TrưỜng thpt diễn châU 4tải về 51.94 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.04.2019
Kích51.94 Kb.

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC - CL


Đề chính thức

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018
Môn thi: ĐỊA LÍ - BẢNG A

Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (5,0 điểm).

a. Điều kiện kinh tế - xã hội của Hoa Kì có thuận lợi gì đối với sự phát triển công nghiệp?

b. Trình bày sự thay đổi không gian sản xuất nông nghiệp,công nghiệp của Hoa Kì và giải thích nguyên nhân.

Câu 2 (5,0 điểm).


 1. Biểu hiện của thị trường chung Châu Âu? Việc hình thành thị trường chung Châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển EU?

b. Trong quá trình xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, người nhập cư có tác động như thế nào tới sự phát triển kinh tế Hoa Kỳ?

Câu 3 (4,0 điểm).

a. Tại sao Nhật Bản thường xuyên có động đất, núi lửa?

b. Giữa các ngành công nghiệp trí tuệ và các ngành công nghiệp truyền thống có điểm gì khác nhau? Tại sao Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ?

Câu 4 (2,0 điểm).

Chứng minh rằng EU là một tổ chức kinh tế khu vực có mức độ thống nhất, liên kết cao. Hiểu biết của em về mối quan hệ giữa EU và Liên bang Nga trong giai đoạn hiện nay.Câu 5 (4,,0 điểm).

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA LIÊN BANG NGA THỜI KÌ 1999 - 2013

(Đơn vị: tỉ USD)


Năm

1999

2005

2007

2013

Tổng giá trị xuất nhập khẩu

78,3

386,3

600,6

866,1

Giá trị xuất khẩu

47,9

248,3

355,2

530,7

Giá trị nhập khẩu

30,4

138,0

245,4

335,4

(Nguồn CIA-2014)

a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu,

nhập khẩu của Liên bang Nga thời kì 1999 - 2013.

b. Nhận xét và giải thích về cán cân xuất nhập khẩu của Liên bang Nga thời kì nói trên.------------------- HẾT ---------------------

( Giám thị không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh: ………………………………………………... Số báo danh ……………….........

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN
TRƯỜNG THPT NGHI LỘC 4


Đề chính thức

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 CẤP THPT

NĂM HỌC 2017 – 2018
HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: ĐỊA LÍ

(Hướng dẫn chấm gồm: 3 trang)Câu

Nội dung

Điểm

Câu 1

(5,0 điểm).

a. Điều kiện kinh tế - xã hội của Hoa Kì có thuận lợi gì đối với sự phát triển công nghiệp?

- Dân cư- Lao động ( phân tích)

- Cơ sở vật chất - kĩ thuật ( phân tích)

- Thị trường: * trong nước (tiêu dùng của nhân dân, các ngành công nghiệp, các cơ sở công nghiệp có liên quan) ( phân tích)

* Thị trường ngoài nước( phân tích)

- Chính sách của Hoa Kỳ đối với phát triển công nghiệp( phân tích).

 1. Trình bày sự thay đổi không gian sản xuất nông nghiệp,công nghiệp của Hoa Kì và giải thích nguyên nhân.

 • Phân bố sản xuất nông nghiệp ở Hoa Kì đã thay đổi theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ. Các vành đai chuyên canh trước kia như vành đai rau, vành đai lúa mì, vành đai nuôi bò sữa,… đã chuyển thành các vùng sản xuất nhiều loại nông sản hàng hóa theo mùa vụ.

 • Phân bố CN:

+ Trước đây:Tập trung ở vùng Đông Bắc

+ Nay: Mở rộng xuống phá Nam và ven TBD.
Câu 2

(5,0 điểm).

a.Biểu hiện của thị trường chung Châu Âu? Việc hình thành thị trường chung Châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung ơ-rô có ý nghĩa như thế nào đối với phát triển EU?

* Biểu hiện của thị Trường chung châu âu:

-Tự do di chuyển: tự do đi lại,tự do cư trú,tự do lựa chọn nơi làm việc.VD...

-Tự do lưu thông dịch vụ:Vận tải.TTLL,ngân hàng,kiểm toán,du lịch,...

-Tự do lưu thông hàng hóa:SP SX tại một nước được tự do bán ở các nước còn lại mà không phải chịu thuế.VD,...

-Tự do lưu thông tiền vốn: Các nhà đầu tư có thể lựa chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản ngân hàng trong toàn khối.VD...

* Ý nghĩa :

+ Việc hình thành thị trường chung Châu Âu:

- Xóa bỏ những trở ngại trong việc phát trển kinh tế trên cơ sở thực hiện 4 mặt của tự do lưu thông.

-Thực hiện chung một số chính sách thương mại với các nước EU.

- Tăng cường sức mạnh và khả năng cạnh tranh của EU với các trung tâm kinh tế khác trên thế giới.

+ Việc sử dụng đồng tiền chung: • Nâng cao sức cạnh trang của EU

 • Thủ tiêu những rủi ra khi chuyển đổi tiền tệ

 • Tạo thuận lợ khi chuyển giao vốn trong EU

 • Đơn giản hóa trong công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia.

b. Trong quá trình xây dựng nền kinh tế tư bản chủ nghĩa, người nhập cư có tác động như thế nào tới sự phát triển kinh tế Hoa Kỳ?

 • Tích cực:

+ Tạo nên tính năng động của dân cư trong việc khai phá vùng đất mới , khai phá tài nguyên và phát triển các cơ sở kinh tế.

+ Góp phần gia tăng lực lượng lao động , giá nhân công rẻ. + Đưa các thành tựu khoa học kỷ thuật hiện đại từ Châu Âu sang, Góp phần gia tăng lực lượng lao động , giá nhân công rẻ.

+ Đưa các thành tựu khoa học kỷ thuật hiện đại từ Châu Âu sang , góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước .

-Hạn chế

+ Sự phân hóa giàu nghèo và bất bình đẳng giữa các dân tộc làm xuất hiện mâu thuẫn giữa các cộng đồng người .

+Các cuộc đấu tranh bảo vệ quyền lợi kinh tế -xã hội , bảo tồn sắc tộc luôn xẩy ra làm cho sản xuất bị đình đốn , xã hội mất ổn định.
Câu 3.

(4,0 điểm).


a. Nhật Bản thường xuyên có động đất, núi lửa vì:

- Nhật Bản nằm trong vùng không ổn định của vỏ trái đất.

- Nằm trong vành đai động đất núi lửa khu vực Thái Bình Dương.

b. Sự khác nhau giữa các ngành công nghiệp trí tuệ và các ngành công nghiệp truyền thống:


Công nghiệp truyền thống

Công nghiệp trí tuệ

- Được phát triển từ lâu.

- Mới phát triển trong những thập niên gần đây.

- Sử dụng nhiều nguyên liệu và nhiều lao động trong sản xuất.

- Sử dụng ít nguyên liệu và ít lao động trong sản xuất.

- Nhiều ngành, nhiều công đoạn không yêu cầu cao về kĩ thuật.

- Yêu cầu cao về khoa học kĩ thuật.

- Lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề thấp hơn.

- Lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề cao (công nhân tri thức là chủ yếu).

- Phân bố chủ yếu ở các nước kinh tế đang phát triển.

- Phân bố chủ yếu ở các nước kinh tế phát triển.

* Nhật Bản chú trọng phát triển các ngành công nghiệp trí tuệ vì:

+ Nhật Bản nghèo tài nguyên khoáng sản, phải nhập nhiều nguyên liệu lệ thuộc thị trường.

+ Nhật Bản có lợi thế về nguồn lao động tay nghề cao, năng động.

+ Phù hợp với xu thế chung của cách mạng khoa học kĩ thuật, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Câu 4.

(2,0 điểm).

Liên minh châu Âu (EU) là một trong những tổ chức liên kết khu vực có nhiều thành công nhất trên thế giới:

- Quá trình phát triển:

+ Số lượng thành viên tăng liên tục: từ 6 nước (1957) lên 27 nước (2007).

+ Mở rộng theo các hướng khác nhau trong không gian địa lí (mở rộng về phạm vi lãnh thổ).

+ Mức độ liên kết, thống nhất ngày càng cao: Từ những liên kết kinh tế đơn thuần trong Cộng đồng kinh tế châu Âu (1957)và Cộng đồng châu Âu (1967) đến những liên kết toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị, an ninh quốc phòng trong liên minh châu Âu (EU)…(Nếu nêu những ví dụ về những thành công trong việc tạo lập thị trường chung, sản xuất máy bay E-bớt, đường hầm giao thông dưới biển Măng-sơ hay liên kết vùng… vẫn cho điểm tối đa là 0,5 điểm)

- EU là trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới:

+ Là một trong 3 trung tâm kinh tế lớn nhất thế giới: năm 2004 GDP vượt Hoa Kì và Nhật Bản (chiếm 31 % GDP thế giới trong khi chỉ chiếm 7,1 % dân số thế giới).+ Là trung tâm thương mại lớn nhất thế giới: tỉ trọng EU trong xuất khẩu thế giới và tỉ trọng xuất khẩu/GDP của EU đều đứng đầu thế giới, vượt trên Hoa Kì và Nhật Bản.
Câu 5

(4,,0 điểm).

 1. Vẽ BĐ miền.

 • Yêu cầu: Đảm bảo tính chính xác, thẩm mỹ( thiếu mỗi yếu tố-0,25 điểm).

 1. Nhận xét và giải thích về cán cân xuất nhập khẩu của Liên bang Nga thời kì nói trên.

 • Tổng giá trị XNK tăng( d/ chứng)

 • Gia trị XK, NK tăng(d/chứng).

 • Cán cân XNK có sự thay đổi(d/chứng).


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2017
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương