Ubnd huyện phú vangtải về 9.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.03.2019
Kích9.52 Kb.

UBND HUYỆN PHÚ VANG
PHÒNG GIÁO D
ỤC VÀ ĐÀO TẠOCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 502/PGD&ĐT-PT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Hội thi

Tiếng hát học sinh” năm học 2013- 2014


Phú Vang, ngày 09 tháng 12 năm 2013Kính gửi: Các trường Tiểu học và THCS trực thuộc.
Vừa qua, Phòng Giáo dục- Đào tạo huyện đã ban hành Kế hoạch số 482/KH-PGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2013 về việc tổ chức Hội thi “Tiếng hát học sinh” khối Tiểu học, THCS năm học 2013- 2014. Do trùng với thời gian tiến hành tổ chức thi học kỳ 1 và một số hoạt động khác nên Phòng Giáo dục- Đào tạo thay đổi thời gian tổ chức Hội thi như sau:

1. Thời gian:- Tổ chức 02 ngày: Từ ngày 9/1 đến hết ngày 10/1/2014

+ Khai mạc: Vào lúc 7h30 ngày 9 tháng 1 năm 2014 (thứ Năm)+ Bế mạc: 15h00 ngày 10 tháng 1 năm 2014 (thứ Sáu)

2.Địa điểm:

- Tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Phú Vang.3. Hình thức, nội dung, họp trưởng đoàn

- Hình thức, nội dung thực hiện đúng theo Kế hoạch số 482/KH-PGD-ĐT

- Thời gian đăng ký tiết mục từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 21/12/2013

(Gửi đúng thời gian quy định để BTC sắp xếp; nếu đơn vị nào nộp chậm thì xem như không tham gia)

- Họp trưởng đoàn thông qua quy chế hội thi, bốc thăm, ráp nhạc...

+ Thời gian: Vào lúc: 8h00 ngày 24/12/2013 (thứ Sáu)

+ Địa điểm: Tại Hội trường Phòng GD&ĐT huyện.

- Ráp nhạc, chạy chương trình:14h00 ngày 8/1/2014 (thứ Tư)

(Ngày họp trưởng đoàn, bốc thăm; đơn vị nào không có thì xem như không tham gia Hội thi)

Nhận được Công văn này, đề nghị Hiệu trưởng triển khai thực hiện nghiêm túc để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp./.
Nơi nhận: KT. TRƯỞNG PHÒNG

-Như trên; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo, BPPT PGD; (Đã ký và đóng dấu)

- Lưu:VT.Hoàng Văn Vy


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương