ĐỀ CƯƠng chi tiết học phần tên học phần: Thiết kế và Điều hành Tour Mã học phần : 10293tải về 169.2 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu09.07.2020
Kích169.2 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

NGÀNH ĐÀO TẠO: QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Thiết kế và Điều hành Tour - Mã học phần :10293

2. Khoa phụ trách: Khoa Du lịch

3. Họ tên các giảng viên giảng dạy:

3.1 Họ và tên: Trương Thị Thu Lành


 • Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Ngành Quản Trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch

 • ĐT: 0976 435 417 ; email:tttlanh@upt.edu.vn

Các hướng nghiên cứu chính: Kinh doanh lữ hành, văn hóa ẩm thực, thiết kế và điều hành tour.

3.2 Họ và tên: Lê Việt Long

 • Chức danh, học hàm, học vị: Tiến sĩ

 • Địa chỉ liên hệ: Ngành Quản Trị Dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du lịch

 • ĐT: 0918190710 ; email:teacherlevietlong@yahoo.com

Các hướng nghiên cứu chính: Kinh doanh lữ hành, thiết kế và điều hành tour, tiếng Anh chuyên ngành, marketing du lịch

4. Số tín chỉ: 4

5. Phân bổ thời gian (tiết): 60 tiết

 • Lên lớp: 60 tiết

 • Tự học: 180 tiết

6. Học phần tiên quyết: Tuyến điềm du lịch

7. Mục tiêu của học phần: Cùng với nghiệp vụ hướng dẫn, quản trị kinh doanh lữ hành thì môn thiết kế và điều hành tour nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng của một người thiết kế và điều hành chương trình du lịch - một trong những lĩnh vực chính trong doanh nghiệp lữ hành.

8. Chuẩn đầu ra học phần: Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được, chuẩn đầu ra học phần/ mục tiêu cụ thể.

Kiến thức:

 1. Khái quát về chương trình du lịch, khái quát về thiết kế chương trình du lịch

 2. Các tỉnh thành của từng vùng du lịch, sơ đồ hóa hệ thống đường bộ Việt Nam

 3. Nguyên tắc thiết kế

 4. Tự thiết kế tour du lịch theo yêu cầu khách hàng

 5. Nguyên tắc tính giá chương trình du lịch thuần túy cũng như đặc trưng.

 6. Biết được hệ thống dịch vụ cung ứng hiện nay tại Việt Nam bao gồm vận chuyển, lưu trú, ăn uống, tham quan, dịch vụ bổ sung

 7. Quy trình điều hành 1 tour du lịch thực tế tại doanh nghiệp lữ hành.

 8. Kiến thức cơ bản về công việc điều hành, phòng điều hành tại doanh nghiệp

- Kỹ năng:

9. Tự thiết kế được một số chương trình du lịch hiện nay

10 . Biết sử dụng bảng chiết tính khi tính giá

11. Biết được một số kỹ năng khi thương lượng với đối tác

12. Cách đặt một số dịch vụ trong tour.

13. Các bước điều hành tour

14.Xử lý một số tình huống trên đương tour- Thái độ:

15. Tích cực trong thảo luận, làm việc nhóm

16. Nghiêm túc trong đọc tài liệu, tìm hiểu kiến thức

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm

17. Biết liên kết những điểm du lịch rời rạc thành tour hoàn chỉnh

18. Tự tìm kiếm dịch vụ, làm việc với đối tác

9. Nội dung học phần:

9.1. Tóm tắt nội dung học phần:

Môn học gồm 10 chương trong 3 phần chính gồm phần thiết kế và tính giá tour, hệ thống các dịch vụ cung ứng và phần điều hành tour. Cung cấp kiến thức về lý thuyết cũng như thực hành thiết kế một số chương trình cơ bản , liên tuyến; biết đọc, sử dụng và lập bảng chiết tính khi tính giá; biết quy trình cũng như thực hành điều hành, giải quyết tình huống trên đường tour.9.2. Nội dung học phần

STT

Tên chương

Mục, tiểu mục

Số tiết

TL

TH

TC

LT

BT

TH

1

PHẦN 1: THIẾT KẾ VÀ TÍNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
  1. Khái quát về chương trình du lịch

  2. Các căn cứ cơ bản để thiết kế CTDL

  3. Các yêu cầu cần có khi thiết kế CTDL

  4. Những điểm cần lưu ý trong quá trình thiết kế CTDL

  5. Những hạn chế, rủi ro trong quá trình thiết kế CTDL

2.1 Định hướng vị trí các tỉnh thành Việt Nam

2.2 Khái quát hệ thống đường bộ Việt Nam

2.3 Phương pháp thiết kế chương trình du lịch

2.4 Thiết kế một số chương trình du lịch tiêu biểu ở Việt Nam
3.1 Bảng chiết tính/ dự toán tour

3.2 Phân tích chi phí và tính giá tour

3.3 Thực hành tính giá một số chương trình tiêu biểu
4.1 Các khái niệm liên quan đến dịch vụ lưu trú du lịch

4.2 Các bước đánh giá, phân loại dịch vụ lưu trú

4.3 Giá cả và hợp đồng trong dịch vụ lưu trú du lịch

4.4 Một số dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch tại một số tỉnh, thành phố


5.1.Một số quy định về giao thông đường bộ (số lượng khách, tốc độ trung bình… )

5.2.Đặc điểm, sơ đồ chỗ ngồi các loại xe du lịch: 4

– 7 – 16 – 29 - 35- 45 ghế

5.3.Bảng giá và cách tính giá xe


6.1 Một số nhà hàng tiêu biểu phục vụ du lịch tại một số tỉnh, thành phố

6.2 Giá cả và hợp đồng trong dịch vụ ăn uống


7.1 Một số dịch vụ tham quan, giải trí tiêu biệu phục vụ du lịch tại một số tỉnh, thành phố

7.2 Giá cả và hợp đồng trong dịch vụ tham quan, giải trí


8.1 Dịch vụ bảo hiểm

8.2 Dịch vụ hướng dẫn viên

8.3 Dịch vụ âm thanh, ánh sáng, sân khấu làm gala dinner, teambuilding…

9.1 Cơ cu tổ chc ca b phn điu hành CTDL

9.2 Vai trò của bộ phận điều hành CTDL

9.3 Quy trình điều hành CTDL

9.4 Các điểm cần lưu ý khi điều hành CTDL

9.5 Biện pháp nâng cao hiệu quả điều hành CTDL
10.1 Đặt, hủy, thay đổi dịch vụ với đối tác cung ứng

10.2 Bàn giao tour cho hướng dẫn viên

10.3 Điều hành và giải quyết tình huống trên đường tour

10.4 Xử lý tình huống phát sinh với dịch vụ cung ứng, HDV

10.5 Kiểm tra quyết toán của hướng dẫn viên

10.6 Lưu trữ hồ sơ và báo cáo với cấp trên

10.7 Thực hành quy trình điều hành


4

434

26


2.

CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH12

6

6
CHƯƠNG 3: TÍNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH


4

2

2
PHẦN 2: HỆ THỐNG DỊCH VỤ CUNG ỨNG TRONG ĐIỀU HÀNH TOUR

CHƯƠNG 4: KHÁI QUÁT DỊCH VỤ LƯU TRÚ
4

2

2
CHƯƠNG 5:KHÁI QUÁT DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN4

2

2
CHƯƠNG 6: KHÁI QUÁT DỊCH VỤ ĂN UỐNG


4

2

2

2.

CHƯƠNG 7: KHÁI QUÁT DỊCH VỤ THAM QUAN


4

2

2
CHƯƠNG 8: KHÁI QUÁT DỊCH VỤ BỔ SUNG KHÁC

4

2

2
PHẦN 3: ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

CHƯƠNG 9: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
8

6

2

3.

CHƯƠNG 10: THỰC HÀNH ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH


12

6

6


10. Yêu cầu và kỳ vọng của môn học:

Sinh viên có thể sử dụng kiến thức của môn học trong việc tổng hợp. phân tích vận dụng trong việc thiết kế và điều hành chương trinh du lịch

Phần lý thuyết được giảng dạy trên lớp 16 buổi. Những thắc mắc, nếu có, của sinh viên sẽ được giải đáp trong thời gian lên lớp, ở những thời điểm thuận lợi nhất cho học tập và nghiên cứu.


 • Phần thực hành được tổ chức theo nguyên tắc học nhóm , mỗi nhóm học tập gồm 2 đến 3 sinh viên tự hình thành và nộp danh sách cho giáo viên vào tuần thứ 2 của chương trình. Nhóm học tập phải hoàn thành những yêu cầu sau :

+ Sinh viên cần làm việc tích cực bằng cách tự tìm hiểu các tài liệu bắt buộc và tài liệu tham khảo, làm bài tập, chuẩn bị tình huống ở nhà trước khi vào lớp theo lịch học.

+ Sinh viên sẽ nhận một cuốn bài tập ứng dụng, họp nhóm học tập để giải các bài tập này và các nhóm sẽ được mời bất chợt giải đáp trên lớp khi có yêu cầu theo lịch học bên dưới.+ Sinh viên sẽ được mời trả lời câu hỏi bất chợt trong lớp học sau từng phần giảng. (Sinh viên phát biểu đúng sẽ được Ban Cán Sự ghi nhận cộng vào điểm chuyên cần)

 • Phương pháp giảng dạy ở môn học này là sử dụng bài giảng bằng PowerPoint, viết bảng, đặt tình huống nhưng sinh viên phải ghi chép thêm.

 • Trong quá trình học, Sinh viên áp dụng thảo luận theo cặp đôi, thuyết trình, đóng kịch tình huống (nếu cần)

 • Trong giờ học Sinh viên tuyệt đối không nói chuyện và để điện thoại ở chế độ rung.

 • Vào tuần thứ 9, sinh viên phải làm một bài kiểm tra giữa kỳ chiếm 30 % tổng số điểm

 • Cuối học kỳ, sinh viên sẽ có một bài thi dài 90 phút hình thức tự luận

11. Phương pháp đánh giá môn học:


Những nội dung

cần đánh giá

Số lần đánh giá

Trọng số (%)

Dự lớp

16

10

Thảo luậnBản thu hoạchThuyết trìnhBài tậpThi giữa học kỳ

1

30

Thi cuối học kỳ

1

60Tổng: 100%
 • Nếu Sinh viên nào vắng 1 buổi sẽ bị trừ 1 điểm trong cột điểm chuyên cần. Sinh viên đi học trễ 15 phút sẽ coi như vắng mặt buổi học hôm đó. Điểm chuyên cần (10 % tổng số điểm ) của sinh viên còn được đánh giá qua việc làm các bài tập trong lớp, phát biểu hay qua các bài tập tình huống.

 • Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài: Sinh viên khi phát biểu đúng sẽ được cộng 1 điểm thưởng vào điểm chuyên cần (nếu điểm chuyên cần đã tối đa thì sẽ được cộng vào điểm thi giữa học kỳ)

 • Đối với cá nhân, khi giảng viên yêu cầu một cá nhân trả lời một câu hỏi có tính bất kỳ, cá nhân đó sẽ bị 0 điểm nếu: (a) vắng mặt, và (b) không trả lời được.

 • Có hành động gian dối: Nếu sinh viên có hành động gian dối trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi, bài tập nộp cho giảng viên (sao chép bài của bạn; xem tài liệu trong quá trình thi, kiểm tra; đạo văn…) thì sẽ bị điểm 0.

12. Học liệu

12.1.Tài liệu chính:

1. Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Hồng Chương (chủ biên) (2012), giáo trình quản trị kinh doanh lữ hành, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân ( chương 6 Xây dựng chương trình du lịch trọn gói)

2. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (2013), tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam Điều hành du lịch và đại lý lữ hành

3. Bùi Thị Hải Yến (2005), Tuyến điểm du lịch Việt Nam, NXB Giáo dục12.2 Tài liệu tham khảo:

4. Tổng Cục du lịch Việt Nam (2005), Non nước Việt nam, Nxb VHTT, Hà Nội

5. Bửu Ngôn (2004), Du lịch ba miền, Nxb Trẻ, TP.HCM.

6. Nguyễn Bích San (2000), Cẩm nang HDDL, Nxb VHTT, Hà Nội

7. Nguyễn Tấn Sỹ (2004), Sổ tay du lịch cho người lữ hành, Nxb Trẻ, TP.HCM

12.3. Tư liệu trực tuyến:


  • Tổng cục du lịch www.vietnamtourism.gov.vn

  • Tổng cục Thống kê http://www.gso.gov.vn/

  • Ebook.edu.vn

  • Vietnamtourism.com.vn

  • Thuvientonghop.com.vn

13. Tổ chức giảng dạy và học tập

Thực hiện theo Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm quyết định hiện hành của Hiệu trưởng Trường Đại học Phan Thiết.14. Kế hoạch giảng dạy :

TUẦN 1 ( 4 tiết) KHÁI QUÁT CHUNG VỀ THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

 • Nội dung: Khái quát về chương trình du lịch, các căn cứ cơ bản để thiết kế CTD, các yêu cầu cần , điểm cần lưu ý trong quá trình thiết kế CTDL

 • Phương pháp giảng dạy: GV thuyết trình, sv thảo luận nhóm

 • Kết quả mong muốn: Kiến thức khái quát về chương trình du lịch, khái quát về thiết kế chương trình du lịch

 • Đọc tài liệu: Tài liệu chính 1 trang (75 – 103), 2 trang (7 - 63), tài liệu tham khảo 1 trang (11 – 14) , 2 trang (9- 31, 40 - 43)

TUẦN 2 (4 tiết) THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

 • Nội dung : Định hướng vị trí các tỉnh thành Việt Nam, khái quát hệ thống đường bộ Việt Nam

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ nhất.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc: Tài liệu 1 trang (104 – 128), tài liệu 2 trang(89 – 123)

  • Đọc tài liệu tham khảo: 2 trang ( 45 – 61)

 • Kết quả mong muốn

  • . Các tỉnh thành của từng vùng du lịch, sơ đồ hóa hệ thống đường bộ Việt Nam

  • Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 3 ( 4 tiết) THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (TT)

 • Nội dung: Phương pháp thiết kế chương trình du lịch, thiết kế một số chương trình du lịch tiêu biểu ở Miền Nam

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 2.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc: Tài liệu 1 trang (104 – 128), tài liệu 2 trang(89 – 123)

  • Đọc tài liệu tham khảo: 2 trang ( 45 – 61)

 • Kết quả mong muốn

 • Nguyên tắc thiết kế

 • Tự thiết kế tour du lịch theo yêu cầu khách hàng

  • Rèn luyện tư duy phản biện

TUẦN 4 ( 4 tiết) THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (TT)

 • Nội dung: Thiết kế một số chương trình du lịch tiêu biểu ở MiềnTrung, Bắc

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 3.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc: Tài liệu 2 trang (104 – 128), tài liệu 3 trang(89 – 123)

  • Đọc tài liệu tham khảo: 25 trang ( 45 – 61)

 • Kết quả mong muốn

 • Tự thiết kế tour du lịch theo yêu cầu khách hàng

TUẦN 5 ( 4 tiết) TÍNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

 • Nội dung: Bảng chiết tính/ dự toán tour; Phân tích chi phí và tính giá tou; Thực hành tính giá một số chương trình tiêu biểu

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 4.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc: Tài liệu 1 trang (120– 160), tài liệu 2 trang(101– 123)

  • Đọc tài liệu tham khảo: 2 trang ( 65- 80)

 • Kết quả mong muốn

 • Nguyên tắc tính giá chương trình du lịch thuần túy cũng như đặc trưng.

 • Biết sử dụng bảng chiết tính khi tính giá

TUẦN 6 ( 4 tiết) KHÁI QUÁT DỊCH VỤ LƯU TRÚ

 • Nội dung: Các khái niệm liên quan đến dịch vụ lưu trú du lịch; Các bước đánh giá, phân loại dịch vụ lưu trú; Giá cả và hợp đồng trong dịch vụ lưu trú du lịch ; Một số dịch vụ lưu trú phục vụ du lịch tại một số tỉnh, thành phố

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 5.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Kết quả mong muốn

 • Cách đặt dịch vụ lưu trú trong tour

 • Biết được hệ thống dịch vụ cung ứng lưu trú hiện nay tại Việt Nam

TUẦN 7 ( 4 tiết) KHÁI QUÁT DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN

 • Nội dung : Một số quy định về giao thông đường bộ 2.Đặc điểm, sơ đồ chỗ ngồi các loại xe du lịch; Bảng giá và cách tính giá xe

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 6.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

  • Đọc tài liệu tham khảo: tài liệu 4,5,6

 • Kết quả mong muốn

  • Cách đặt dịch vụ vận chuyển trong tour

  • Biết được hệ thống dịch vụ cung ứng vận chuyển hiện nay tại Việt Nam

TUẦN 8 ( 4 tiết) KHÁI QUÁT DỊCH VỤ ĂN UỐNG

 • Nội dung : Một số nhà hàng tiêu biểu phục vụ du lịch tại một số tỉnh, thành phố ; Giá cả và hợp đồng trong dịch vụ ăn uống

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 7.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

  • Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Kết quả mong muốn

  • Cách đặt dịch vụ ăn uống trong tour

  • Biết được hệ thống dịch vụ cung ứng ăn uống hiện nay tại Việt Nam

 • Rèn luyện tư duy phản biện, làm việc nhóm

TUẦN 9( 4 tiết) KHÁI QUÁT DỊCH VỤ THAM QUAN

 • Nội dung : Một số dịch vụ tham quan, giải trí tiêu biệu phục vụ du lịch tại một số tỉnh, thành phố ; Giá cả và hợp đồng trong dịch vụ tham quan, giải trí

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 8.

  • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Kết quả mong muốn: Biết được

  • Cách đặt dịch vụ tham quan trong tour

  • Biết được hệ thống dịch vụ cung ứng tham quan hiện nay tại Việt Nam

 • Rèn luyện tư duy phản biện, làm việc nhóm

TUẦN 10 ( 4 tiết) KHÁI QUÁT DỊCH VỤ BỔ SUNG KHÁC

 • Nội dung : Dịch vụ bảo hiểm , dịch vụ hướng dẫn viên, Dịch vụ liên quan đến gala dinner, teambuilding…

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 9.

 • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu : Đọc Tài liệu 2

 • Kết quả mong muốn:

  • Cách đặt dịch vụ bổ sung trong tour

  • Biết được hệ thống dịch vụ cung ứng bổ sung hiện nay tại Việt Nam

 • Rèn luyện tư duy phản biện, làm việc nhóm

TUẦN 11 (4 tiết) KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH

DU LỊCH

 • Nội dung : Cơ cu tổ chc ca b phn điu hành CTDL; Vai trò của bộ phận điều hành CTDL; Quy trình điều hành CTDL

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 10.

 • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu: Đọc: Tài liệu 2 ; Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Kết quả mong muốn:

 • Kiến thức cơ bản về công việc điều hành, phòng điều hành tại doanh nghiệp

 • Rèn luyện tư duy phản biện, làm việc nhóm

TUẦN 12 (4 tiết) KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (tt)

 • Nội dung : Các điểm cần lưu ý khi điều hành CTDL; Biện pháp nâng cao hiệu quả đều hành CTDL

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 11.

 • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

  • Đọc: Tài liệu 2

  • Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Kết quả mong muốn:

 • Kiến thức cơ bản về công việc điều hành tại doanh nghiệp

 • Rèn luyện tư duy phản biện, làm việc nhóm

TUẦN 13 (4 tiết) THỰC HÀNH ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH

 • Nội dung : Đặt, hủy, thay đổi dịch vụ với đối tác cung ứng; Bàn giao tour cho hướng dẫn viên

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 12.

 • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu

 • Đọc: Tài liệu 2

 • Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Kết quả mong muốn:

 • Cách đặt, hủy, thay đổi dịch vụ với đối tác cung ứng;

 • Cách bàn giao tour cho hướng dẫn viên

TUẦN 14 ( 4 tiết) THỰC HÀNH ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (tt)

 • Nội dung : Điều hành và giải quyết tình huống trên đường tour; Xử lý tình huống phát sinh với dịch vụ cung ứng, HDV

 • Phương pháp

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 13.

 • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Tài liệu: Tài liệu 2 . Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

  • Kết quả mong muốn:

 • Cách Điều hành và giải quyết tình huống trên đường tour

 • Cách Xử lý tình huống phát sinh với dịch vụ cung ứng, HDV

TUẦN 15 ( 4 tiết) THỰC HÀNH ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH (tt)

 • Nội dung: Kiểm tra quyết toán của hướng dẫn viên; Lưu trữ hồ sơ và báo cáo với cấp trên

 • Các phương pháp giảng dạy:

 • Kiểm tra các bài đọc của tuần thứ 14.

 • Giảng tiếp theo phương pháp hỏi đáp, phương pháp thuyết trình

 • Củng cố lại kiến thức buổi học qua các câu hỏi có liên quan

 • Kết quả mong muốn:

 • Cách kiểm tra quyết toán của hướng dẫn viên;

 • Cách lưu trữ hồ sơ và báo cáo

 • Đọc tài liệu: Đọc: Tài liệu 2 , Đọc tài liệu tham khảo: 4,5,6

 • Ôn tập và dự trữ

15. THI KẾT THÚC HỌC PHẦN:

- Thời gian: Theo lịch thi chung của trường

- Hình thức thi: (Tự luận, trắc nghiệm, thực hành, vấn đáp …)

Tự luận, được sử dụng tài liệu

16. GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

- ThS. Trương Thị Thu Lành

- TS. Lê Việt Long

- ThS. Vũ Mạnh Cường
Bình Thuận, ngày 01 tháng 08 năm 2018

Biên soạn P.Trưởng khoa/ Bộ môn
ThS. Trương Thị Thu Lành TS. La Nữ Ánh Vân

Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương