Ubnd huyện gia lộCtải về 7.81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.02.2019
Kích7.81 Kb.

UBND HUYỆN GIA LỘC

TRƯỜNG TH YẾT KIÊU

Số: 03/TB-THYKCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yết Kiêu, ngày 05 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ vào nhu cầu nhân sự và kế hoạch của trường tiểu học Yết Kiêu năm học 2017-2018, nhà trường thông báo về việc tuyển dụng hợp đồng giáo viên giảng dạy năm học 2017-2018 như sau: 1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tuyển dụng hợp đồng:

- Là sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Tiểu học trở lên (ưu tiên nguyên là học sinh các lớp chuyên, đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên);

 • Tốt nghiệp loại Khá trở lên;

 • Có trình độ và văn bằng chứng chỉ về Tiếng Anh, Tin học;

 • Ưu tiên cho GV có hộ khẩu tại địa phương.

 1. Số lượng tuyển dụng hợp đồng

 • Giáo viên văn hoá : 02

 1. Hồ sơ tuyển dụng hợp đồng gồm có:

 • Đơn xin hợp đồng giảng dạy (bản viết tay, không đánh máy)

 • Sơ yếu lí lịch có xác nhận của UBND xã, phường (Mẫu 2c-BNV/2008)

 • Bản sao văn bằng tốt nghiệp CĐ,ĐH. Các văn bằng chứng chỉ khác có liên quan.

 • Bảng điểm

 • Bản sao giấy khai sinh, hộ khẩu.

 • Phiếu khám sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp huyện trở lên cấp)

 • Các giấy tờ khác có liên quan đến tiêu chí ưu tiên (nếu có)

 1. Địa điểm, thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng hợp đồng:

 • Địa điểm nhận hồ sơ: Văn phòng trường tiểu học Yết Kiêu.

 • Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 05/7/2017 đến ngày 25/7/2017

 • Kết quả tuyển dụng hợp đồng sẽ thông báo trên website của trường.
HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Hoa Lý
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương