Ubnd thị XÃ tam đIỆPtải về 137.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.04.2019
Kích137.57 Kb.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚ


Số: /BC - THTPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Sơn, ngày tháng 5 năm 2018


BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC
Thực hiện Công văn số 277/PGD ngày 17/5/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Tam Điệp về tổng kết năm học, trường Tiểu học Trần Phú báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHÀ TRƯỜNG

Phường Bắc Sơn có diện tích tự nhiên 3,7km2 là phường trung tâm thành phố Tam Điệp, phường có 19 tổ dân phố với 2996 hộ dân và 10539 nhân khẩu, trong đó dân số độ tuổi từ 6 đến 11 tuổi là 1271 em. Nghề nghiệp chủ yếu của nhân dân địa phương là kinh doanh nhỏ, công chức, lực lượng vũ trang và một số công nhân viên chức nghỉ hưu; toàn phường có 7 hộ nghèo đạt tỷ lệ 0,23%, cận nghèo 14 hộ đạt tỷ lệ 0,46%, hộ kinh doanh: 787 hộ đạt tỷ lệ 25%; thu nhập bình quân đầu người trong phường đạt khoảng 33 triệu đồng/người/năm.1. NHÀ TRƯỜNG:

Trường Tiểu học Trần Phú ở trung tâm phường Bắc Sơn với diện tích 8.365 m2 năm học 2017-2018 nhà trường có:- Quy mô trường lớp (Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2018)

Nội dung

Tổng số

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Số lớp

38

8

7

8

7

8

Số học sinh

1318

268

240

287

247

276

 Nữ

600

108

107

139

112

135

Số lớp học 2 buổi/ngày

38

8

7

8

7

8

Số HS học 2 buổi/ngày

1318

268

240

287

247

276

Số lớp học Tiếng Anh

38

8

7

8

7

8

Số HS học Tiếng Anh

1318

268

240

287

247

276

Số lớp học Tin học

238

7

8

Số học sinh học Tin học

810287

247

276


- Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên

Tổng số

ĐV

GH

NV

GV

văn

hóa

TPT

GV Chuyên

Phục vụ

TS

BCTD

ÂN

NN

MT

TH

BV

LC

NB

76

52

23

57

3

7

39

1

3

1

6

2

3

2

1

7- Cơ sở vật chất – thiết bị dạy học:

Tổng diện tích (m2)Sân chơi (m2)

Bãi tập TDTT

(m2)Tổng số phòng học

Phòng chức năng

Bàn ghế

2

chỗ ngồiBng

Chống


loá

Thiết bị dạy học

Bộ TB

Máy tính

Máy in

Máy chiếu

8365

3500

1200

38

3

750

41

38

43

6

2


a. Thuận lợi: Trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp; Đảng ủy, UBND phường Bắc Sơn, phòng GD &ĐT, cha mẹ học sinh nhiệt tình, trách nhiệm quan tâm đến học sinh và nhà trường, CBGV ý thức trách nhiệm cao trong công tác giáo dục; nề nếp HS được duy trì, chất lượng giáo dục ổn định và phát triển, cơ sở vật chất từng bước được quan tâm đầu tư;

b. Khó khăn: Dân số của phường tăng nhanh, tỷ lệ học sinh trên một số khối lớp cao; cơ sở vật chất không đáp ứng được nhu cầu hiện tại, thiếu phòng chức năng. Do thành lập 02 trường mới, việc điểu chuyển đội ngũ, học sinh nên đội ngũ GV thiếu, học sinh chuyển đi, đến nhiều; việc tham mưu bổ sung thêm đội ngũ chậm.

II. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC TRONG NĂM HỌC 2017 – 2018

1. Thực hiện chương trình giáo dục, đổi mới đánh giá học sinh tiểu học:

- Chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục: Thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Bộ GD, Sở GD và Phòng GD thành phố. Dạy học theo đúng chuẩn kiên thức và kĩ năng có sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện nhà trường. Chú trọng dạy đạo đức lối sống, thực hành kĩ năng sống cho HS. Không dạy trước chương trình, không dạy thêm học thêm. Tổ chức tốt các hoạt dộng GD vì sự tiến bộ của học sinh và sự phát triển năng lức, phẩm chất cho các em. Quan tâm đến nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức, chất lượng sinh hoạt chuyên môn, tổ chức tốt chuyên đề hội thảo và sinh hoạt ngoại khóa.

- Thực hiện việc đổi mới đánh giá học sinh tiểu học: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 20/9/2016 của Bộ GD&ĐT về Quy định đánh giá học sinh tiểu học. Tổ chức cho CBGV học tập văn bản hướng dẫn, nắm vững cách đánh giá để thực hiện đúng quy định. Đặc biệt quan tâm đến việc ra đề kiểm tra, khen thưởng cho học sinh cuối năm học. Chỉ đạo tổ chức kỳ kiểm tra định kỳ giữa kì, cuối học được nhà trường tổ chức thực hiện theo đúng văn bản chỉ đạo của PGD&ĐT. Nhà trường có kế hoạch ôn tập, kiểm tra, tổ chức nghiêm túc việc coi và chấm; Báo cáo kết quả kiểm tra học tập của học sinh.

- Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh, tin học: Tổ chức cho 100% HS được học tiếng Anh: lớp 1,2 làm quen với tiếng Anh tuần 2 tiết, lớp 3,4,5 học tuần 4 tiết. Môn Tin học các lớp 3,4,5 học tuần 2 tiết. Sử dụng tài liệu học tiếng Anh theo đúng quy định, tổ chức cho GV Ngoại ngữ thực hiện tốt việc tập huấn bồi dưỡng các cấp. Tăng cường đầu tư thiết bị cho phòng Tiếng Anh, tin học, trong năm đã tổ chức xây dựng hoàn chỉnh 01 phòng tiếng có đủ trang thiết bị, một phòng tin học với 21 máy mới. Chỉ đạo GV sử dụng triệt để và có hiệu quả thiết bị, ĐDDH hiện có của nhà trường, sử dụng CNTT trong soạn giảng, thực hiện tốt các buổi sinh hoạt liên trường đối với các môn chuyên. Khuyến khích cha mẹ học sinh cho con em tham gia các sân chơi bằng Tiếng Anh như giải toán qua mạng bằng tiếng Anh, IOE, gaio lưu tiếng anh... đạt hiệu quả cao.

- Thực hiện giáo dục đối với học sinh khuyết tật. Dạy và học đối với học sinh khuyết tật (Hiện có 12 HS khuyết tật): Tham gia tốt việc tập huấn đánh giá học sinh khuyết tật của Sở GD, áp dụng kĩ trong việc đánh giá học sinh. Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh khuyết tật được học hoà nhập. Lớp có học sinh khuyết tật, tự kỉ học hoà nhập phải bố trí cho học sinh ngồi lên bàn đầu, Giáo viên có kế hoạch giáo dục cá nhân phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng em. Sử dụng phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo đặc điểm của từng cá nhân dựa vào kế hoạch GDCN đã đề ra, chủ yếu động viên khuyến khích các em học là chính.

- Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Tăng cường các hoạt động rèn kĩ năng sống, kĩ năng giao tiếp, kĩ năng phòng tránh xâm hại tình dục, phòng cháy, chữa cháy, giảm áp lực học đường cho HS, giáo dục truyền thống quê hương, truyền thống anh bộ đội cụ Hồ, truyền thống lá lành đùm lá rách: Cha mẹ học sinh tổ chức cho 170 HS báo công tại lăng Bác, thăm quan tại thành phố hướng nghiệp và trang trại giáo dục. Đặc biệt trong dịp giáp tết Nguyên Đán nhà trường đã tham gia chương trình tết ấm cho em do Báo Nhi đồng tổ chức, kết quả đã quyên góp mua được 130 áo rét, 1700 quyển vở Hồng Hà, 130 gói kẹo, 40 quyển truyện để trao tặng cho học sinh trường Tiểu học Yên Sơn – huyện Thông Nông – tỉnh Cao Bằng.- Thực hiện dạy và học 2 buổi/ ngày: Nhà trường xây dựng kế hoạch dạy và học 2 buổi/ ngày theo đúng quy định, không trả học sinh sớm trước 16 giờ 30, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục dảm bảo được mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức. Thực hiện Chỉ thị 5105/CT của Bộ GD không giao bài cho học sinh về nhà, tổ chức được gần chục câu lạc bộ để học sinh tham gia. Tham mưu với các cấp và nhân dân bổ sung CSVC phù hợp với điều kiện để dạy 2 buổi/ ngày.

- Tổ chức các hoạt động phát triển năng lực cho học sinh: Khuyến khich học sinh tham gia các sân chơi, các hoạt động phát triển trí tuệ, kết quả đạt được nhiều giải thưởng cao qua các cuộc thi: Chiếc ô tô mơ ước, ý tưởng trẻ thơ, sáng tạo thanh thiếu niên, giao lưu, các cuộc thi trên báo.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học

- Dạy học theo mô hình trường học mới, tài liệu TV1, GDLS, CNGD.

Tuyên truyền cho cha mẹ HS về mô hình trường học mới, Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Việt 1 CNGD, mô hình trường học mới , GDLS 1, kết quả 100% học sinh lớp 1 học TV1 CGD, 100% lớp 2,3,4 học mô hình trường học mới, lớp 5 áp dụng từng thành tố của mô hình trường học mới.

- Dạy học theo phương pháp“ bàn tay nặn bột. Nhà trường tiếp tục triển khai phương pháp Bàn tay nặn bột theo đúng hướng dẫn. Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, triển khai dạy tai các tiết môn TNXH và khoa học ở một số tiết dạy cụ thể.

- Dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới. Tiếp tục triển khai dạy học mỹ thuật theo phương pháp mới ở tất cả các tiết dạy của các khối lớp, chỉ đạo GV mỹ thuật nghiên cứ học tập các văn bản, tài liệu về dạy học Mỹ thuật theo phương pháp mới, tổ chức tích hợp các hoạt động GD nghệ thuật với các nội dung các cuộc thi của nhà trường tổ chức như: “Mừng non sông thống nhất”, tuyên truyền “giảm áp lực học đường cho trẻ em” , ngày hội Tiếng Anh....

3. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí.

- Tổng số CBGV, NV và hợp đồng lao động tính đến hết năm học, nhà trường có 75 đồng chí: BGH: 3 đồng chí; GV văn hoá: 39 đồng chí; Giáo viên chuyên: 15 đồng chí; Tổng phụ trách 01 đồng chí; Nhân viên: 7 đồng chí; Bảo vệ, lao công và nhà bếp: 10 người. 100% giáo viên có trình độ trên chuẩn. Trong năm học chuyển công tác 01đ/c, 03 đồng chí nghỉ hưu, được UBND thành phố điều động thêm 02 đồng chí giáo viên thể dục. hiện có 63 CBGV và đủ chủng loại giáo viên, tỷ lệ giáo viên trên lớp đạt 1,4 GV/lớp. Là năm học có sự biến động đội ngũ lớn nên thiếu nhiều giáo viên và tỷ lệ giờ dạy của GV trên lớp cao. Xong với lòng nhiệt tình, trách nhiệm và CBGV nhà trường có nhiều cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhà trường đã xây dựng và thực hiện hiệu quả những giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, về chuyên môn nghiệp vụ, đời sống:

+ Tổ chức cho cán bộ, giáo viên học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, các văn bản chỉ đạo của ngành như: Chỉ thị và Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chuẩn nghề nghiệp GVTH, chuẩn kiến thức kỹ năng, Thông tư 22/2016 /TT- BGD về đánh giá học sinh....

+ Nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ giáo viên; thực hiện tốt cuộc vận động theo Chỉ thị 05/ CT về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ chí Minh, phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Cán bộ giáo viên trong nhà trường thực hiện tốt Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo QĐ16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 và pháp lệnh dân số và kế hoạch hoá gia đình.

+ Bồi dưỡng cho CBGV: Thực hiện tốt kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng; cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề, hội thảo, các lớp tập huấn. Tổ chức chuyên đề về dạy học nâng cao năng lực, phẩm chất cho học sinh, dạy học các môn chuyên, dạy và học tiếng Anh, dạy học sinh khuyết tật,....Trong năm học đã tạo điều kiện thuận lới cho 03 đồng chí học lớp quản lí giáo dục, 02 đồng chí học lớp Trung cấp chính trị, 01 đồng chí học lớp Đại học, 02 đồng chí học lớp về nghiệp vụ văn thư và thư viện...100% CBGV nhà trường đạt kết quả khá giỏi về học tập bồi dưỡng thường xuyên.

+ Tích cực tham mưu bổ sung đội ngũ đảm bảo đủ số lượng và chủng loại. Xây dựng các tiêu chí thi đua, tổ chức cho CBGV, NV đăng kí và thực hiện ngay đầu năm học; tổ chức thường xuyên kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nội bộ, dự giờ để rút kinh nghiệm cho các tiết dạy. Chọn cử giáo viên, đăng kí tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tỉnh lần thứ 9 đạt

+ Tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ trong trường học và nội quy nhà trường đảm bảo được tính dân chủ và phát huy được tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường. Tổ chức tốt các Hội thi trong năm học, ngoài ra còn tổ chức giao lưu dịp 20/10; 20/11 và thăm quan học tập đạt kết quả tốt.Kết quả đạt được:

- 100% CBGV không vi phạm đạo đức nhà giáo, tham gia và thực hiện tốt kế hoạch tự học, tự bồi dưỡng trong đó đánh giá bồi dưỡng thường xuyên đạt giỏi, khá. Tham gia đầy đủ các lớp chuyên đề, hội thảo, các lớp tập huấn.

- Đánh giá chất lượng đội ngũ theo chuẩn nghề nghiệp GVTH: 100% giáo viên đạt từ loại khá trở lên, trong đó xuất sắc đạt trên 38%. Đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban giám hiệu nhà trường đều đạt loại xuất sắc.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, nhà trường đạt 01 giải nhất và 01 đồng chí được công nhận giáo viên giỏi; Thi cầu lông cấp thành phố đạt 3 giải nhất, 01 giải nhì, Thi cầu lông cấp tỉnh đạt: 2 giải nhất và 01 giải ba. Trong năm học đã tổ chức được 03 quần chúng ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam.4. Cơ sỏ vật chất, sách giáo khoa và tài liệu tham khảo, thiết bị dạy học.

- Ngay đầu năm học, nhà trường đã báo cáo UBND phường và tổ chức xây dựng và bổ sung thêm cơ sở vật chất: Mua mới 15 máy tính để bàn, 01 máy tính xách tay và công ty Honđa tặng 6 máy tính để bàn, 21 bàn và 42 ghế máy tính. Mở rộng cổng sau, làm biển cổng trường, làm mới khu vệ sinh học sinh, Xây mới 31 bồn cây, mở rộng kì đài và lát lại toán bộ để thuận tiện cho việc sinh hoạt tập thể của học sinh; Quét vôi ve toàn bộ trường, sơn lại khu văn phòng; ốp lát toàn bộ khu bếp ăn đảm bảo vệ sinh cho bán trú. Tu sửa đường điện, quạt cho toàn bộ các lớp và phòng chức năng; mua mới 30 ghế nhựa và 45 ghế Inox Xuân Hòa cho Văn phòng; thay thế các biểu bảng trong nhà trường; làm trên 140m2 mái tôn cho khu nhà bếp và khu công trình vệ sinh học sinh. Sủa chữa bàn ghế, sửa nền phòng học bị bong hỏng; đóng mới 2 tủ đựng đồ dùng bán trú, ..... Tổng trị giá gần 800 triệu đồng.

- Thực hiện dạy và học mô hình trường học mới, nhà trường tuyên truyền vận động cho cha mẹ học sinh lớp 2 xây dựng theo yêu cầu của mô hình trường học mới, xây dựng thư viện lớp học trị giá nhiều triệu đồng. Hội Việt kiều tại Liên bang Đức trao tặng 7,5 triệu đồng bằng sách cho học sinh các lớp, Trung tâng Anh ngữ Smart Learn tặng toàn tranh, biểu bảng của phòng học ngoại ngữ, Trung tâm anh ngữ Ocean Edu trao tặng 04 ghế đá, Tiểu đoàn 4 trường Quân sự ủng hộ 2 đợt 30 ngày công để dọn vệ sinh nhà trường....Nhìn chung trong năm học tuy điều kiện kinh phí khó khăn, chủ yếu là vận động của cha mẹ học sinh nhưng nhà trường đã tổ chức thực hiện xây dựng được nhiều nội dung và đạt kết quả tốt.

- Nhà trường tổ chức trang bị đầy đủ sách GK, sách tham khảo, nghiệp vụ và các tài liệu có liên quan cho đội ngũ. Tuyên truyền cho cha mẹ HS mua đầy dủ sách, vở cho học sinh. Tuyên truyền cho cha mẹ HS các lớp tổ chức xây dựng tủ sách lớp học, 100% các lớp đều có tủ sách lớp học. Hội Việt kiều tại Liên bang Đức trao tặng 7,5 triệu đồng bằng sách cho học sinh các lớp, nhà trường đã mua trên 25 triệu tiền sách và các tài liệu cho CBGV.

- Trong năm đã tổ chức xây dựng phòng học Tiếng Anh cho HS, mua mới 01 bộ máy chiếu và 21 máy tính để bàn, 01 máy xách tay trị giá gần 200 triệu đồng.

5. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

- Để thực hiện tốt kế hoạch năm học cũng như duy trì tốt sĩ số, ngay từ tháng 7/2017 nhà trường đã xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác chiêu sinh học sinh lớp 1, rà soát trẻ sinh năm 2011 trên địa bàn chiêu sinh để có biện pháp huy động hết số lượng trẻ trong độ tuổi đến trường.

- Tham mưu với UBND phường kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập cấp phường, triển khai các văn bản liên quan đến công tác phổ cập giáo dục nhất là Thông tư 07/ TT và Chỉ thị 20/ CT; văn bản chỉ đạo của các cấp và phòng GD, xây dựng kế hoạch PCGD- XMC tại địa phương... triển khai công tác điều tra, xử lí các dữ liệu, đối khớp với các cấp học, nhập dữ liệu vào phần mềm.

- Rà soát lại các điều kiện theo chuẩn phổ cập, tổ chức tự kiểm tra và hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị các cấp kiểm tra công nhận phường Bắc Sơn duy trì tốt chuẩn PCGD – XMC. Phối kết hợp cùng với TTHTCĐ để thực hiện các lớp chuyên đề đạt hiệu quả cao. Kết quả Phường Bắc Sơn được công nhận duy trì tốt PCVGD – XMC mức độ 3.

- Chỉ đạo rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Nhà trường được Sở GD – ĐT tỉnh Ninh Bình kiểm tra công nhận lại nhà trường đã duy trì tốt các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn mức độ 2 sau 5 năm.

6. Công tác truyền thông.

- Triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo các cấp, nhà trường đã xây dựng Kế hoạch, Quyết định thành lập các ban chỉ đạo và triển khai thực hiện tới 100% cán bộ GV, HS tham gia đầy đủ Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ chính về “ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”, tiếp tục thực hiện đầy cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Phong trào thi đua“ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”..

 - Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được quan tâm như: sử dụng các phần mềm về quản lý nhân sự PMIS, EMIS, thư viện-thiết bị, công tác kế toán, công tác PCGD, kê khai bảo hiểm xã hội….Nhà trường đã xây dựng trang Web riêng thường xuyên đưa thông tin để CBGV và cha mẹ học sinh nắm bắt thông tin. Phối hợp với công ty viễn thông Viettel thực hiện sổ liên lạc điện tử cho 840 học sinh đạt hiệu quả cao.7 Xây dựng môi trường giáo dục.

- Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quy định, cơ cấu tổ chức, biên chế, phân cấp quản lý về giáo dục đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên hợp lý;  Bổ nhiệm các chức danh, phân công, phân nhiệm trong nhà trường đúng theo quyền hạn của hiệu trưởng, phù hợp năng lực cán bộ, giáo viên và đúng theo quy định.

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo đúng qui định, phù với tình hình thực tế của nhà trường. Triển khai thực hiện tốt “3 công khai” theo Thông tư số 09/2009 TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ GD&ĐT.

- Công tác kiểm tra nội bộ trường học: Xây dựng kế hoạch kiểm tra cho từng nội dung chuyên đề ngay từ đầu năm học theo hướng dẫn; Quyết định ban kiểm tra nội bộ, thiết lập đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định; tổ chức tiến hành được 6 đợt kiểm tra. Qua kiểm tra rút kinh nghiệm, nền nếp các hoạt động có chuyển biến mạnh hơn. Xây dựng kế hoạch kiểm tra tất cả giáo viên về chuyên môn. Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện đúng, có chất lượng những quy định.

- Việc thu chi: Thực hiện nghiêm túc các văn bản và hướng dẫn số 811/ SGD ngày 15/8/2017 về việc thực hiện các khoản thu trong năm học 2017 – 2018. Việc sử dụng ngân sách được thực hiện theo quy định, có kế họach chi tiêu nội bộ cụ thể. Nhà trường tổ chức 100% các lớp học 2 buổi /ngày nên không có dạy thêm học thêm, việc thu chi được các cấp các ngành kiểm tra giám sát chặt chẽ.

- Công tác văn thư lưu trữ được thực hiện đúng theo quy định. Hồ sơ, sổ sách quản lý của nhà trường sắp xếp khoa học. Chế độ báo cáo thực hiện trung thực, chính xác, đúng quy định, kịp thời. Xây dựng và thực hiện đổi mới quy chế làm việc, công tác thi đua khen thưởng,… dựa trên các quy định chuyên môn, chuẩn nghề nghiệp giáo viên, các cuộc vận động và các phong trào thi đua…

- Thực hiện tốt việc tuyển sinh theo đúng quy định được Sở GD kiểm tra và đánh giá tốt. Đón các đoàn kiểm tra việc thu nộp đầu năm của giám sát Hội đồng nhân dân phường, đoàn kiểm tra liên ngành của Phòng y tê, giáo dục thành phố kiểm tra công tác y tế, kiểm tra công tác về bếp ăn bán trú được đánh giá thực hiện đúng và đủ các yêu cầu.

- Tổ chức tốt các trò chơi dân gian, vệ sinh trường lớp, chăm sóc Bảo tàng thành phố, mô hình học tập, giáo dục về truyền thống của nhà trường, đặc biệt là việc quan tâm đến đối tượng học sinh học hoà nhập có hoàn cảnh khó khăn.8. Một số hoạt động khác.

- Tổ chức tốt kỉ niệm các ngày lễ trong năm như: khai giảng năm học mới, đón thư Bác Hồ gửi lần cuối cho ngành giáo dục, kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, kỉ niệm73 năm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam 22/12. Chào mừng 35 năm thành lập phường Bắc Sơn, Thành phố được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nông thôn mới, 1050 năm thành lập nước Đại Cồ Việt........

- Nhà trường đã tổ chức tốt việc bán trú cho 450 học sinh. Để đám bảo tốt an toàn thực phẩm, nhà trường đã tăng thêm các vân dụng cần thiết đảm bảo hợp vệ sinh, thường xuyên kiểm tra việc nhập thực phẩm, chế biến và tổ chức ăn bán trú. Trong năm học không để tình trạng ngộ đọc thức ăn xảy ra.

- Công tác thi đua khen thưởng được quan tâm, nhà trường phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS tổ chức khen thưởng cho những học sinh đạt giải trong các Hội thi các cấp, thi giải toán và Tiếng Anh qua mạng...., thi kéo co, dân vũ cấp trường, thưởng cho học sinh cuối năm học với số tiền khen thưởng đạt gần 65 triệu đồng.

- Duy trì và nâng cao việc kết nghĩa với Tiểu đoàn 4, trường Quân sự, Lữ Công binh 279, Thành đội Tam Điệp; Hội cựu chiến binh thành phố. Nhân dịp 22/12, được Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức nói chuyện về tấm gương anh bộ đội và truyền thống quân đội.

- Việc phối hợp với các lực lượng, các nhà tài trợ để huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Có nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh con thương binh, con mồ côi, khuyết tật, nghèo. Vận động hỗ trợ nhiều suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn…  từ nhiều nguồn bằng tiền mặt, tặng quà trị giá trên 15 triệu đồng, Nhà trường đã vận động cha mẹ học sinh tham gia 1224em/1318 = 92,8% học sinh tham gia Bảo Việt, 100% HS tham gia bảo hiểm y tế ( 1065 em tham gia= 80,9% và 252 em có thẻ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách = 19,1%).

- Quan tâm phòng và chống các bệnh về học đường, dịch bệnh, tổ chức phun thuốc diệt muỗi, khử trùng, tẩy giun 2 lần/ năm cho 100% HS, kiểm tra sức cho 100% học sinh, xây dựng môi trường học tập xanh, sạch, an toàn và thân thiện.

- Trong năm học, nhà trường đã thực hiện tốt việc thực tập cho giáo sinh, kết quả 5 giáo sinh của Đại học Hoa Lư đã hoàn thành tốt nội dung thực tập giai đoạn 2.- Công đoàn: Công đoàn nhà trường tổ chức thành công Đại hội nghiệm kì mới, bầu ra BCH mới và đi vào hoạt động, trong năm đã tổ chức cho trên 50 gia đình CBGV thăm khu di tích lịch sử Đinh- Lê đạt kết quả tốt. Tổ chức chia tay với 15 đồng chí chuyển công tác và nghỉ hưu. Phối kết hợp với nhà trường tổ chức tốt các ngày lễ cho CBGV như 20/10; 20/11, Hội ngị cán bộ giáo viên đầu năm học....

- Liên đội TNTP HCM: Liên đội tổ chức các Hội thi cho học sinh như kéo co, biểu diễn văn nghệ của học sinh chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 được đánh giá cao. Tổ chức tốt mô hình hoạt động đội với chủ đề “ Mừng non sông thống nhất”, tuyên truyền “giảm áp lực tâm lí học đường” cho trẻ em được Tỉnh đoàn đánh giá cao. Tổ chức kết nạp đội viên lớp 3, phát động nuôi lợn nhựa được trên 18 triệu đồng. phong trào kế hoạch nhỏ được thực hiện hiệu quả....

9. Chất lượng giáo dục

Tổng số HS của trường cuối học kì là 1318 em, khuyết tật học hòa nhập 12 em còn lại 1306 em.

Tổng số HS của trường cuối học kì là 1318 em, khuyết tật học hòa nhập 12 em còn lại 1306 em.

Hoàn thành chương trình lớp hoc: 1293 em = 99 % .Học sinh được đánh giá chưa hoàn thành chương trình lớp hoc: 13 em = 1 %. Học sinh được đánh giá về hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%.

Học sinh được khen thưởng trong năm học: Xuất sắc: 247em, Hoàn thành tốt 302 khen từng mặt 401 em; Tổng học sinh được khen là 1000em = 76%, Cấp trên khen: 162em = 12,3%.

- Kết quả cụ thể về chất lượng cuối năm học (có số liệu thống kê đính kèm).b. Thực hiện các Hội thi trong năm học:

Trong năm học, nhà trường đã chỉ đạo học sinh tham gia với tinh thần tự giác, tích cực các hội thi và sân chơi trí tuệ của các cấp, kết quả đạt được:

+ Cấp thành phố: Thi bơi đạt 6 giải: 2 nhất, 01 nhì, 3 giải ba. Thi Viết chữ đẹp đạt 59 giải: 6 nhất, 6 nhì, 13 giải ba và 34 giải khuyến khích. Thi giải Tiếng Anh qua mạng đạt: 6 em mức một, 18 em mức hai, 17 em mức ba.

+ Cấp tỉnh: đạt giải ba Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh Ninh Bình lần thứ 8. đạt 01 giải Nhì thi bơi. Thi giải toán Việt và bằng Tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh kết quả đạt 19 giải ( 01 giải nhất, 3 giải nhì, 6 giải ba và 9 giải khuyến khích).

Thi trạng nguyên Tiếng Việt đạt 22 giải: ( 01 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 11 giải khuyến khích).

+ Cấp quốc gia: 13 giải gồm: ý tưởng trẻ thơ 3 giải ( 01 Nhất, 01 giải Hon đa; 01 giải khuyến khích); chiếc ô tô mơ ước 5 giải ( 02 giải Nhất, 01 giải Nhì; 01 giải ba và 01 giải khuyến khích); giải toán qua mạng 3 giải ( 01 giải nhất, 01 giải ba và 01 giải khuyến khích). Tiếng Anh qua mạng 2 giải: ( 2 giải khuyến khích).IV. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

- Nhà trường tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung các kế hoạch đã xây dựng đầu năm một cách thiết thực, triệt để có hiệu quả. Phải xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong Hội đồng s­­­ư phạm, duy trì tốt nề nếp nhà tr­­ường. Đổi mới phương pháp dạy và học, chất lượng giáo dục ổn định, quan tâm chất lượng mũi nhọn . Công tác tham mưu phải được quan tâm nhất là về đội ngũ và cơ sở vật chất trang thiết bị Duy trì tốt trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Đội ngũ phải có tinh thần trách nhiệm cao, tích cực học tập bồi dưỡng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ vững chắc. Các hoạt động giáo dục của nhà trường phải được cha mẹ học sinh và nhân dân đồng tình để từ đó được cha mẹ học sinh quan tâm động viên và có sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường hoạt động hiệu quả.

V. MỘT SỐ TỒN TẠI

Công tác tham mưu bổ sung cơ sở vật chất và đội ngũ chưa đạt hiệu quả như mong muốn, GV phải dạy tăng tiết từ 4-6 tiết/ tuần, trong đó thiếu chủ yếu là giáo viên văn hóa và hát nhạc. Thiếu các phòng chức năng, các thiết bị hiện đại chưa nhiều.VI. NGUYÊN NHÂN CỦA NHƯNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ.

- Do việc điều chuyển 01 giáo viên và 03 GV nghỉ hưu nên phải hợp đồng, trong khi ngân sách không cấp bù. Công tác tham mưu chưa tới tầm, thiếu nguồn ngân để chi trả cho các tiết dạy tăng giờ của GV.


Phần thứ hai.

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 – 2019

I. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ

- Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Thực hiện tốt chủ đề năm 2018 ” Nêu gương về đạo đức và trách nhiệm thực thi công vụ; xậy dựng phong cách, tác phong công tác quần chúng, dân chủ, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, ĐV công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu”.

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua. CBGV thực hiện tốt các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước, pháp lệnh dân số.

- Duy trì Phổ cập GD- XMC theo Thông tư 07/2016, tham mưu để các cấp quản lý, chính quyền địa phương bổ sung thêm bàn ghế, tăng cường thiết bị dạy học,... nhằm đáp ứng với các yêu cầu của trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Tiếp tục bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đạo đức chính trị, về chuyên môn nghiệp vụ, về trình độ tin học, ngoại ngữ. Tham mưu để có đủ số lượng và chủng loại giáo viên, nhân viên theo quy định chuẩn bị tốt điều kiẹn cho việc thay đổi nội dung chương trình sách giáo khoa mới.

- Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác ATGT, An ninh trường học, ATTP. Đặc biệt cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ các chất gây cháy nổ, các trò chơi nguy hiểm; đảm bảo tốt cơ sở vật chất nhà trường trong hè. Tuyên truyền việc dạy bơi cho học sinh và bàn giao HS về hè tại nơi cư trú.

- Triển khai thực hiện cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ GD, Sở GD về tổ chức chương trình mới.

- Tuyên truyền và thực hiện tốt công tác ATGT, An ninh trường học, ATTP. Đặc biệt cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ các chất gây cháy nổ, các trò chơi nguy hiểm; đảm bảo tốt cơ sở vật chất nhà trường trong hè. Tuyên truyền việc dạy bơi cho học sinh và bàn giao HS về hè tại nơi cư trú.

- Triển khai thực hiện cập nhật các văn bản chỉ đạo của Bộ GD, Sở GD về tổ chức chương trình mới.


II. KIẾN NGHỊ, ĐỂ XUẤT

1. Đối với Sở GD - ĐT:

2. Đỗi với UBND thành phố: Chính quyền địa phương và thành phố xây thêm các phòng học, phòng chức năng cho nhà trường. Các cấp có thẩm quyền bổ sung thêm đội ngũ cho trường từ 6 -7 đồng chí, nhất là giáo viên văn hóa, giáo viên âm nhạc.

3. Đối với Phòng GD- ĐT: tham mưu với UBND thành phố tăng cường đội ngũ cho nhà trường, có chính sách đối với tăng giờ dạy của giáo viên.

4. Đối với nhà trường: phối hợp với Ban đại diện cha mẹ HS để làm tốt hơn nữa công tác xã hội hoá giáo dục. Thực hiện tốt hơn công tác tham mưu bổ sung đội ngũ, CSVC và các trang thiết bị. Báo cáo các cấp có chính sách đối với tăng giờ dạy của giáo viên.

Trên đây là báo cáo Tổng kết năm học 2017- 2018 của trường Tiểu học Trần Phú, báo cáo này được thông qua cán bộ giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh và được báo cáo về Phòng GD thành phố, Đảng ủy – UBND phường Bắc Sơn để nhận được sự chỉ đạo thiết thực hiệu quả trong năm học 2018 - 2019./.
Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT TP Tam Điệp;

- TT Đảng uỷ, lãnh đạo UBND Phường;

- Đăng tải trên trang Web của trường;

- Các Trưởng Ban đại diện CMHS các lớp;- Lưu VT.


HIỆU TRƯỞNG

LÊ XUÂN THẮNG


PHÒNG GD - ĐT THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP


TR­ƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN PHÚBÁO CÁO

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018THÁNG 5 NĂM 2018


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương