Đề: Anh (chị) hãy phân tích đặc điểm xã hội hiện đại và yêu cầu đặt ra đối với giáo dục. Từ đó, phân tích chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam trong thời kỳ mới và liên hệ với việc đổi mới Giáo dục bậc Tiểu học hiện nay


Cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, yếu kémtải về 132 Kb.
trang5/6
Chuyển đổi dữ liệu22.09.2022
Kích132 Kb.
#184223
1   2   3   4   5   6
huong
5. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn nghèo nàn, yếu kém
- Nhiều trường thiếu hệ thống thư viện, phòng thí nghiệm, thiếu hạ tầng công nghệ thông tin để triển khai áp dụng phương pháp đào tạo mới.
- Thiếu lớp học.
-Tình trạng đầu tư dàn trải vẫn còn.
Do đó, bên cạnh những thành tựu do giáo dục - đào tạo mang lại thì sản phẩm đào tạo đại học, cao đẳng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc đào tạo còn khép kín trong khi nhu cầu được tiếp cận và dung nạp tri thức của người học ngày càng cao. Tình trạng nghèo tri thức của người lao động hiện nay cũng có nguyên nhân từ cách đào tạo này.
- Thất nghiệp sau tốt nghiệp ở các khối trường kinh tế, quản trị kinh doanh còn cao do năng lực, trình độ không đáp ứng yêu cầu (thiếu năng động, thiếu kỹ năng nghề nghiệp...).
- Nếu được các công ty tuyển dụng thì họ cũng phải đào tạo lại, phí tốn.
- Tốn kém, lãng phí trong đào tạo là rất lớn (từ gia đình đến xã hội).
6. Hệ thống bảng lương dành cho giáo viên còn bất cập
Lương giáo viên nhìn chung thấp (trừ các trường được giao tự chủ). Trình độ đội ngũ chưa cao và hệ thống đãi ngộ thấp cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến việc sẵn sàng chuyển sang giáo dục Mở và xây dựng tài nguyên giáo dục Mở.
Hệ quả:
Do cạnh tranh trong phát triển kinh tế chính là cạnh tranh trong giáo dục mà giáo dục đào tạo của chúng ta tuy đã cố sức nhưng vẫn còn nhiều vấn đề bất cập trên. Do đó Việt Nam đã tụt hậu so với các nước trong khu vực.
Vậy phải làm gì trước yêu cầu của cách mạng 4.0 đối với Giáo dục và đào tạo:
Về nguyên tắc: Phải đổi mới toàn diện, triệt để, đồng bộ theo hướng giáo dục mở để khắc phục các khiếm khuyết hiện nay theo Nghị quyết 29-NQ/TW khóa XI năm 2013 vì đây là Nghị quyết đã chứa đựng đầy đủ các nội dung cần làm đối với Giáo dục và đào tạo.
- Các trường cần đào tạo theo hướng linh hoạt, năng động, trường phải có mối quan hệ chặt chẽ với môi trường bên ngoài.
- Tăng cơ hội tiếp cận tri thức cho tất cả mọi người, ở mọi nơi, mọi lúc theo phương pháp xây dựng nguồn tài liệu học tập phong phú với đầy đủ các điều kiện cần có để người học có thể truy cập được hệ thống tài liệu này.

Yêu cầu đối với người học phải có các năng lực:
- Năng lực tự học;
- Tư duy sáng tạo, sử dụng công nghệ số;
- Phản biện;
- Giao tiếp;
- Có trách nhiệm công dân;
- Tinh thần hợp tác, sẵn sàng hội nhập;
- Quyết tâm đổi mới, khám phá.
........
Như vậy, yêu cầu đối với sản phẩm đào tạo khác xa so với sản phẩm đào tạo hiện nay. Nó phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong điều kiện cách mạng số: Điều kiện tiên quyết là phải phát triển bằng trí tuệ là chính. Như vậy đòi hỏi họ phải học suốt đời và biết cách học nhằm làm tăng “vốn tri thức” hàng ngày. Kinh tế tri thức phải phát triển dựa trên đổi mới lao động tri thức. Với cách đào tạo hiện nay thì không thể đáp ứng đươc yêu cầu này.
Ai sẽ giúp họ?
Giúp mọi người “Tăng vốn tri thức” là trách nhiệm của các trường đại học thông qua hệ thống giáo dục chính quy, không chính quy (giáo dục thường xuyên) và phi chính quy. Để học liên tục, học suốt đời, học ở bất cứ đâu thì các trường đại học phải có nguồn tài nguyên giáo dục mở phục vụ nhu cầu học tập nêu trên.

tải về 132 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương