§Ò c­¬ng chi tiÕttải về 1.19 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu16.01.2022
Kích1.19 Mb.
#34064
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


CHUYÊN ĐỀ
CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG

THỰC HIỆN XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Phần 1

SỰ CẦN THIẾT PHẢI TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG

TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung, nhiệm vụ quan trọng để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đây là chương trình có mục tiêu toàn diện, tổng hợp của các chương trình mục tiêu, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, liên quan trực tiếp đến kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống vật chất tinh thần của hơn 70% dân số toàn quốc và được triển khai thực hiện trong thời gian dài. Chương trình được triển khai sớm, nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành phong trào của cả nước, được người dân và các địa phương hết sức quan tâm, ủng hộ và tích cực triển khai.

Tuy nhiên, qua thực tế triển khai cho thấy đại bộ phận các cấp và người dân nông thôn còn chưa hiểu đầy đủ về các nội dung xây dựng nông thôn mới, nhất là về các vấn đề: Vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới; thu hút nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới; Cách thức phát triển sản xuất, tăng thu nhập cho cư dân nông thôn; nội dung và cách thức xây dựng lối sống văn hóa, giữ gìn phát huy bản sắc nông thôn trong quá trình hiện đại hóa; Nội dung, phương pháp bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái nông thôn; Cách thức lôi cuốn doanh nghiệp về nông nghiệp, nông thôn.

Để đạt được mục tiêu lâu dài của chương trình cần phải thay đổi nếp nghĩ, cách làm, thay đổi hành vi của một số đông cán bộ, người dân có trình độ văn hóa thấp, điều kiện sống khó khăn. Nếu các hoạt động thông tin không được tổ chức một cách hệ thống thì quá trình triển khai không đồng bộ, chồng chéo, không phối hợp… và không thể đạt hiệu quả. Kinh nghiệm được rút ra từ một số chương trình khác cho thấy nếu công tác tuyên truyền giải thích ở cấp địa phương không được tiến hành tốt sẽ không làm cho người dân hiểu hết ý nghĩa, không khuyến khích họ chủ động tham gia và hưởng lợi một cách đầy đủ từ chương trình. Mặt khác, các hoạt động truyền thông phải đáp ứng yêu cầu hết sức quan trọng là đúc rút kinh nghiệm và bài học từ kết quả thực hiện chương trình để phục vụ công tác hoạch định chính sách và đổi mới tổ chức đảm bảo khả năng bền vững của các kết quả chương trình.

Chính từ những lý do đó, cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn tập trung các nội dung trong chương trình để khắc phục những mặt còn hạn chế, góp phần trang bị cho cán bộ xã, thôn bản và nhân dân những kiến thức cơ bản về phát triển kinh tế xã hội, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong xã hội, giúp cho cộng đồng chủ động hơn trong việc hưởng lợi từ chương trình xây dựng nông thôn mới.tải về 1.19 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương