87-108.
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương