Trường Tiểu học Mỹ Đức Lớptải về 17.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.02.2018
Kích17.11 Kb.

Trường Tiểu học Mỹ Đức

Lớp:........................................

Họ và tên:...............................


Bài kiểm tra cuối học kì I

Năm học: 2016- 2017

Môn: Lịch sử và Địa lí

Lớp: Năm
Điểm

Nhận xét của giáo viên

...............................................................................................

..............................................................................................


I. Phần Lịch sử

Câu 1. (1 điểm) Ai là người được nhân dân suy tôn làm “Bình Tây Đại nguyên soái”: Mức 1

a. Tôn Thất Thuyết b. Trương Định

c. Phan Bội Châu d. Vua Hàm Nghi

Câu 2. (1điểm Hãy nối nội dung ở cột A cho phù hợp với những nội dung ở cột B (mức 2) (1đ)


A
B

Tôn Thất Thuyết

Phan Đình Phùng


Dựa vào Pháp để làm cho đất nước giàu có, văn minh.

Phan Châu Trinh

Dựa vào Nhật để xây dựng lực lượng đánh pháp

Phan Bội Châu

Khởi nghĩa vũ trang chống Pháp

Câu 3: ( 1 điểm) Lựa chọn những cụm từ thích hợp cho trước dưới đây để điền vào chỗ trống: Mức 2

(không chịu mất nước, phải nhân nhượng, thà hi sinh tất cả, càng lấn tới)

“Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta ................................................. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp ....................................., vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa.

Không ! Chúng ta ..............................................., chứ nhất định ........................................, nhất định không chịu làm nô lệ.”Câu 4: Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ thay mặt nhân dân Việt Nam khẳng định điều gì ? (mức 3- TL) (1đ)

Câu 5. (1 điểm) Hãy nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ:

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………. II. Phần Địa lí:

Câu 6. (1 điểm) Phần đất liền của nước ta giáp với các nước:Mức 1

a. Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia.

b. Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia.

c. Trung Quốc, Thái Lan, Cam-pu- chia.

d. Nhật Bản, Cam-pu-chia, Trung Quốc

Câu 7. Nước ta nằm trong đới khí hậu:


  1. Nhiệt đới b. Ôn đới

c. Hàn đới d. Ôn đới và hàn đới

Câu 8. (1 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Mức 2

Chọn các từ sau để điền vào các chỗ trống cho thích hợp: Đông Dương, Biển Đông, vùng trời, Đông Nam Á.

Nước ta nằm trên bán đảo ..........................., thuộc khu vực ...............................

Đất nước ta gồm phần đất liền, vùng biển rộng lớn thuộc .............................. với nhiều đảo, quần đảo và ........................... Phần đất liền có diện tích khoảng

331 000km2.

Câu 9. (1 điểm) Nước ta có bao nhiêu dân tộc ? Dân tộc nào có số dân đông nhất? Mức 2

............................................................................................................................................................................................................................................................Câu 10. (1 điểm) Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch ở nước ta? Kể tên hai điểm du lịch có ở địa phương em. Mức 3
Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương