Xin cho nhautải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu15.12.2018
Kích445 b.XIN CHO NHAU

 • XIN CHO NHAUXin cho nhau thân ái trên môi cười. Xin cho nhau lẽ sống luôn chân thành. Xin cho nhau lẽ sống trong Jêsus. Xin cho nhau khắng khít hiệp một lòng

 • Xin cho nhau thân ái trên môi cười. Xin cho nhau lẽ sống luôn chân thành. Xin cho nhau lẽ sống trong Jêsus. Xin cho nhau khắng khít hiệp một lòngHa-lê-lu, ha-lê-lu-gia! A-men!

 • Ha-lê-lu, ha-lê-lu-gia! A-men!

 • Ha-lê-lu, ha-lê-lu-gia! A-men!

 • Ha-lê-lu, ha-lê-lu-gia! A-men!

 • Ha-lê-lu, ha-lê-lu-gia! A-men!XIN CHA

 • XIN CHA

 • BAN THÊM DẦU1 Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bừng cháy luôn. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời.

 • 1 Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Xin Cha ban tâm linh bừng cháy luôn. Xin Cha ban cho thêm dầu cháy trong đèn con. Nguyện Cha ban lửa Thánh Linh muôn muôn đời.Hát Hô-sa-na, Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn đời sáng ngời. Hát Hô-sa-na, Hát-hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn vua.

 • Hát Hô-sa-na, Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn đời sáng ngời. Hát Hô-sa-na, Hát-hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn vua.2 Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Với ước muốn con dâng lời khẩn xin. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.

 • 2 Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Với ước muốn con dâng lời khẩn xin. Xin Chúa khiến con nên tay lưới cho Ngài nay. Nguyện đưa thân hữu đến ăn năn tin Ngài.Hát Hô-sa-na, Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn đời sáng ngời. Hát Hô-sa-na, Hát-hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn vua !

 • Hát Hô-sa-na, Hát Hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn đời sáng ngời. Hát Hô-sa-na, Hát-hô-sa-na! Hát Hô-sa-na Vua muôn vua !XUÂN AN LÀNH

 • XUÂN AN LÀNH1

 • 1

 • Xuân, xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân, xuân đã về huy hoàng ngàn tia nắng. Xuân, xuân đã về ngát hương đêm mộng thanh bình. Xuân, xuân đã về khắp nơi tràn ngập tiếng ca.2 Xuân, xuân đã về gió xuân xao động muôn loài. Xuân, xuân đã về muôn ngàn mầm xanh mới. Xuân, xuân đã về điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân.

 • 2 Xuân, xuân đã về gió xuân xao động muôn loài. Xuân, xuân đã về muôn ngàn mầm xanh mới. Xuân, xuân đã về điểm tô tâm hồn nhân loại. Xuân ơi hãy đẹp mãi trên môi cười thế nhân.3

 • 3

 • Xuân, xuân đã về thắm tươi trên đồng lúa vàng. Xuân, xuân đã về trong lòng người con Chúa. Bao nhiêu ước nguyện thiết tha khi mùa xuân về. Mong nhân thế trọn ước mơ thanh bình ngát hương.

Xin Thần Linh Đến! (성령님 오시옵소서!)

 • Xin Thần Linh Đến! (성령님 오시옵소서!)
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương