ĐỀ chẵN ĐỀ kiểm tra giữa kỳ MÔN: CÁc phưƠng pháp nghiên cứu khoa học họ và tên sinh viêntải về 12.72 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2022
Kích12.72 Kb.
#185094
Bùi Minh Thủy 21031680 Bài làm cuối kỳ ĐỀ CHẴN
i h c qu c gia h N I

ĐỀ CHẴN
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ
MÔN: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Họ và tên sinh viên: Bùi Minh Thủy
Lớp: QH-2021-X-QT
Mã sinh viên: 21031680
_Bài làm_

  1. Sự kiện khoa học thuộc chủ đề văn hóa Việt Nam hiện nay

Văn hóa ngoại lai và sự băng hoại văn hóa dân tộc

  1. Phân tích sự kiện khoa học

Theo sự phát triển của thế giới cũng như sự phát triển nhanh chóng của khoa học khiến cho thế giới “phẳng hơn”, từ đó thúc đẩy việc giao lưu giữa các quốc gia với nhau ngày cảng trở nên sâu sắc hơn. Các văn hóa từ những nước khác nhau được du nhập vào và làm phong phú hơn nền văn hóa bản địa, tạo điều kiện cho những lối sống mới, phong cách mới được nở rộ và cũng giúp cho chúng ta tiếp thu đực nhiều tinh hoa hơn. Tuy nhiên trên thực tế, sự du nhập của văn hóa ngoại lai lại dẫn đến một vấn đề khác đó chính là sự băng hoại văn hóa bản địa hay nói cách khác là văn hóa ngoại lai đã làm mờ đi các nét văn hóa truyền thống có từ xưa đến nay.

  1. Tên đề tài

Nguyên nhân văn hóa ngoại lai dẫn đến sự băng hoại nghiêm trọng văn hóa dân tộc trong giới trẻ.

  1. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu

4.1: Mục tiêu nghiên cứu
Phân tích nguyên nhân văn hóa ngoại lai dẫn đến sự băng hoại nghiêm trọng văn hóa dân tộc trong giới trẻ hiện nay
4.2: Nhiệm vụ nghiên cứu
Làm rõ các vấn đề về văn hóa ngoại lai và sự băng hoại văn hóa dân tộc
Thực trạng văn hóa ngoại lai du nhập vào Việt Nam và các dấu hiệu mờ dần của văn hóa dân tộc trong giới trẻ
Khảo sát các số liệu trên thực tế, lịch sử nghiên cứu vấn đề để tìm ra các nguyên nhân chính.

  1. Câu hỏi nghiên cứu

5.1: Câu hỏi nghiên cứu chủ đạo
Vì sao văn hóa ngoại lai dẫn đến sự băng hoại nghiêm trọng văn hóa dân tộc trong giới trẻ?
5.2: Câu hỏi nghiên cứu bổ trợ
Cơ sở lý luận về nguyên nhân của văn hóa ngoại lai và sự băng hoại của văn hóa truyền thống, các vấn đề cụ thể như thế nào?
Văn hóa ngoại lai xâm nhập qua những yếu tố, phương diện như thế nào và tác động đến văn hóa dân tộc ra sao?
Giải pháp để giáo dục và nâng cao ý thức bảo vệ văn hóa truyền thống trong giới trẻ như thế nào?

  1. Giả thuyết nghiên cứu

6.1: Giả thuyết nghiên cứu chủ đạo
Vấn đề văn hóa ngoại lai dẫn đến sự băng hoại trầm trọng của văn hóa dân tộc trong giới trẻ là do sự phát triển nhanh chóng của Internet, sự du nhập của các nền văn hóa khác và do sự nhận thức về việc bảo tồn và duy trì các văn hóa dân chưa được hoàn thiện.
6.2: Giả thuyết nghiên cứu bổ trợ
Sự bùng nổ của Internet dẫn đến việc giới trẻ có thể tiếp cận dễ dàng hơn với văn hóa nước ngoài
Sự mở rộng quan hệ giữa các nước giúp cho sự giao thoa các nền văn hóa với nhanh diễn ra nhanh hơn và gần hơn với giới trẻ
Sự thiếu giáo dục, hướng dẫn dẫn tới việc không biết cách chọn lọc, quan niệm sau lầm, lệch lạc khiến cho văn hóa truyền thống bị “băng hoại”

  1. Luận cứ

7.1: Luận cứ lý thuyết
Các khái niệm: văn hóa, văn hóa ngoại lai, văn hóa truyền thống, sự băng hoại
Mối quan hệ giữa văn hóa ngoại lai, văn hóa truyền thống và giới trẻ ngày nay
7.2: Luận cứ thực tiễn
Khảo sát tình hình thực tế, phỏng vấn giới trẻ, các chuyên gia về văn hóa, nghiên cứu tài liệu về vấn đề, khảo sát mức độ quan tâm đến văn hóa truyền thống của giới trẻ
40% giới trẻ được phỏng vấn cho rằng nguyên nhân của sự băng hoại văn hóa truyền thống là do sự phát triển của Internet
25% giới trẻ được phỏng vấn cho rằng nguyên nhân của sự băng hoại văn hóa truyền thống là do sự du nhập của các nền văn hóa khác
35% giới trẻ cho rằng nguyên nhân của sự băng hoại văn hóa truyền thống là do sự nhận thức về việc bảo tồn và duy trì các văn hóa dân chưa được hoàn thiện.
tải về 12.72 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương