Vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A4 phần lý thuyếttải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích445 b.Vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A4 phần lý thuyết

  • Vẽ sơ đồ tư duy trên giấy A4 phần lý thuyết

  • Làm bài 73, 74, 79, SGK trang 38.

  • Học sinh khá giỏi làm thêm 80, 81

  • Vận dụng thành thạo hai quy ước làm tròn số.

  • Đọc bài có thể em chưa biết

  • Chuẩn bị tiết sau: Luyện tập.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương