Ubnd xã nhã LỘNGtải về 150.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.03.2019
Kích150.34 Kb.

UBND XÃ TÂN HÒA

TTHTCĐ XÃ TÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: /BC-TTHTCĐ

Tân Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2017


BÁO CÁO

Tổng kết năm học 2016- 2017

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Hòa


Thực hiện công văn số: 465 /PGD&ĐT-THCS ngày 23 tháng 5 năm 2016của Phòng PG&ĐT huyện Phú Bình về việc tổng kết năm học 2016 - 2017 đối với Trung tâm học tập cộng đồng;

Căn cứ thực tế hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Hòa học kỳ I năm học 2017 - 2016;

Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Hòa báo cáo tổng kết hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng học năm học 2016 - 2017 và xây dựng phương hướng thực hiện nhiệm năm học 2017 - 2018 như sau:A. ĐÁNH GIÁ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 – 2017.

I. Đánh giá chung.

Tân Hòa là một xã thuộc 5 xã miền núi của huyện Phú Bình, cách trung tâm huyện khoảng 06 km về phía Nam.

Phía Đông giáp xã Tân Đức; Phía Tây giáp Thị trấn Hương Sơn; Phía bắc giáp xã Tân Thành; Phía Nam giáp xã Lương Phú - Phú Bình – Thái Nguyên.

Xã Tân Hòa có 14 xóm, 2161 hộ gia đình và 9085 nhân khẩu. Diện tích tự nhiên: 19056 ha. Trên địa bàn của xã có 7 dân tộc anh em cùng chung sống (Tày, Nùng, Thái, Cao Lan, Sán Dìu, Mường, kinh)

Cán bộ và nhân dân xã Tân Hòa có truyền thống đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, nhạy bén với cái mới, nhân dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Về văn hóa, giáo dục: Xã Tân Hòa có hệ thống trường lớp tương đối đồng bộ: có 01 trường Mầm non, có 01 trường Tiểu học; có 01 trường Trung học cơ sở; 01 trung tâm học tập cộng đồng. Nề nếp hoạt động và quản lý các trường luôn luôn được cải tiến; các trường trên địa bàn có sự phát triển khá đồng bộ về quy mô, chất lượng giáo dục. Hiệu quả đào tạo của các trường luôn đạt khá cao, điều này đã đóng góp rất lớn vào quá trình nâng cao trình độ văn hóa cho người dân, góp phần đào tạo nguồn nhân lực có trình độ trong tương lai cho địa phương.

Trung tâm học tập cộng đồng của xã mặc dù còn những khó khăn nhất định trong quá trình hoạt động nhưng đã có những đóng góp rất tích cực vào việc xây dựng xã hội học tập. Trung tâm vừa hoạt động vừa hoàn thiện các phương thức, luôn tìm cách cải tiến để nâng cao hiệu quả, góp phần nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cho người dân, nhất là nông dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi.

Những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng:

1. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên của Đảng Ủy, HĐND và UBND xã cũng như sự hỗ trợ nhiệt tình của các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị- xã hội để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm.

Nhận thức của người dân đối với việc xây dựng xã hội học tập, hoạt động khuyến học và nhất là vai trò của trung tâm học tập cộng đồng ngày càng được nâng lên.

2. Khó khăn:

Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được trang bị, chưa đáp ứng được hoạt động của trung tâm.

Đại bộ phận nhân dân trong xã chưa ý thức được việc học tập nâng cao trình độ là yêu cầu cần thiết, là điều kiện giúp người dân thoát khỏi đói nghèo, nâng cao mức sống gia đình và góp phần làm giàu cho đất nước nên sự huy động người dân tham gia học tập là rất khó khăn.

Ban quản lý vẫn còn nhiều lúng túng trong phương thức phối hợp hoạt động, trong công tác tuyên truyền nên hoạt động của trung tâm chưa thực sự phát huy tác dụng đối với cộng đồng. Trung tâm chưa thể hiện vai trò hoạt động tư vấn và hỗ trợ chuyển giao khoa học công nghệ đến người dân nên múc độ gắn kết giữa hoạt động của trung tâm với yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương chưa chặt chẽ và chưa phát huy hiệu quả cao.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Đối với nhiệm vụ XMC và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

- Phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác vận động học sinh

bỏ học đến trường. Trong năm học 2016-2017 trường THCS, trường Tiểu học không có học sinh bỏ học.

- Trung tâm HTCĐ xã cùng các nhà trường thực hiện tốt chương trình công tác Phổ cập giáo dục - Chống mù chữ năm 2016.

- Tuyên truyền, vận động và phối hợp với trường Mầm non trên địa bàn để thực hiện đề án phổ cập giáo dục cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

2. Công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng đáp ứng nhu cầu người học:

a. Các biện pháp thực hiện:

- Phối hợp với Đảng, chính quyền tổ chức học tập Nghị quyết Trung ương Đảng, phổ biến đường lối, chính sách pháp luật; Phối hợp với Hội nông dân triển khai các lớp tập huấn về giống lúa lai, giống ngô mới, cây đỗ tương, các chuyên đề về trồng rau sạch, Hội làm vườn tổ chức các lớp tập huấn về trồng cây cảnh, cây Bon sai; Hội phụ nữ tuyên truyền về công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, tập huấn cách thức tổ chức sản xuất hộ gia đình phụ nữ đơn thân...; Trạm Y tế tổ chức tuyên truyền chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ từ 15-49 tuổi, chăm sóc sức khỏe vị thành niên, cân bằng giới tính..; Trường Tiểu học, THCS Tổ chức ngoại khóa về An toàn giao thông đường bộ, phòng tránh tai nạn thương tích và đuối nước...

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đọc sách báo, tư vấn khuyến học, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Đoàn thanh niên, các nhà trường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh. Tuyên truyền, vận động nhân dân về đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng, phòng chống văn hóa đồi trụy, độc hại.

- Phối hợp với UBMTTQ tuyên truyền, vân động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Khai thác có hiệu quả nhà văn hóa tại các thôn xóm.

- Kết hợp với Hội khuyến học tại địa phương để tư vấn công tác khuyến học, phát triển được 17 chi hội khuyến học đi vào hoạt động nâng số hội viên tham gia công tác khuyến học lên tới hơn 2000 hội viên tham gia; xây dựng gia đình hiếu học, phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài; động viên và nêu gương kịp thời học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, học sinh nghèo vượt khó, học sinh tàn tật, học sinh là con, em gia đình chính sách. Năm học 2016 – 2017, Hội khuyến học Xã đã khen thưởng cho trên 1000 lượt học sinh Mầm non, Tiểu học và THCS, học sinh THPT.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Xã kết hợp cùng trường THCS tổ chức tuyên truyền luật giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV… và phòng chống tội phạm, tuyên truyền về công tác Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp....

- Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động về công tác xã hội hóa giáo dục để tập trung các nguồn lực cho sự phát triển của giáo dục và đào tạo.

b. Kết quả đạt được:

+ Trong năm học 2017 - 2016, TTHTCĐ Xã Tân Hòa đã phối kết hợp với Trạm Khuyễn nông, Trạm Bảo vệ thực vật huyện Phú Bình và Hội Nông dân tập thể Xã Tân Hòa mở 7 lớp tập huấn về Phòng trừ sâu bệnh và Dịch cúm gia cầm cho 350 học viên.

+ Kết hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chi nhánh Phú Bình và Hội Phụ nữ Xã Tân Hòa mở lớp tập huấn về Quản lý vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội.

+ Kết hợp với Hội Phụ nữ và Hội Phụ nữ Xã mở 1 lớp tập huấn chương trình công tác Hội cho 53 hội viên.

+ Kết hợp với Hội Khuyến Nông Huyện Phú Bình mở 3 lớp tập huấn về bảo vệ cây trồng vật nuôi cho 47 hội viên.

+ Kết hợp với Trạm bảo vệ thực vật Huyện, Các Công ty thuốc trừ sâu mở 4 cuộc Hội thảo về Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho 90 học viên.

+ UBND xã kết hợp với Trạm y tế xã mở lớp tập huấn về công tác An toàn thực phẩm và phòng chống các dịch bệnh cho người và động vật.

+ Các trường Tiểu học và THCS Tân Hòa tổ chức tập huấn cho học sinh trong nhà trường về thực hiện An toàn giao thông và phòng tránh tai nạn thương tích trong và ngoài nhà trường...

3. Củng cố và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, tăng cường về đội ngũ, cơ sở vật chất trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

a. Các biện pháp thực hiện:

- Ban Giám đốc đã được kiện toàn, duy trì công tác chỉ đạo, ổn định quy mô TTHTCĐ, thường xuyên kết hợp với nhà văn hóa thôn xóm tổ chức nhiều đợt hoạt động tập thể, truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau thông qua các chương trình, các ngày lễ lớn trong năm nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong nhân dân góp phần xây dựng và phát triển cộng đồng tại địa phương, xây dựng khối Đại đoàn kết trong cộng đồng dân cư nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.

- Công tác quản lý tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị của TTHTCĐ đã được duy trì và phát huy; quản lý nguồn tài chính do nhà nước cấp hiệu quả, theo đúng nguyên tắc tài chính. Huy động các nguồn kinh phí thông qua các hoạt động thiết thực tương đối có hiệu quả trên địa bàn.

- Trung tâm đã xây dựng kế hoạch hoạt động, phân công các thành viên theo dõi hoạt động của trung tâm, tổ chức tốt các lớp học, các chuyên đề cho các đối tượng tại cộng đồng; công tác biên soạn tài liệu giảng dạy tại địa phương còn hạn chế.

- Trung tâm đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND xã để cấp kinh phí hoạt động cho TTHTCĐ.

b. Kết quả đạt được:

- Ban Giám đốc gồm 03 người được bổ nhiệm theo Quyết định của UBND huyện Phú Bình.

- Kế toán - Thủ quỹ là Kế toán - Thủ quỹ của UBND xã kiêm nhiệm.

- Cơ sở vật chất: Tài sản được mua sắm từ nguồn kinh phí của trung tâm, được đưa vào sử dụng năm 2017 gồm: 01 bàn làm việc và 01 bộ máy vi tính có kết nối Internet, tổng trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu).

4. Tổng số kinh phí chi thường xuyên đã được

c. Củng cố, bổ sung cơ sở vật chất trang thiết bị tối thiểu cho TTHTCĐ hoạt động (yêu cầu báo cáo rõ việc TTHTCĐ đã có biển hiệu chưa? TTHTCĐ có trụ sở riêng hay kết hợp với nhà văn hóa xã, các trang thiết bị của trung tâm đã có....). Việc nối mạng, xây dựng hộp thư điện tử của TTHTCĐ để thuận lợi cho công tác quản lý, chỉ đạo (máy tính đã kết nối mạng chưa? TTHTCĐ đã có hộp thư điện tử chưa?).

d. Tổng số kinh phí chi thường xuyên đã được cấp theo thông tư số 96/2008/TT-BTC ngày 27/10/2008 của Bộ Tài Chính cho các TTHTCĐ (cấp thiếu hay đủ, cấp có kịp thời không?,....).

đ. Tổng số kinh phí hỗ trợ cho các cán bộ quản lý TTHTCĐ theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e. Nguồn kinh phí của địa phương hỗ trợ cho hoạt động của TTHTCĐ.

4. Công tác kiểm tra đánh giá:

a. Những kết quả đạt được:

Trong những năm vừa qua, đặc biệt là năm 2017 Ban Giám đốc trung tâm đã tích cực chủ động trong việc chỉ đạo điều tra nhu cầu học tập của người dân, từ đó liên hệ đến các cơ quan hữu quan, các cơ sở việc làm tổ chức mở được nhiều lớp trên nhiều lĩnh vực đáp ứng được nhu cầu của người học và đảm bảo được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2. Tồn tại:

Do điều kiện về cơ sở vật chất chưa đảm bảo, cán bộ của Trung tâm còn kiêm nhiệm nhiều việc nên kết quả đạt được chưa thực sự xứng tầm với sự phát triển mạnh mẽ của một Xã đạt chuẩn về Nông thôn mới của Tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh đó, nhu cầu về học tập của người dân còn hạn chế nên một số chuyên đề chưa tổ chức triển khai được như chưa mở được lớp dạy lái xe, lớp dạy Tin học, Ngoại ngữ…

2. Phương hướng hoạt động năm học 2017-2018:

a. Kiện toàn Ban quản lý trung tâm:

Kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ quản lý TTHTCĐ theo điều 11 của quy chế 09/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 24 tháng 3 năm 2008 của Bộ GDĐT; nếu đơn vị có thay đổi về nhân sự trong Ban quản lý (Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán) nghỉ hưu hoặc chuyển vị trí công tác khác thì lập tờ trình gửi phòng GDĐT để tổng hợp trình UBND huyện ra quyết định kịp thời.

b. Lập dự trù kinh phí hoạt động của Trung tâm năm 2017

Các trung tâm lập dự trù kinh phí hoạt động năm 2017 theo số kinh phí được ngân sách cấp gửi về Phòng Tài chính - Kế hoạch theo hướng dẫn của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Phú Bình.

c. Hoàn thiện việc cập nhật thông tin hồ sơ, sổ sách của trung tâm:

Hoàn thiện đầy đủ biển hiệu trung tâm (nếu cũ, xấu thay mới), bảng biểu, tủ đựng hồ sơ, tăng âm loa đài, máy tính kết nối mạng Internet, tài liệu, sách lưu trữ... đầy đủ 7 loại hồ sơ theo quy định (Sổ kế hoạch; Sổ theo dõi hoạt động của TTHTCĐ; sổ quản lý cơ sở vật chất; Sổ theo dõi công văn đi đến; sổ theo dõi thu chi; giáo án, học liệu địa phương; sổ lưu niệm, ảnh).... Nội dung cập nhật các loại hồ sơ sổ sách thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 778/PGDĐT-THCS ngày 04/12/2014 của Phòng GDĐT Phú Bình.

B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017

1. Tiếp tục thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động của trung tâm đã đề ra: Mở các lớp học phổ biến tuyên truyền chính sách pháp luật, các lớp phổ biến kinh nghiệm nuôi trồng, phòng chống sâu bệnh, dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.Tích cực mở các lớp tuyên truyền an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, tuyên truyền cho người dân và học sinh biết giữ gìn nguồn nước sạch, không tàng trữ, vận chuyển pháo nổ, không đào bới trộm và khai thác cát trái phép.

3. Mở lớp học tin học cho đối tượng là công vụ xã và người dân có nhu cầu, dự kiến khai giảng cuối tháng 7 năm 2016.

4. Duy trì tốt nề nếp và sĩ số các lớp học (nếu có).

5. Bám sát chương trình xây dựng và phát triển nông thôn mới để có kế hoạch mở lớp học cho người dân vừa phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực.

6. Tiếp tục đa dạng hóa nội dung, chương trình và hình thức học tập, mở rộng nội dung các nhóm chuyên đề về Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tập trung vào lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ cho công nghiệp, chế biến sản phẩm nông nghiệp, đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực tại chỗ của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu học tập thường xuyên, học tập suốt đời của mọi người dân trên địa bàn.

7. Thường xuyên tuyên truyền về phòng tránh tai nạn thương tích, xâm hại tình dục… và thực hiện An toàn giao thông cho toàn thể người dân và các em học sinh trong các nhà trương.

C. Đề xuất, kiến nghị:

- Đề nghị Lãnh đạo các cấp quan tâm tăng nguồn hỗ trợ kinh phí cho công tác tổ chức các trung tâm, Ngân sách cấp cho các hoạt động theo thông tư 96 của Bộ tài chính.

- Đề nghị Sở Giáo dục đào tạo, Phòng Giáo dục đào tạo đẩy mạnh hơn nữa việc cung cấp nguồn tài liệu thông qua trang Website để các trung tâm tham khảo.1.5. Đánh giá chung.

Ưu điểm:

Ủy ban nhân dân huyện Phú Bình, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện rất quan tâm đến hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng.

Ủy ban nhân dân xã quán triệt được chỉ đạo của cấp trên và cơ bản hoàn thành các thủ tục củng cố trung tâm học tập cộng đồng. Lập tờ trình kiện toàn Ban

giám đốc trung tâm học tập cộng đồng.

Công tác phối hợp có nhiều hiệu quả và hoạt động của trung tâm bước đầu cung cấp được một lượng kiến thức cho cuộc sống của người dân.

Tham gia đầy đủ, có chất lượng các đợt tập huấn chuyên môn về TTHTCĐ.


Hạn chế:

Trung tâm học tập cộng đồng nguồn kinh phí để hoạt động, cơ sở vật chất còn rất thiếu thốn, chưa có phòng làm việc riêng.

Hiệu quả công tác phối hợp còn dừng ở mức độ cung cấp kiến thức mang tính chất chủ quan hoặc theo thời vụ. Khả năng tư vấn, điều tra tìm hiểu nhu cầu xã hội chưa được phong phú do nguồn kinh phí còn hạn chế và chưa có kinh nghiệm. Bên cạnh đó những dự án có liên quan đến hoạt động của trung tâm được triển khai

ở địa phương chưa nhiều.

Ban Quản lý có nhiệt tình nhưng phương thức công tác còn lúng túng và chưa thu hút cao đối với cộng đồng.

2. Kết quả cụ thể:

- Nhân sự: Ban giám đốc có 3 người

- Số lớp đã mở: 11 lớp số học viên 1800 người

3. Bài học kinh nghiệm:

- Công tác lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm

học tập cộng đồng cần được chuẩn bị thật tốt. Tuyên truyền vận động được mọi thành viên trong cộng đồng tham gia các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Cần huy động các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt

động của trung tâm học tập cộng đồng;

- Công tác tham mưu cho Hội đồng nhân dân xã trong việc cân đối ngân sách địa phương để đầu tư xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, kể cả chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm học tập cộng đồng cần được thực hiện ngay.

- Công tác phối hợp với các trường tiểu học, trung học cơ sở, hội khuyến học cấp thị trấn, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn và các tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hỗ trợ hoạt

động của trung tâm học tập cộng đồng cần được chú ý và đẩy mạnh hơn.

III. Kết luận chung.

Qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý,… qua thực tiễn thực hiện nhiệm vụ học kì I năm 2016 - 2017, chúng tôi đã rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

- Về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của trung tâm học tập cộng đồng cần phải được xây dựng thật chi tiết, cụ thể ngay từ đầu năm học. Phải đẩy mạnh tuyên truyền vận động mọi thành viên trong cộng đồng tham gia vào các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; Cần huy động các nguồn lực trong và ngoài cộng đồng để duy trì và phát triển các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, đặc biệt là việc đầu tư các trang thiết bị như máy tính, loa đài, bàn ghế, tài liệu... vì đây là những trang thiết bị tối thiểu cần thiết cho hoạt động của trung tâm.

- Việc đầu tư ngân sách địa phương để xây dựng và phát triển trung tâm học tập cộng đồng chưa có dẫn đến cơ sở vật chất và thiết bị, kinh phí tổ chức hoạt động của trung tâm không có làm hạn chế nhiều đến công tác chuẩn bị và hoạt động của trung tâm; chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm học tập cộng đồng chưa được thực hiện dẫn đến sự đầu tư thời gian và công sức cho hoạt động của trung tâm chưa có hoặc chỉ mang tính chất vì trách

nhiệm.

- Việc phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn, với hội khuyến học xã, với các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quần chúng trên địa bàn và nhất là với các tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư để hỗ trợ hoạt động và liên hệ mở lớp của trung tâm học tập cộng đồng rất khó khăn.- Việc điều tra nhu cầu học tập của người dân chưa được thực hiện bài bản, khoa học dẫn đến tình trạng các lớp mở ra không đúng với nhu cầu của người học hoặc lớp mở ra có Ýt người học.

IV. Những giải pháp.

Từ những thực trạng trên chúng tôi đề ra các giải pháp thực hiện như sau:

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, mở các lớp xóa mù chữ, củng cố chất lượng phổ cập giáo dục tổ chức tại trung tâm học tập cộng đồng hoặc tại

các thôn, xóm có đủ điều kiện để tổ chức lớp học.

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương cho việc mua sắm trang thiết bị ban đầu, hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên và phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia vào công tác quản lý trung tâm học tập cộng đồng.

- Thường xuyên điều tra nhu cầu học tập của người dân theo từng thời điểm phù hợp để biết được nhu cầu học tập của người dân từ đó có kế hoạch tổ chức mở lớp. Quan tâm đến việc nêu gương điển hình tiên tiến.


B. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HäC Kú ii NĂM HäC 2016 - 2017

1. Những nhiệm vụ trọng tâm.

- Củng cố Ban quản lý trung tâm, triển khai các quyết định; xây dựng quy chế và phân công chịu trách nhiệm các nội dung công việc cho từng thành viên.

- Hoàn thiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

- Điều tra một mô hình chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở một số xóm, các gương gia đình làm kinh tế giỏi, các gương điển hình, điều tra nhu cầu học tập của người dân.

Thực hiện một số chuyên đề có liên quan đến chuyển giao khoa học kỹ thuật,

kiến thức đời sống và mô hình làm kinh tế giỏi.

Phối kết hợp với các đơn vị trường học tổ chức lồng ghép các buổi tuyên truyền thông qua các hoạt động ngoại khóa của các đơn vị .

2. Các công việc cụ thể.

Tham mưu Đảng Ủy, H§ND, UBND xã tổ chức Hội nghị sơ kết nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động trung tâm học tập cộng đồng häc kú I, triển khai quyết định củng cố Ban quản lý, xây dựng kế hoạch hoạt động häc kú II năm häc 2016 - 2017.

Trang bị cơ sở vật chất như phòng làm việc…, hệ thống máy vi tính kết nối Internet, thành lập tổ khai thác và ứng dụng công nghệ thông tin. Điều tra tác động mô hình làng văn hóa, gương điển hình đã tác động tích cực đến đời sống người dân ở một số thôn, xóm.

Thực hiện các chuyên đề tuyên truyền:

+ Tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em gái

+ Tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, bạo lực gia đình

+ Chăn nuôi, chăm sóc và bảo vệ gia súc vào mùa đông.

+ Bệnh mùa hè, mùa đông và cách phòng tránh.

+ Kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng

+ Chăn nuôi trong cơ chế thị trường hiện nay.

+ Vệ sinh môi trường.

+ Củng cố sinh hoạt câu lạc bộ.

+ Tổ chức tham quan 1 mô hình kinh tế nông nghiệp điển hình.

+ Tuyên truyền các chuyên đề ở các đơn vị trường học như: luật An

toàn giao thông, Phòng tránh tai nạn thương tích học đường, phßng chèng ch¸y næ…

V. Những kiến nghị, đề xuất.

- Đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp xem xét phê duyệt cân đối ngân sách để đầu tư và phát triển trung tâm học tập cộng đồng, kể cả chế độ phụ cấp cho giáo viên trung tâm học tập cộng đồng.

- Đề nghị các cơ sở giáo dục, hội khuyến học xã, các tổ chức kinh tế - xã hội, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư hỗ trợ hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng.

Trên đây là báo cáo s¬ kÕt hoạt động häc kú I năm häc 2016 - 2017 vµ triển khai, xây dựng kế hoạch hoạt động häc kú II năm häc 2016 - 2017 cña trung tâm học tập cộng đồng x· Tân Hòa.
Nơi nhận:

- Đảng Uỷ xã;

- UBND xã;

- PGD&ĐT Phú Bình;

- Hội khuyến học xã;

- TTHTCĐ xã;

- Lưu VT.TRUNG TÂM HTCĐ XÃ TÂN HÒA

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn NamTTHTCĐ XÃ TÂN HÒA

Số....../ TTHTCĐ


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017


BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA

TRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017
* BQL trung tâm:

-GĐ: Ông Nguyễn Văn Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hòa. ĐT: 0919021672

-PGĐ: Bà Đào Thị Hằng - Phó HT trường TH Tân Hòa. ĐT: 01298382775

-PGĐ: Bà Nguyễn Xuân Kỷ - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Tân Hòa.

ĐT:01683142140

Biểu mẫu 1: Kết quả thực hiện chức năng thông tin- tư vấn:


TT

Những nội dung đã thông tin

Tổng số lớp

Tổng số lượt người tham gia

Số kinh phí đã chi

1

Phổ biến chính sách pháp luật (Luật đất đai, luật hôn nhân gia đình, ............)

+ Phổ biến luật đất đai.

+ Phæ biÕn chÝnh s¸ch ph¸p luËt.

+ Tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình

+ Tuyên truyền về luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em

+ Tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ

+ Tổ chức “Tuần lễ học tập suốt đời” năm 2016

1

2

1

1

1
170

60

180

80

600
1000

500.000


100.000

100.000


500.000

3.000.000


2 500 000

2

Phổ biến kiến thức về y tế và môi trường (truyền thông dân số, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình, GD sức khỏe vị thành niên, sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống bệnh lao, sốt rét, công trình vệ sinh ở nông thôn…) Thông tin về cuộc sống gia đình, phòng chống HIV/AIDS, ma túy, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm bảo hiểm y tế, tuyên truyền về giới…

+ Tập huấn về sức khỏe kế hoạch hóa gia đình.

+ Tuyên truyền về thực hiện An toàn giao thông.

+ Tuyên truyền về phòng chống sốt xuất huyết, bÖnh Sëi Rubenla, bÖnh dÞch Ebola, …

+ Tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh-sạch - đẹp


02

02

03
3

300

960

960
100

500.000

500.000


500.000
3.000.000

3

Thông tin về chuyển giao khoa học công nghệ (giống cây trồng, chăn nuôi, sản phẩm công nghiệp, nông lâm nghiệp kinh tế trang trại, sản xuất hàng hóa, sử dụng phân bón…)

+ TËp huÊn KHKT vµ t­ vÊn gièng lóa GS9

+ TËp huÊn KHKT vµ vµ b¶o vÖ thùc vËt

+ TËp huÊn KHKT vµ t­ vÊn gièng lóa BTE1, quy tr×nh sö dông ph©n viªn nÐn nh¶ chËm.

+ TËp huÊn KHKT vµ t­ vÊn gièng lóa GS747

+ TËp huÊn KHKT vµ t­ vÊn gièng ng« lai NK6326

+ Tập huấn chuyển giao KHKT

+ Tuyên truyền về KHKT giống cây trồng, vật nuôi
3

2

1


1

1
1


1


155

88

45


36

60
30

300


1.200.000

800.000


600.000
500.000

750.000
1.200.000

3.000.000


4

Thông tin khác

- Hội nghị bước 1 về xây dựng kế hoạch phát triểnkinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017 có sự đóng góp của người dân theo dự án.

- Hội nghị bước 3 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2017 có sự đóng góp của người dân theo dự án.

- Dự án thúc đẩy cộng đồng tại Việt Nam1

11

60

6070

1.000.000

1.000.000

1.000.0005

Tổng cộng

34

5264

24.750.000


Biểu mẫu 2: Kết quả thực hiện thông tin phát triển cộng đồng.

TT

Nội dung thông tin

Tổng số lần

Tổng số lượt người tham gia

Số kinh phí đã chi

1

Phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa xã hội ở địa phương (Tổ chức lễ hội, biểu diễn văn nghệ)

- Câu lạc bộ Hội thơ ca của xã

- Tổ chức Liên hoan dân ca, dân vũ năm học 2016 – 2017.


2

1250


572

500.000


4 250 000

2

Tổ chức giao lưu thi đấu thể thao (Cầu lông,bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng, bóng bàn…)

  • Tổ chức giao lưu cầu lông

  • Tổ chức giao lưu bóng đá dịp tết trung thu

  • Tổ chức vui tết trung thu cho Học sinh

1

11

500


500

572


1.000.000

2.500000

1 000 0003

Số gia đình đạt gia đình văn hoá

1350 hộ4

Công tác khuyến học, Hội phụ nữ, công tác đoàn đội

- Tæ chức trao phÇn th­ëng cho c¸c ch¸u cã thµnh tÝch cao trong häc tËp (häc sinh giái, häc sinh ®ç ®¹i häc...)

- Trao quà tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết nguyên đán.

- Trao đàn gà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó.
63
17


05

10.200.000


3 400 000
1 700 000

5

Tổ chức học nghề, học ngoại ngữ, học tin học

1

30

1.000.000

6

Tổ chức học tập đáp ứng nhu cầu sở thích của người dân lao động nâng cao chất lượng cuộc sống (Giáo dục chăm sóc sức khỏe trẻ em, kiến thức dinh dưỡng gia đình, xuất khẩu lao động tạo việc làm, chế độ bảo hiểm, tập huấn ban mặt trận xóm, phụ nữ biết làm đẹp, sử dụng đàn ocgan, đàn dân tộc, khởi sự kinh doanh…)

- Tæ chóc giao l­u c©u l¹c bé th¬ ca.

- Tæ chóc häc tËp vµ thi ®Êu d­ìng sinh kinh l¹c thao cña héi cao tuæi

- Tæ chóc t­ vÊn vÒ xu¸t khÈu lao ®éng viÖc lµm

- Tổ chưc tuyên truyền phòng tránh các bệnh: Tiêu chảy,bệnh giun, bệnh sâu răng, ATTP, bệnh sốt suất huyết, bệnh đau mắt đỏ, bệnh cúm, bệnh sởi, sốt phát ban, cận thị, thủy đậu,, quai bị, cúm H5N1,H1N1...


2

11

16


250


150

70

6 500500.000


1.000.000

500.000


500 000

7

Thông tin khác

.........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................
8

Tổng cộng

9

1813

17.200.000


Biểu mẫu 3 : Về việc chi kinh phí năm 2016.

- Số dư tiền quỹ còn 2017: 0

- Số tiền được cấp năm 2016: ......................... đồng

- Tổng số kinh phí đã chi trong năm 2014 : .............. đồng

* Số tiền chi cho các hội nghị khác: ...................... đồng

* Tổng số tiền chi cho các hội nghị sau là: ........................ đồng

+ Chi hỗ trợ hội nghị tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình: ................. đồng

+ Chi hội nghị tuyên truyền về luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em: ...............đồng

+ Chi hỗ trợ hội nghị tuyên truyền về KHKT giống cây trồng, vật nuôi: .............. đ

+ Chi hỗ trợ hội nghị tuyên truyền về bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp: ...........đ

+ Chi hỗ trợ hội nghị tuyên truyền về luật an toàn giao thông đường bộ: ............ đ

+ Chi phụ cấp kiêm nhiệm giám đốc, Phó giám đốc TTHTCĐ:............................đTân Hòa, ngày 18 tháng 01 năm 2017
GIÁM ĐỐC


Nguyễn Văn NamПоделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương