Trung tm ®µo t¹o lËp tr×nh viªn quèc tÕtải về 19.57 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.11.2018
Kích19.57 Kb.

Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện

FPT-ARENA MultimediaHƯỚNG DẪN THI TUYỂNMÔN THI: TIẾNG ANHĐề thi Tiếng Anh có 40 câu, thi ở dạng trắc nghiệm, mỗi câu làm đúng được 1 điểm, điểm tối đa là 40, điểm đạt là 12. Tổng thời gian cho bài thi Tiếng Anh là 60’. Mỗi thí sinh sẽ được phát 1 phiếu trả lời (Answer sheet). Đánh dấu câu trả lời đúng trên phiếu trả lời. Việc chấm thi chỉ dựa trên Answer sheet. Phần này kiểm tra trình độ đọc hiểu Tiếng Anh phổ thông không kiểm tra Tiếng Anh chuyên ngành. Hệ số điểm của tiếng Anh là 1.

Ví dụ:

Question 1 to 5

In most cases, you can transplant a tree successfully, at any time, if you follow the instructions for planting a tree. The most important thing is to dig out enough roots, but this process is difficult with a large tree.When you dig out the tree, leave a ball of earth around its roots. This ball of earth should measure about a foot wide for every inch of the tree trunk’s diameter. Dig deep enough to avoid cutting off too many taproots.

It is wise to call in a professional tree expert to transplant a tree more than a few inches in trunk diameter.

 1. Transplanting a tree is

 1. Very difficult from planting a tree

 2. So difficult that an expert should always be called in

 3. Much like planting a tree

 4. Done successfully in the right seasons

 1. The larger the trunk of the tree you are transplanting

 1. The less it matters whether you call in a tree expert.

 2. The more you should avoid cutting off the taproots.

 3. The larger the ball of earth you must leave around the roots.

 4. The easier it is so dig out sufficient roots.

 1. The taproots are

 1. The heaviest roots

 2. The principal, deepest roots

 3. The ball of earth

 4. The same width as the trunk’s diameter

 1. The best time for transplanting a tree is

 1. Spring

 2. Fall

 3. Winter

 4. Any season

 1. To decide whether you can successfully transplant a tree yourself, you should

 1. Select you location carefully

 2. Measure the ball of earth around the tree roots

 3. Measure the diameter of the tree trunk

 4. Cut off many taproots as you can reach


Trên answere sheet, ứng với các câu 1 đến 5, đánh dấu vào A, B, C, D hoặc E tương ứng với câu trả lời của bạn. Lựa chọn đúng cho ví dụ này sẽ là: C, C, B, D, C.

Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện

FPT-ARENA MultimediaMÔN THI: SÁNG TẠO
Đề thi sáng tạo có 3 câu với điểm tối đa là 40, điểm đạt là 16. Tổng thời gian cho phần thi này là 45’. Mỗi thí sinh sẽ được phát một đề, bài thi làm ngay trên đề. Bài thi nhằm kiểm tra tư duy nghệ thuật và sáng tạo của thí sinh là chủ yếu cũng như khả năng phát triển tư duy ấy.

Trong câu 3 nét vẽ chỉ được đánh giá một phần. Thí sinh được sử dụng tất cả các loại bút sao cho phù hợp với giấy A4 của đề. Hệ số điểm của Sáng tạo là 1,5.

Điểm tổng hợp =(TA+ST*1.5)/2.5 Điểm đạt là 16

Câu hỏi 1: Ý tưởng quảng cáo (15 điểm)

Hãy trình bày ý tưởng quảng cáo cho một sản phẩm bất kỳ, có thực hoặc không, dưới mọi hình thức: có thể là quảng cáo báo hoặc quảng cáo trên truyền hình. Ý tưởng phải mới, của chính bạn và chưa từng được sử dụng. (Thí sinh có thể chuẩn bị câu này trước). Các bản vẽ hay bản phác thảo, file máy tính để minh họa,thể hiện ý tưởng có thể nộp kèm cùng bài thi.Câu hỏi 2: Trắc nghiệm tư duy không gian (10 điểm cho 2 câu)

Trong câu này, sẽ có 2 hình ảnh của cùng một chòm sao nhìn ở 2 hướng khác nhau. Một số ngôi sao có màu sáng, một số khác sẫm hơn nhưng tất cả có cùng kích cỡ. Vì vậy khi ngôi sao nào trông có vẻ to hơn tức là nó gần hơn, nhỏ hơn tức xa hơn và có thể có một vài ngôi sao bị che khuất bởi những ngôi sao khác. Ở hình thứ nhất, bạn sẽ được nhìn hướng chính diện của chòm sao, công việc của bạn là sẽ xác định xem ở hình thứ hai chòm sao được nhìn theo hướng nào: 1. Từ bên phải

 2. Từ bên trái

 3. Từ dưới lên

 4. Từ trên xuống

 5. Từ phía sau

Ví dụ 


Chòm sao 1:

                            


Nhìn từ ...phía trước...
Nhìn từ......................

        

Câu hỏi 3: Vẽ sáng tạo (15 điểm)
Hình đưa ra là một vài nét đã được lược giản của một hình thù nào đấy hoặc không của một hình thù nào cả. Công việc của bạn là vẽ thêm vào hình đấy để cho bức hình trở nên sống động. Các bạn được tự do sáng tạo trong phần này. Hãy vẽ theo trí tưởng tượng của mình.

Mọi thắc mắc xin hỏi phòng tư vấn: 7629680 - 7629681 hoặc e-mail : fpt-arena@fpt.com.vn
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương