Udcntt kết hợp vận dụng một số KĨ thuật dạy học nhằM ĐỊnh hưỚng phát triển năng lực cho học sinh trong học tậP ĐỊa lý 7tải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu28.01.2019
Kích445 b.Dạy theo chuyên đề: “UDCNTT KẾT HỢP VẬN DỤNG MỘT SỐ KĨ THUẬT DẠY HỌC NHẰM ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TRONG HỌC TẬP ĐỊA LÝ 7” TRƯỜNG THCS NGUYỄN VIẾT XUÂNDựa vào nội dung SGK các em hãy thảo luận những vấn đề sau : 3 phútDựa vào nội dung SGK các em hãy thảo luận những vấn đề sau : 3 phút

Bài tập 2 – SGK : Trang 81.

  • Bài tập 2 – SGK : Trang 81.

  • Sắp xếp các nhóm nước dưới đây thành hai nhóm: các nước phát triển và các nước đang phát triển.


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương