ViệN ĐẠi học mở HÀ NỘi cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 53.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích53.9 Kb.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

*****
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*****

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

DÀNH CHO THÍ SINH DỰ THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨMôn: TIẾNG TRUNG

I. KỸ NĂNG ĐỌC

1. Cấu trúc bài thi

- Thời gian: 45 phút

- Điểm: 30 điểm/ 100 điểm

- Các hợp phần:

Phần 1: 10 câu hỏi (10 điểm). Đọc 10 câu độc lập mỗi câu có một từ bỏ trống, chọn 1 từ đúng trong 4 từ cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD) để điền vào chỗ trống. Các chỗ trống này cho phép kiểm tra kiến thức ngữ pháp, từ vựng, ngữ nghĩa và kiến thức văn hóa, xã hội.

Phần 2: 5 câu hỏi (5 điểm). Có thể lựa chọn một trong hai hình thức bài tập sau: 1) đọc 5 biển quảng cáo, bảng báo hiệu thường gặp trong đời sống hàng ngày (dạng hình ảnh không có chữ hoặc có ít chữ) hoặc thông báo ngắn, sau đó chọn một câu trả lời đúng trong 4 câu cho sẵn (dạng trắc nghiệm ABCD); 2) đọc 5 đoạn mô tả ngắn, mỗi đoạn khoảng 3 câu, sau đó chọn các bức tranh tương ứng với đoạn mô tả (5 bức tranh), có nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày.

Phần 3: 5 câu hỏi (5 điểm). Đọc một bài khoảng 200 - 250 từ, chọn các câu trả lời Đúng hoặc Sai hoặc lựa chọn câu trả lời đúng trong 4 khả năng A, B, C, D. Bài đọc được lấy từ báo, tạp chí dễ hiểu, dạng phổ biến kiến thức, thường thấy trong đời sống hàng ngày.

Phần 4: 10 câu hỏi (10 điểm). Làm bài đọc điền từ (Cloze test). Bài đọc này dài khoảng 150 từ trong đó có 10 từ bỏ trống. Chọn trong số 15 từ cho sẵn các từ phù hợp để điền vào chỗ trống.

2. Yêu cầu về trình độ đối với thí sinh.

 • Có thể hiểu được mục đích, ý chính và chi tiết trong các bài đọc dài hai đến ba đoạn lấy từ thực tế trong ngữ cảnh sử dụng ngôn ngữ. Có thể đòi hỏi kỹ năng suy luận ở mức độ thấp.

 • Có thể tìm chi tiết cụ thể trong các bài văn xuôi, trong bảng, biểu và lịch trình.

 • Có thể lấy chi tiết cụ thể từ các bài đọc thường gặp trong cuộc sống, ví dụ chỉ dẫn, mục tin đơn giản hay thông báo từ công ty cung cấp dịch vụ.

3. Nội dung ôn tập và tài liệu ôn tập

Stt

Chủ đề

Tài liệu ôn tập

1

Đọc các thông báo hoặc các đoạn văn ngắn để tìm ý chính

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

2

Đọc các đoạn văn ngắn để tìm thông tin chi tiết

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

3

Đọc các đoạn văn để lĩnh hội ý chính, quan điểm, thái độ của người viết. Các thông tin suy luận từ đoạn văn

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

4

Hiểu từ vựng, ngữ pháp và mô hình cấu trúc- từ vựng trong đoạn văn

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6


II. KỸ NĂNG VIẾT

1. Cấu trúc bài thi

- Thời gian: 45 phút

- Điểm: 30 điểm/ 100 điểm

- Các hợp phần:

Phần 1: 5 câu hỏi (10 điểm). Cho sẵn 5 câu, viết lại các câu đó với những cách diễn đạt khác đã được gợi ý bằng 1-2 từ sao cho ý nghĩa các câu đó không thay đổi.

Phần 2: (20 điểm). Viết một bài viết ngắn khoảng 100 -120 từ. Đây là dạng bài viết có nội dung liên quan đến đời sống hàng ngày, thường là viết dựa trên một tài liệu gợi ý cho sẵn. Một số dạng bài thường dùng: viết một lá đơn xin việc sau khi đọc một quảng cáo việc làm; viết một lá thư mời hay thư phàn nàn về một sản phẩm hoặc dịch vụ sau khi đã mua hàng hoặc dùng dịch vụ theo một quảng cáo; điền vào một mẫu tờ khai trong đó có 2 đoạn, mỗi đoạn dài khoảng 4 - 5 dòng; viết 2 - 3 lời nhắn qua email, mỗi lời nhắn dài khoảng 4 - 5 dòng; viết thư trả lời để cảm ơn, xin lỗi, giải thích một sự việc hay dặn dò, đưa lời khuyên cho ai đó; viết một câu chuyện đã có sẵn câu mở đầu và câu kết thúc...

2. Yêu cầu về trình độ đối với thí sinh.

 • Có thể viết các bức thư và lời nhắn ngắn về một chủ đề quen thuộc.

 • Có thể điền mẫu khai dài.

 • Có thể viết lại các thông tin đơn giản bằng các mô hình cấu trúc-từ vựng khác.

 • Có thể hoàn thành bài báo cáo ngắn hằng ngày (ví dụ trên mẫu khai) về một chủ đề quen thuộc.

3. Nội dung ôn tập và tài liệu ôn tập

Stt

Chủ đề

Tài liệu ôn tập

1

Các cấu trúc ngữ pháp cấp độ B1

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

2

Kỹ năng viết câu

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

3

Kỹ năng sắp xếp lại thông tin trong câu

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

4

Kỹ năng viết đoạn văn

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6


III. KỸ NĂNG NGHE

1. Cấu trúc bài thi

- Thời gian: 35 phút

- Điểm: 20 điểm/ 100 điểm

- Các hợp phần:

Phần 1: 5 câu hỏi (10 điểm). Có thể lựa chọn nghe 5 đoạn hội thoại ngắn rồi đánh dấu vào 5 bức tranh/ hình ảnh đúng, mỗi hội thoại có 4 - 6 lần đổi vai; hoặc nghe một đoạn hội thoại dài để chọn 5 câu Đúng hoặc Sai với nội dung; hoặc nghe một đoạn độc thoại ngắn rồi đánh dấu vào 5 đồ vật/ sự việc.

Phần 2: 10 câu hỏi (10 điểm). Nghe một đoạn hội thoại hay độc thoại. Điền vào 10 chi tiết bỏ trống trong bài. Chỗ trống thường là thông tin quan trọng.

2. Yêu cầu về trình độ đối với thí sinh.

 • Có thể nghe lấy ý chính và xác định được các từ ngữ mấu chốt và những chi tiết quan trọng trong ngôn ngữ nói sử dụng ngôn ngữ có độ khó trung bình.

 • Có thể hiểu khá nhiều từ ngữ thông thường và một số lượng hạn chế các thành ngữ.

 • Có thể hiểu các diễn ngôn trong có ngữ cảnh rõ ràng thuộc các kinh nghiệm và kiến thức chung.

 • Có thể hiểu các tập hợp chỉ dẫn/ hướng dẫn ngắn.

3. Nội dung ôn tập và tài liệu ôn tập

Stt

Chủ đề

Tài liệu ôn tập

1

Phương pháp nghe hội thoại trả lời tranh và thực hành bài thi.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

2

Phương pháp nghe hội thoại trả lời Đúng/ Sai và thực hành bài thi.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

3

Phương pháp nghe hội thoại điền từ vào chỗ trống và thực hành bài thi.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

4

Phương pháp nghe độc thoại điền từ vào chỗ trống và thực hành bài thi.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6


IV. KỸ NĂNG NÓI

1. Cấu trúc bài thi

- Thời gian cho mỗi thí sinh: 10 - 12 phút

- Điểm: 20 điểm/ 100 điểm

- Các hợp phần:

Phần 1 (2 đến 3 phút): Giáo viên hỏi thí sinh một số câu về tiểu sử bản thân để đánh giá khả năng giao tiếp xã hội của thí sinh.

Phần 2 (5 phút): Thí sinh trình bày chủ đề đã bốc thăm. Phần trình bày phải có bố cục rõ ràng, giới thiệu nội dung, phát triển ý, kết luận, biết sử dụng phương tiện liên kết ý. Tránh liệt kê hàng loạt mà không phát triển kỹ từng ý.

Phần 3 (3 - 5 phút): Giáo viên và thí sinh hội thoại mở rộng thêm về những vấn đề có liên quan đến chủ đề vừa trình bày. Trong phần hội thoại, giáo viên đặt các câu hỏi phản bác hoặc thăm dò ý kiến, thí sinh phải trình bày được quan điểm và đưa ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình.

2. Yêu cầu về trình độ đối với thí sinh

 • Có thể tham gia trao đổi không chuẩn bị trước về những chủ đề quen thuộc mà bản thân quan tâm và công việc thường nhật một cách khá tự tin.

 • Có thể cung cấp tương đối chi tiết thông tin, ý kiến, có thể miêu tả, báo cáo và kể lại một sự kiện/ tình huống.

 • Có thể sử dụng đa dạng các cấu trúc khi lược bỏ/ giảm bớt một số thành phần, tuy vẫn mắc một số lỗi ngữ pháp.

 • Có thể sử dụng những từ thông dụng hằng ngày, ngữ đoạn và thành ngữ quen thuộc, tuy vẫn mắc nhiều lỗi phát âm, đôi khi gây cản trở giao tiếp.

 • Có thể đã có phần lưu loát khi giao tiếp thông thường, nhưng vẫn còn nhiều chỗ ngập ngừng.

3. Nội dung ôn tập và tài liệu ôn tập

Stt

Chủ đề

Tài liệu giảng dạy

1

Thực hành kỹ năng trình bày thông tin về bản thân.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

2

Thực hành kỹ năng trình bày một chủ đề.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

3

Thực hành kỹ năng trình bày và bảo vệ một quan điểm.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

4

Thực hành kỹ năng giao tiếp trả lời câu hỏi.

Giáo trình Hán ngữ tổng hợp 1-6

4. Các chủ đề ôn tập

Giới thiệu bản thân, Giới thiệu gia đình, Cuộc sống hàng ngày, Hoạt động giải trí trong thời gian rảnh rỗi, Sức khỏe và tập luyện thể dục thể thao, Thời tiết, Ẩm thực, Mua sắm, Du lịch, Các mối quan hệ.


Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2016

VIỆN TRƯỞNG CHỦ NHIỆM KHOA TIẾNG ANH
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương