Truy cập website: hoc360. net để tải tài liệu đề thi miễn phí ĐỀ kiểm tra cuối tuần toáN 4tải về 23.49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.02.2019
Kích23.49 Kb.

Truy cập website: hoc360.net để tải tài liệu đề thi miễn phí


ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 4

Tuần 28 – Đề A

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Trong các hình trên có tất cả :

A. 4 hình bình hành … B. 1 hình chữ nhật …

C. 2 hình chữ nhật … D. 2 hình thoi …2. Chọn câu trả lời đúng :

Tuấn có 7 viên bi màu xanh và 9 viên bi màu hồng. Tỉ số của số bi xanh và số bi hồng là :


A. B. C. D.

3. Viết tiếp vào ô trống :

Số thứ nhất

7

6

31

a ( a > 0 )

Số thứ hai

5

11

19

b

Tỉ số của số thứ hai với số thứ nhất

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng

Tổng của hai số là 126. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó. Đáp số đúng là :

A. 56 và 80 B. 70 và 56 C. 56 và 70 D. 42 và 84

5. Đánh dấu X vào chỗ chấm đặt cạnh kết quả đúng :

Một sợi dây dài 27m được cắt thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 8 lần đoạn thứ hai . Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét ?

Đáp số đúng là :

A. 24m và 4m … B. 25m và 2m … C. 24m và 3m … D. 21m và 7m …Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

1. Cho hình thoi có diện tích bằng diện tích hình vuông cạnh 9cm. Biết một đường chéo của hình thoi bằng độ dài cạnh hình vuông. Tính độ dài đường chéo còn lại của hình thoi đó .

Bài giải


……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………2. Một cái chiếu hoa hình chữ nhật có chu vi là 7m 2dm. Tính diện tích của cái chiếu đó, biết chiều rộng bằng chiều dài của chiếu.

Bài giải


……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 4

Tuần 28 – Đề B

Phần I. Trắc nghiệm

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Một hình chữ nhật có chiều rộng 7cm, chiều dài 15cm

a) Tỉ số của chiều rộng và tổng chiều dài, chiều rộng là

b) Tỉ số của chiều dài và tổng chiều dài, chiều rộng là

c) Tỉ số của chiều rộng và nửa chu vi là

d) Tỉ số của chiều dài và chu vi là2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 12 và chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị. Số đó là :

A. 39 B. 93 C. 26 D. 62

3. Đánh dấu X vào ô trống đặt cạnh cách tính và kết quả đúng

Trung bình cộng của hai số là 35. Số thứ nhất bằng số thứ hai. Tìm hai số đó :

A. 35 : (2 + 3) x 2 = 14 B. 35 : (2 +3) x 3 = 21

35 – 14 = 21 … 35 – 21 = 14 …

C. 35 : (3 – 2) x 2 = 70 D. 35 x 2 = 70 ; 70 : (2 + 3) x 2 = 28

70 – 35 = 35 … 70 – 28 = 42 …Phần II. Trình bày chi tiết các bài toán

1.Trong phong trào kế hoạch nhỏ, lớp 4A và lớp 4B góp được 50kg giấy vụn. Tìm số giấy vụn của mỗi lớp, biết rằng số giấy vụn của lớp 4A bằng số giấy vụn của lớp 4B.

Bài giải


…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

2. Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số đó ta được số mới mà tổng số mới và số phải tìm là 13591

Bài giải


…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

Đáp số 28 – Đề A

Phần I

1. A. Đ B. S C. Đ D. Đ

2.B

3.


Số thứ nhất

7

6

31

a ( a > 0 )

Số thứ hai

5

11

19

b

Tỉ số của số thứ hai với số thứ nhất

4. C

5. Câu C. 24m và 3m X

Phần II

1. Diện tích hình vuông là : 9 x 9 = 81 ( cm2 )

Vì diện tích hình thoi bằng diện tích hình vuông nên diện tích hình thoi là 81cm2

Đường chéo thứ hai của hình thoi đó là : 81 x 2 : 9 = 18 ( cm )

Đáp số : 18cm2. Đổi 7m 2dm = 72dm

Nửa chu vi của cái chiếu đó là :

72 : 2 = 36 ( dm )

Ta có sơ đồ :vẽ.png

Tổng số phần bằng nhau là : 4 + 5 = 9 ( phần )

Chiều rộng của chiếu là : 36 : 9 x 4 = 16 ( dm )

Chiều dài của chiếu là : 36 – 16 = 20 ( dm )

Diện tích của cái chiếu hoa đó là : 20 x 16 = 320 ( dm2 )

Đáp số : 320dm2

Đáp án tuần 28 – Đề B

Phần I

1. a) S b) Đ c) Đ d) Đ

2.B

3. D. 35 x 2 = 70

70 : (2 + 3) x 2 = 28

70 – 28 = 42 X

4.A

Phần II

1. Đổi =

số giấy vụn của lớp 4A bằng số giấy vụn của lớp 4B hay số giấy vụn của lớp 4A bằng số giấy vụn của lớp 4B nên nếu coi số giấy vụn của lớp 4A là 14 phần bằng nhau thì số giấy vụn của lớp 4B là 11 phần như thế

Số giấy vụn của lớp 4A là : 50 : ( 14 + 11 ) x 14 = 28 (kg)

Số giấy vụn của lớp 4B là : 50 – 28 = 22 (kg)

Đáp số : Lớp 4A : 28kg giấy vụn ; Lớp 4B : 22kg giấy vụn

2. Nếu viết thêm chữ số 6 vào bên phải số cần tìm thì được số mới, vậy số mới gấp số cần tìm 10 lần và cộng thêm 6 đơn vị. Ta có sơ đồ :

vẽ.png

Số cần tìm là : ( 13591 – 6 ) : ( 1 + 10 ) = 1235Đáp số : 1235

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương